Odborný program

16,30 – 17,00 hod.   Registrace

17,00 – 20,00 hod.   Seminář

 

Úvodní slovo:

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky OU a FN Ostrava

 

Současná situace záchytu VVV v Moravskoslezském kraji

Grečmalová D., Gřegořová A.

Oddělení lékařské genetiky FNO

 

Časná morfologie plodu – současný trend

Matura D., Doležálková E. 

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FNO

 

Nové možnosti vizualizace struktur CNS v 1. trimestru těhotenství

Krofta L., Hašlík L., Hanulíková P., Kalivodová D.

Ústav pro péči o matku a dítě

 

Abnormality centrálního nervového systému plodu v časné graviditě

Matura D., Minárik P., Raszyková M., Bukovanská M.

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FNO

 

Přestávka na kávu

 

Změny efektivity prenatální detekce vrozených srdečních vad v MS regionu

Pavlíček J., 

Oddělení dětské a prenatální kardiologie DKL FNO

 

Aortální oblouk – opomíjený standard či vyšší dívčí?

Gruszka T.,

Oddělení dětské a prenatální kardiologie DKL FNO

 

Prenatalně nezjištěné vrozené vady z pohledu neonatologa

Děrkasová J., Jagošová E., Wiedermannová H.

Oddělení neonatologie FNO

 

Vybrané kazuistiky včas nerozpoznaných vrozených vad

Špaček R., Minárik P.,

Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FNO

 

Od 20,00 hodin vás zveme na přátelský raut s diskuzí nejen odbornou….

 

×
PředchozíDalší
Načítání