Odbor zdravotnické techniky

Odbor zdravotnické techniky zajišťuje kompletní správu zdravotnické techniky jejíž součástí je nákup v rámci obnovy nebo rozšíření přístrojové kapacity, údržba, revize a servis veškerých zdravotnických přístrojů a laboratorní techniky. V návaznosti na tyto úkony se činnost odboru rozděluje na tři oblasti. 

Oddělení servisu zdravotnické techniky

Zaštiťuje evidenci oprav, objednávání servisních zásahů a náhradních dílů u externích dodavatelů v  koordinaci s klinickým provozem. Provádí interní servisní služby a preventivní prohlídky na zdravotnickou techniku. Garantuje technické zajištění provozu hemodialyzačního pracoviště včetně transportních hemodialyzačních přístrojů. Podílí se na operačních výkonech při implantaci kochleárních implantátů a jejich nastavování v následné ambulantní péči. Odpovídá za včasné zajištění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických přístrojů s jejich následnou elektronickou evidencí.

Úsek metrologických činností

Komplexní koordinace zajištění provádění metrologických úkonů jako je kalibrace měřidel a ověřování stanovených měřidel. 

Úsek bezpečnostně technických kontrol

Odpovídá za včasné zajištění bezpečnostně technických kontrol zdravotnických přístrojů s jejich následnou elektronickou evidencí.


×
PředchozíDalší
Načítání