Často kladené otázky

Co je CyberKnife?

CyberKnife je roboticky řízený ozařovací přístroj, umožňující takzvanou stereotaktickou radiochirurgii, což je aplikace velmi vysokých dávek záření do velmi malých objemů v těle. Jedná se o neinvazivní alternativu chirurgického zákroku u některých zhoubných i nezhoubných ložisek v oblastech celého těla (mozek, páteř, plíce, játra, slinivka, prostata). CyberKnife využívá k aplikaci vysokých dávek odlehčený lineární urychlovač umístěný na robotickém rameni se 6 stupni volnosti. CyberKnife představuje jediný robotický ozařovač na světě. Systém aplikuje léčebnou dávku bezbolestně a představuje nechirurgickou léčbu pro pacienty s nádory, které nelze operovat.

Jak CyberKnife léčí?

CyberKnife skládá stovky úzkých svazků záření s extrémní přesností do předem určeného cíle. Na rozdíl od jiných ozařovacích přístrojů umožňuje CyberKnife provádět korekce v reálném čase a během léčby měnit zaměření nádorového ložiska, tudíž je tento systém vhodný i pro cíle, které se pohybují. 

Co je možné léčit pomocí CyberKnife?

CyberKnife je vhodný pro nádorová ložiska, která jsou velikostí malá a jejichž počet je rovněž malý. Indikací jsou mozkové nádory a metastázy, malé nádory plic, páteře, slinivky, jater, prostaty. Pomocí CyberKnife lze léčit i některá nezhoubná onemocnění jako jsou arteriovenosní malformace (AVM) nebo neuralgie trojklanného nervu nezabírající na léky.

Jak zjistím, že je tato léčba vhodná pro mě?

Pokud chcete vědět, zda je tato léčba vhodná právě pro Vás, kontaktujte naše centrum denně mezi 16-17 hod. na telefonní lince 737 208 148 nebo přes e-mail: cyberknife@fno.cz

Jaký mohu mít přínos z léčby pomocí CyberKnife?

Žádný invazivní zákrok – léčba pomocí CyberKnife spočívá v aplikaci ionizujícího záření, které způsobuje destrukci buněk. Poškozené nádorové buňky na rozdíl od buněk zdravé tkáně nejsou schopny úplné obnovy, což umožňuje odstranit nádorovou tkáň bez nutnosti chirurgického výkonu

Bez bolesti – léčba pomocí CyberKnife je naprosto bezbolestná, ionizující záření se aplikuje z předem definované vzdálenosti

Bez anestézie – protože nedochází k žádnému invazivnímu výkonu, není nutné provádět anestezii a po ukončení ozáření se můžete rychle vrátit ke svým denním aktivitám

Možnost ambulantní léčby – protože léčba pomocí CyberKnife není invazivní, není nutná hospitalizace a na jednotlivá ozáření můžete docházet z domova

Krátká celková doba léčby – systém aplikuje vysoké dávky záření do cílového objemu s maximální přesností, tudíž dochází ke zkracování celkové doby léčby z několika týdnů na pár dní.

Co mohu očekávat před a během léčby CyberKnife?

Před zahájením léčby podstoupíte vyšetření na plánovacím výpočetním tomografu (CT), který umožňuje zobrazit vnitřní anatomii těla. Do jednotlivých řezů se určuje velikost a tvar ozařovaného ložiska, které zahrnuje samotný tumor a jeho nejbližší okolí. V některých případech je nutné před pořízením plánovacího CT vytvořit speciální pomůcky či procedury, které budou zvyšovat preciznost léčby (např. zavedení kontrastních značek do blízkosti nádoru u nádorů prostaty či výroba fixační masky u nádorů v oblasti hlavy).

Po definování cílového objemu do jednotlivých CT řezů je vypracován ozařovací plán. Ozařovací plán definuje počet ozařovacích polí, velikost svazku a intenzitu jednotlivých polí. Každý plán prochází schvalovacím procesem, kdy skupina kvalifikovaných lékařů a fyziků posuzují kvalitu daného ozařovacího plánů. Teprve poté je možné zahájit léčbu.

Léčba se provádí ve stejné pozici jako u plánovacího CT, poloha na zádech s použitím různých fixačních pomůcek a podložek zvyšujících Váš komfort. Protože se jedná o časově velice náročnou léčbu, je snaha o Vaše maximální pohodlí naší prioritou. Délka léčebné aplikace se pohybuje okolo 20 – 60 minut v závislosti na druhu tumoru. Léčebný čas je orientační a je závislý na mnoha faktorech, jako je správná příprava před sezením, pravidelné dýchání a hlavně Vaše spolupráce se CyberKnife Týmem. O potřebných opatřeních Vás bude informovat Váš ošetřující lékař.

Před zahájením léčby se nejprve provádí ověření správného nastavení, kdy musíme dosáhnout stejné pozice jako při plánovacím CT. Příprava před zahájením léčebné aplikace představuje zhruba polovinu doby, kterou strávíte na našem oddělení. Po dosažení maximální přesnosti se teprve poté přistupuje k zahájení léčebné aplikace. V průběhu aplikace se bude robotické rameno přesouvat do různých pozic a pohybovat kolem Vás tak, aby mohla být aplikována léčebná dávka podle vytvořeného a schváleného plánu. Podívejte se na video (odkaz).

V průběhu léčby se provádí kontrola pozice nádoru pomocí různých metod: vizuální kontrola pomocí RTG snímků, monitorování dýchacího cyklu, zaměřování pomocí implantovaných zlatých zrn apod.

Proč se před léčbou zavádějí zlatá zrna?

Některé nádory (slinivka, játra, prostata) nejsou pro CyberKnife viditelné. Aby byl robot schopen sledovat cíl v reálném čase, musejí se do určitých orgánů zavést zlatá zrna pod ultrazvukovou či CT kontrolou, tyto zrna si pak CyberKnife najde a sleduje si je během celého ozáření. Tím je zaručena maximální přesnost i pro špatně viditelná ložiska.

Jaké nežádoucí účinky mohu očekávat během léčby a po ní?

Většina pacientů nemá během léčby žádné vedlejší účinky. Pozdní nežádoucí účinky závisejí na tom, jaká oblast byla léčena a jejich případný výskyt je nejvyšší po ukončení léčby. Specializovaný lékař Vám vysvětlí případné nežádoucí účinky léčby a možnosti jejich ovlivnění.

Jak často budu muset podstupovat léčbu pomocí CyberKnife a kdy se dostaví výsledky?

Frekvence léčebných aplikací se odvíjí od velikosti aplikované dávky potřebné k destrukci nádorových buněk a podle lokality tumoru. Některá ložiska je možné ozářit jednorázově, jindy se musí dávka rozdělit na 3-5 dávek menších. Někdy se ozařuje denně, jindy obden. V žádném případě ale léčba není delší než 10 dní.

Výsledný efekt radiochirurgické léčby se může projevit již za několik dní, většinou jde ale spíše o týdny či měsíce. Po ukončení léčby budete podstupovat kontrolní vyšetření na výpočetním tomografu (CT), magnetické rezonanci (MRI) či pomocí jiných diagnostických metod v závislosti na postižené lokalitě.

Jaký je rozdíl v léčbě pomocí CyberKnife oproti normálnímu ozařování?

Klasická radioterapie využívá širokého svazku záření, který je schopen zaujmout i velké objemy tkáně. Tyto svazky lze zaměřovat s přesností 3-5 milimetrů, což pro většinu indikací plně dostačuje. Aby nedocházelo k silným nežádoucím účinkům a poškození pacienta, je nutné léčbu rozdělit na větší množství (obvykle 25-40) menších dávek.

Radiochirurgie pomocí CyberKnife využívá aplikací vysokých dávek záření s extrémní přesností a minimálním poškozením okolní zdravé tkáně. CyberKnife využívá velký počet úzkých svazků záření zaměřených do cílového objemu s maximální přesností. Díky extrémní přesnosti CyberKnife je možné aplikovat vysoké dávky pouze v 1 – 5 sezení.

 

Další informace:

www.accuray.com

www.cyberknife.com


Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání