Transplantační centrum

 

Transplantační centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jedním ze 7 specializovaných pracovišť v České republice, oprávněných k uskutečňování transplantačního programu. Transplantační program si dává za cíl nahradit funkci selhávajícího životně důležitého orgánu a zlepšit kvalitu života.

 

Ostravské transplantační centrum zajišťuje
 • zařazení pacientů čekajících na transplantaci ledviny do čekací listiny (Národní registr osob čekajících na transplantaci, tzv. “waiting list“), předtransplantační a potransplantační péči o tyto pacienty
 • provádění odběrů orgánů určených k transplantaci ze zemřelých i žijících dárců
 • diagnostiku a provedení transplantací ledvin ze zemřelých dárců
 • program příbuzenských transplantací.

 

Transplantační medicína je medicínou s velkou perspektivou a zahrnuje v sobě nejen vlastní transplantaci orgánů a potransplantační péči, ale vždy i odběry orgánů.

Transplantační centrum FN Ostrava zajišťuje transplantace ledvin ze zemřelých i žijících dárců pacientům v konečném stadiu selhání ledvin. Tito nemocní jsou zařazeni k pravidelné hemodialyzační léčbě ve spádových hemodialyzačních střediscích. Lékaři (nefrologové HDS) odesílají pacienty vhodné k zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny k vyšetření v Nefrologické ambulanci Interní kliniky a Transplantační a cévní ambulanci FN Ostrava. Na čekací listině našeho regionu je zapsáno cca 80 pacientů.

 

Transplantace ledviny je nejúčinnější léčbou chronického selhání ledvin. V porovnání s dialyzační léčbou zdvojnásobuje předpokládanou dobu přežití. Transplantace ledviny ze živého dárce vede k výrazně lepším výsledkům než transplantace ze zemřelého dárce. Doba čekání na transplantaci je silný nezávislý faktor negativně ovlivňující mortalitu i přežívání pacientů s ledvinným selháním. Optimální je provedení transplantace ledviny preemptivně, tj. ještě před zahájením chronické dialyzační léčby.

Kromě transplantační činnosti zajišťuje Transplantační centrum odběry orgánů určených k transplantaci jak ze zemřelých, tak i ze žijících dárců. Informace o potencionálních dárcích z regionálních zdravotnických zařízení přijímají koordinátoři TC, kteří mají nepřetržitou službu. Odběry ledvin ze žijících dárců jsou prováděny nejmodernější laparoskopickou metodou. Transplantační i odběrová činnost centra je v plném souladu s platnou legislativou.

Současná legislativa ČR vychází z předpokládaného souhlasu občanů k provedení odběru orgánů k transplantačním účelům. V případě nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů je nezbytné provést registraci do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Podrobné informace o postupu jsou uvedeny na internetové adrese https:// www.nrod.cz.

Transplantační centrum je pracovištěm velmi specifickým - jeho hlavní úlohou je precizní a rychlá koordinace činnosti odběrových a transplantační týmů složených z lékařů a středních zdravotnických pracovníků dalších klinik a oddělení, a to jak při diagnostice smrti mozku potencionálního dárce, tak i při vlastní odběrové nebo transplantační činnosti.

 

Jedná se o tato pracoviště

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika
 • Chirurgická klinika
 • Transplantační JIP Interní kliniky
 • Neurologická klinika
 • Ústav radiodiagnostický
 • Klinika nukleární medicíny
 • HLA laboratoř Krevního centra
 • Oddělení operačních sálů
 • Ústav patologie.

Transplantační centrum - Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 374 079
Emailpavel.havranek@fno.cz
Koordinátor
PhDr. Dana Streitová, Ph.D.
Telefon+420 603 882 709
Emaildana.streitova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 156
×
PředchozíDalší
Načítání