Oddělení rizikového a patologického těhotenství

 
Staniční sestra:

Bc. Jitka Šimonová, Dis.

 

Kontakt:
597 371 340

 

Návštěvní hodiny:

denně od 15 do 17 hodin

Oddělení rizikového a patologického těhotenství FNO je lůžkové oddělení poskytující péči těhotným, které již nemohou být dále léčeny ambulantně z důvodů vzrůstajícího rizika poškození zdraví matky či plodu. Jedná se například o těhotné s cukrovkou nebo jinými chorobami endokrinního systému, vysokým krevním tlakem, poruchami ledvin a jater, těhotné s chorobami srdce a oběhového systému, ale i těhotné s neurologickým postižením včetně epilepsie, těhotné s poruchami mechanismu srážení krve atd. Další skupinou hospitalizovaných těhotných jsou ženy, u nichž je ohroženo prvotně zdraví a život plodu. Jedná se hlavně o těhotné se zpomaleným růstem plodu a nedostatečnou funkcí placenty nebo těhotné, u nichž hrozí potrat či předčasný porod těžce nezralého plodu.

Oddělení rizikového a patologického těhotenství je součástí  komplexu porodního sálu s přímou návazností na Neonatologické oddělení. Péče o riziková těhotenství probíhá v úzké spolupráci jak s neonatology, tak lékaři prenatální diagnostiky či dětské kardiologie. Naše rozhodnutí jsou týmová a nastávající rodiče jsou nedílnou součástí našeho týmu.

V naší porodnici se ročně narodí více než 2 200 dětí. Ve spojení s neonatologickým oddělením tvoříme Perinatologické centrum. Perinatologická centra jsou pracoviště, která jsou technicky a personálně vybavena pro porod novorozenců všech hmotnostních kategorií. V České republice je vytvořena síť 12ti takovýchto center, v nichž by měly být soustředěny porody všech předčasně narozených a jinak rizikově zatížených novorozenců. Celosvětově výborné výsledky, kterých česká perinatologie dosahuje, jsou důkazem, že se centralizace rizikových a předčasných porodů daří. Naše centrum má největší spádovou oblast ze všech perinatologických center v ČR a proto je celkový počet předčasně rozených novorozenců velmi vysoký a tvoří podstatnou část všech porodů na Gynekologicko-porodnické klinice v Ostravě-Porubě. Díky tomu, jsou členové porodnického i neonatologického týmu připraveni Vám kdykoliv poskytnout vysoce specializovanou a kvalitní péči.

 

Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání