Ostravské dny forenzních věd

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A KOLEGOVÉ,


Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Ústav soudního lékařství FN Ostrava
LF Ostravské univerzity

Vás srdečně zvou na XXX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD, které se konají již tradičně v hotelu Sepetná na Ostravici ve dnech 18.10.– 20.10.2023. 


Odborný program bude probíhat formou přednášek (10 min sdělení + 5 min diskuze) a posterů v těchto tematických blocích: 

  • Porucha zdraví výbuchy, změnami tlaku a jinými atmosférickými vlivy
  • Nové volně dostupné psychostimulační látky
  • Varia

 

Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání anotace do 15.09.2023 na adresu odfv@fno.cz, max. 25 řádků textu. Příspěvky zájemců mohou být po ukončení akce vydány v rámci časopisu Gnosis Medica. 

Závazný termín pro přihlášení k aktivní i pasivní účasti je do 15.09.2023. Přihlášky zasílejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek. Odborný program akce bude upřesněn na internetových stránkách v průběhu září. 

Ve středu dne 18.10.2023 se uskuteční výbor odborné společnosti soudních lékařů a toxikologů, který začne v 17.30 hodin. Od 19:00 hodin jste srdečně zváni na společenský večer, tentokrát ve stylu námořníci a piráti.

Ve čtvrtek dne 19.10.2023 od 19:00 hodin bude probíhat druhý společenský večer, na který se prosím vybavte společenským oděvem. 

Podrobné informace týkající se registrace k účasti, úhrady účastnického poplatku, rezervace ubytování, odborného programu, pokynů pro autory článků do časopisu Gnosis Medica najdete v jednotlivých záložkách na webové stránce www.odfv.cz. 
  
Těšíme se na společně strávené chvíle s Vámi. 

Kolektiv ÚSL FN Ostrava

×
PředchozíDalší
Načítání