doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • 2010 – 2012: MBA studium – Brno International Business School / Nottingham Trent University
 • 2011: atestace z oboru Fetomaternální medicína
 • 2006- 2010: Doktorský studijní program (PhD.), LF UP Olomouc (HELLP syndrom a markery aktivace endotelu)
 • 2004: atestace 2. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 1999 :atestace 1. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 1989-1996: 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Profesní historie - Česká republika

 • 2003 - dosud: Fakultní nemocnice Ostrava, Porodnicko-gynekologická klinika , od 2007 přednosta, od 2012 zástupce přednosty
 • 1996 –99, 2001, 02: Státní slezská nemocnice, Opava

Profesní historie - zahraničí

 • 2005: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) - Monrovia, Liberia
 • 2004 : 2005 OSN Východní Timor, Dili, Východní Timor
 • 2003: OSN Baucau, Východní Timor
 • 2002, 2003: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) – Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka
 • 2000 – 2001: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) – Mallavi, Srí Lanka
 • 1999 - 2000: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) – Maliana, Východní Timor
 • 1995: Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo

Studijní pobyty

 • 2012:Galaxy Hospital, Pune, India – radikální laparoskopická operativa
 • 2009: Hospital Reina Sofia Cordoba, Španělsko - Hysteroskopická okluze vejcovodů - Essure, Operační hysteroskopie
 • 2009: Laparoscopy Hospital, Dílí, Indie - Diploma in minimal access surgery (DMAS, 1 měsíc) - Diplom v minimálně invazivní chirurgii
 • 1998: Stanford University, Palo Alto, California, USA - 2 měsíce
 • 1996: University of Sao Paulo, Brazílie - 2 měsíce
 • 1996: Ain - Shams University, Cairo, Egypt - 2 měsíce
 • 1994: Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo - 2 měsíce

Jiné funkce

 • Od 2008: Regionální konzultant OS ČLS JEP pro obor Gynekologie a Porodnictví
 • Od 2007: Člen redakční rady časopisu Gynekolog
 • Od 2008: Perinatologická komise MZd. ČR - člen
 • Od 2006: Regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
 • Od 2006: Člen představenstva rakouské sekce organizace Medecins Sans Frontieres - Lékaři bez hranic
 • od 2007: člen redakční rady časopisu Medicína po promoci
 • 2004: Ministerstvo zdravotnictví East Timor
  externí poradce pro Mother and Child Health Care
  člen pracovní skupiny pro stanovení koncepce porodnické péče na Východním Timoru

Pedagogická činnost

 • 2009-2011: Slezská univerzita v Opavě, Ústav ošetřovatelství, vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
 • Od 2007: Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, interní vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
 • Od 2005: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), externí vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví – akutní stavy
 • 2004: UNFPA / Ministerstvo zdravotnictví Východní Timor - EmOC Training (Emergency Obstetric Care Training)

Jazykové kurzy

 • 2000: Jazykový kurz francouzštiny, Alliance Française, Brusel, Belgie
 • 1993: Jazykový kurz angličtiny - Milford, Pennsylvania, USA
 • 1985-1989: Jazykový kurz angličtiny - Opava - státní jazyková zkouška 1989

Jazykové znalosti

 • Angličtina – plynně slovem i písmem
 • Němčina – středně pokročilý
 • Ruština – středně pokročilý
 • Francouzština - začátečník
 • Tetum – konverzační znalost

 

Publikace

Původní vědecké publikace in extenso v daném oboru uveřejněné v časopisech s impakt faktorem

 1. Šimetka, O, Procházka, M, Zade SH, et al., Abortion induced by a foreign body with artificial perforation of the uterus, followed by sepsis, coma, necrosis of the uterus and hysterectomy. A case report. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, Volume: 49 (2009), 3, pp. 337-338

 2. Klat J, Sevcik L, Simetka O et al. What is the risk for parametrial involvement in women with early-stage cervical cancer with tumour <20 mm and with negative sentinel lymph nodes?. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology. 2012, 52(6), 540-544. ISSN 0004-8666.

 3. Lubušký M, Šimetka O, Studničková M et al. Fetomaternal hemorrhage in normal vaginal delivery and in delivery by cesarean section. Transfusion. 2012 Sep;52(9):1977-82. doi: 10.1111/j.1537-2995.2011.03536.x. Epub 2012 Feb 8. ISSN: 0041-1132.

 4. Klát J., Ševčík L., Šimetka O., Gráf P., Waloschek T., Kraft O., Jaluvkova Z., Prochazka M., Characteristics of sentinel lymph nodes' metastatic involvement in early stage of vulvar cancer, Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, Volume: 49 (2009), 6, pp. 672-676

 

Kapitoly v odborných knihách

 1. Procházka M. et al, (Šimetka O.) Medical and surgical complications in pregnancy. Obstetrics. Olomouc. 2011. s.70-138.

 2. Roztočil A et al., (Šimetka O.): Moderní Gynekologie, Grada Publishing, 2011, kapitola: Gynekologie v rozvojových zemích

 3. Pařízek A. et al. (Šimetka O) et al. Kritické stavy v porodnictví. kapitola: HELLP syndrom. Galén 2012.

 4. Pařízek A. et al (Šimetka O) et al. Kritické stavy v porodnictví. kapitola: Vakuumextrakce. Galén 2012.

 

b) Původní vědecké publikace in extenso uveřejněné v ostatních recenzovaných vědeckých časopisech

 1. Šimetka O, Velebil P. Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011 = Trends in vaginal assisted deliveries in the Moravian-Silesian region between the years 2002-2011. Česká gynekologie. 2012, 77(3), 232-236. ISSN 1210-7832.

 2. Ľubušký, M.,Šimetka O, Studničková M, Procházka M, Feketevíziová L, Ordeltová M, Langová K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem = Fetomaternal haemorrhage in delivery by cesarean section. Česká gynekologie. 2012, 77(2), 156-162. ISSN 1210-7832.

 3. Studničková M, Ľubušký M, Šimetka O, Pětroš M, Procházka M, Ordeltová M, Vomáčková K. Vliv věku rodičky, parity, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při spontánním porodu = The influence of maternal age, parity, gestational age and birth weight on fetomaternal haemorrhage during spontaneous delivery. Česká gynekologie. 2012, 77(3), 256-260. ISSN 1210-7832.

 4. Hrdličková R., Blahutová Š, Šimetka O, Zuchnická J, Čermáková Z. Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate® – první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR, Transfuze Hematol. dnes, 18, 2012, No. 4, p. 165–168.

 5. Ľubušký M, Procházka M, Šimetka O, Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Postgraduální medicína. 2012, 14(3), 288-289. ISSN 1212-4184.

 6. Šimetka O., Špaček R., Vašek P., Lattová V., Michalec I., Procházka M. Srovnání efektivity misoprostolu a dinoprostu při indukci druhotrimestrálního abortu. Česká gynekologieISSN časopisu: 1210-7832, Roč. 76, č. 6 (2011), s. 472-476.

 7. Michalec I., Šimetka O. HELLP syndrom. Interní medicína pro praxi, ročník 13, 2011, 13(7a8), ISSN 1212-7299, s. 312-313.

 8. Šimetka O, Michalec I, Zewdiová H. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 3 , s. 242-247. ISSN 1210-7832.

 9. Šimetka O., Pětroš M., Podešvová H. Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu = Prevention of early-onset neonatal group B streptococcal infection: neonatal outcome after introduction of national screening guideline. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 1 , s. 41-46. ISSN 1210-7832.

 10. Procházková J., Dhaifallah I., Měchurová A., Pilka R, Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M.,Procházka M.Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity, , Čes. Gynek. 2010, č.2, ISNN 1210-7832

 11. Šimetka O., Procházková J., Gumulec J. et al: Syndrom HELLP -průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu, Vnitř Lék 2010, 56(Suppl 1): s 98-103

 12. Šimetka O, Procházková J, Gumulec J, et al. Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu. (XVI. Pařízkovy dny, Ostrava - Poruba, 25.-26. březen 2010). Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. Suppl.1 , s. S98-S103. ISSN 0042-773X.

 13. Procházková J., Pilka R., Měchurová A., Šimetka O., Brychtová P.,Procházka M. Markery aktivace endoteliálních buněk – možnosti jejich vyšetření a klinický význam v gynekologii a porodnictví., Čes. Gynek. 2009,74,č.4,s. 279-281, ISNN 1210-7832

 14. Šimetka O, Michalec I, Vakuumextrakce. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 5 , s. 417-422. ISSN 1210-7832.

 15. Šimetka O, Brychtová P, Procházková J, Procházka M. Laboratorní změny aktivace endotelu u syndromu HELLP. Gynekolog. Roč. 17, č. 2 (2008), s. 54-56 ISSN 1210-1133

 16. Šimetka O. Zmenšující (destruktivní) operace. Moderní gynekologie a porodnictví. 2009, roč. 18, č. 3 , s. 285-289. ISSN 1211-1058.

 17. Šimetka O. Vakuumextrakce. Moderní gynekologie a porodnictví. 2009, roč. 18, č. 3 , s. 257-265. ISSN 1211-1058.

 18. Šimetka O. Neúspěšný domácí porod hydrocefalického plodu v poloze koncem pánevním a jeho následky, Česká gynekologie. Roč. 73, č. 4 (2008), s. 260-262

 19. Šimetka, O. Císařský řez v primitivních podmínkách rozvojových zemí, Moderní gynekologie a porodnictví, ISSN časopisu: 1211-1058, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 100-106

 20. Šimetka O. Medikamentózní potrat v prvním trimestru – komentář, Gynekologie po promoci, č. 4 (2008), s. 26-28

 21. Pětroš M, Lubušký M, Šimetka O, et al. Aloimunizace těhotných žen non-RhD erytrocytárními antigeny: přehledový článek. Česká gynekologie. 2010, roč. 75, č. 4 , s. 325-333. ISSN 1210-7832.

 22. Brychtová, P., Šimetka O., Procházková, J. et al. Trombocytopenie v graviditě. Gynekolog, 2009, Roč. 18, č. 1, s. 22-24. ISSN 1210-1133

 23. Gumulec J, Šimetka O, Procházka M, Ullrychová J: Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství , Vnitř Lék 2010, 56(Suppl 1): s91-97

 24. Hrankay H, Šimetka O. Heterotopická gravidita po IVF s nálezem intersticiální gravidity po předchozí salpingektomii pro tubární graviditu, Gynekolog. Roč. 17, č. 1 (2008), s. 16-17

 25. Hrankay H, Šimetka O, Kula R. Tuberózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace. Gynekolog. Roč. 16, č. 3 (2007), s. 110-111

 26. Gumulec J, Kula R, Šimetka O,et al. Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů. (XVI. Pařízkovy dny, Ostrava - Poruba, 25.-26. březen 2010). Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. Suppl.1 , s. S14-S26. ISSN 0042-773X.

 27. Gumulec J, Šimetka O, Procházka M, et al. Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství. (XVI. Pařízkovy dny, Ostrava - Poruba, 25.-26. březen 2010). Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. Suppl.1 , s. S91-S97. ISSN 0042-773X.


Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání