Ambulance prenatální diagnostiky

 

Kontakt:

597 371 310

597 371 311

 

Objednání je možné pouze s doporučením.

 

Umístění: 

Budova M, Pavilon péče o matku a dítě

(přístavba, přízemí)


Ordinační doba:

po-čt 07:00 - 15:00 h.

pá 07:00 - 14:00 h.

 

Činnost ambulance

 
 • Ultrazvuková prenatální diagnostika vrozených vývojových vad plodu
 • Screeningová ultrazvuková vyšetření plodu
 • Screeningová a konziliární echokardiografie plodu
 • Invazivní diagnostika vrozených vad plodů a onemocnění plodů
 • Indukce abortů z genetické indikace
 • Superkonziliární ultrazvuková vyšetření pro region severní Moravy a Slezska
 • Školící centrum pro zmíněný region v oblasti prenatální diagnostiky
 

Co je to prenatální diagnostika?
Pod pojmem prenatální diagnostika rozumíme soubor vyšetření v průběhu gravidity, která mohou odhalit přítomnost vrozených vývojových vad plodu. Provádí se na základě zjištění zvýšeného rizika přítomnosti vrozené vady plodu, buďto ze screeningového programu vyhledávání vrozených vývojových vad, nebo je zvýšené riziko stanoveno na základě přítomnosti jiných faktorů.

 

Co je cílem prenatální diagnostiky?
Cílem prenatální diagnostiky je podat těhotné ženě co možná nejpřesnější informaci o předpokládaném stavu jejího plodu. V případě potvrzení nálezu vrozené vady pak o osudu těhotenství rozhoduje sama těhotná žena v souladu s platnými zákony ČR.

 

Jaké jsou metody prenatální diagnostiky nabízené naším pracovištěm?

 • Ultrazvukové vyšetření
  Jedná se o neinvazivní zobrazovací metodu plodu a ostatních částí plodového vejce pomocí ultrazvukového signálu. Tímto vyšetřením je možno diagnostikovat některé viditelné vrozené vývojové vady, odhadovat velikost plodu a vyšetřovat funkci placenty. Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu, nezatěžuje plod ani matku žádným rizikem komplikací. Klientce je umožněno sledování obrazu na paralelně zapojeném monitoru. Je vítán doprovod rodinným příslušníkem.
 • Amniocentéza - neboli odběr plodové vody z amniální dutiny
  Provádí se pod ultrazvukovou kontrolou tenkou dlouhou jehlou, zavedenou do amniální dutiny. Jehla se zavádí do těhotné dělohy přes břišní stěnu těhotné v poloze vleže na zádech po desinfekci místa vpichu. K tomuto výkonu není třeba narkózy ani místního znecitlivění. Výkon se provádí ambulantně. Bezprostředně po výkonu je těhotná propuštěna domů výhradně s doprovodem. V den výkonu je doporučen maximální klid na lůžku v domácí péči. Další dva týdny je doporučen relativní klid (pracovní neschopnost). Komplikace tohoto výkonu se pohybují okolo 0,5-1%.
 • Kordocentéza - neboli odběr pupečníkové krve plodu v děloze
  Provádí se pod ultrazvukovou kontrolou ultratenkou dlouhou jehlou, zavedenou do amniální dutiny a dále do pupečníku plodu. Jehla se zavádí do těhotné dělohy a dále do pupečníku přes břišní stěnu těhotné v poloze vleže na zádech po desinfekci místa vpichu. K tomuto výkonu není třeba narkózy ani místního znecitlivění. Výkon se provádí buďto ambulantně, nebo s jednodenní hospitalizací - podle stáří gravidity a míry rizika komplikací. Po výkonu je těhotná propuštěna výhradně s doprovodem domů. Pokud je těhotná hospitalizována, není druhý den po výkonu doprovod vyžadován. V den výkonu je doporučen maximální klid na lůžku v domácí péči nebo při hospitalizaci. Další dva týdny je doporučen relativní klid v domácí péči (pracovní neschopnost). Komplikace tohoto výkonu se pohybují okolo 1-2%.
 

Co je to screeningový program vyhledávání vrozených vývojových vad?
Pod tímto pojmem rozumíme soubor vyšetření, která stanovují míru rizika pro přítomnost určitých vrozených vývojových vad plodu. Je rozdělen na část laboratorní a část ultrazvukovou. Laboratorní vyšetření je prováděno v rámci běžné těhotenské poradny. Ultrazvukové vyšetření je možno provádět podle možností tamtéž, nebo na konziliárních ultrazvukových ambulancích. Tato vyšetření jsou pro gynekologa povinná, těhotná žena je však může odmítnout. Pozitivní screeningové vyšetření znamená, že riziko přítomnosti vrozené vady u plodu je vyšší, než běžné populační riziko, které činí okolo 3-5%. V tomto případě je těhotné ženě nabídnuta některá z metod prenatální diagnostiky.

 
 
 

Praktické rady našim klientkám, přicházejícím k ultrazvukovému vyšetření nebo k amniocentéze a kordocentéze

 • Při ultrazvukovém vyšetření je vhodný doprovod manžela, přítele nebo jiným rodinným příslušníkem. V případě amniocentézy a kordocentézy je doprovod včetně zajištění odvozu nutný
 • Nechoďte nalačno.
 • Neoblékejte si světlé a drahé svršky a prádlo - často dojde ke znečištění desinfekčními roztoky.
 • Je možno žádat provedení "snímku" při ultrazvukovém vyšetření za úhradu 50 Kč, videonahrávka není možná.
 • Výše uvedená vyšetření nejsou u jednotlivých klientek stejně časově náročná. Proto počítejte s eventualitou posunu reálného času vyšetření od času na objednávce (rámcově o 30-60minut)
 • V případě jakékoli komplikace po výkonu ihned kontaktujte Vaši porodnici v regionu nebo přímo naší kliniku.
 

Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání