Oddělení zásobování

Stěžejní činnosti oddělení zásobování:

  • Nákup zdravotnického i technického materiálu včetně ZT do limitu 40 tis. Kč pro chod celé organizace a řízení zásob
  • Zjišťování potřeby materiálu konečných uživatelů a vhodná volba dodavatele
  • Jednání s dodavateli, příprava podkladů veřejných zakázek, uzavírání kupních smluv
  • Zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad
  • Vstupní kontrola materiálu
  • Skladování materiálu a výdej do spotřeby
  • Správa konsignačních skladů
  • Plánování zásob – stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřeby
  • Pořízení vstupních dat v souvislosti se spotřebou organizace a vynaložených přímých nákladů na zdravotní péči

Vedoucí úseku přípravy veřejných zakázek
Vladimíra Mikulášková
Telefon+420 597 373 156
Emailv.mikulaskova@fno.cz
Vedoucí úseku zdravotnického materiálu
Mgr. Lenka Vrbková
Telefon+420 597 372 371
Emaillenka.vrbkova@fno.cz
Vedoucí úseku MTZ
Daniela Němcová
Telefon+420 597 372 254
Emaildaniela.nemcova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání