O Urologické klinice

 

Urologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava je jedním ze základních lůžkových oddělení FN poskytujících své služby nejen obyvatelům Ostravy, resp. Moravskoslezského kraje, ale všem potencionálním pacientům z ČR i mimo ni. Je akreditovaným zdravotnickým zařízením II. typu a poskytuje tak široké spektrum vyšetřovacích a léčebných výkonů v oboru urologie, andrologie, ale také dětské urologie. Při řešení komplikovaných případů lékaři urologické kliniky spolupracují se zdravotníky dalších pracovišť FN (gynekologicko-porodnická klinika, onkologická klinika, klinika léčebné rehabilitace, neurologická a neurochirurgická klinika, chirurgická klinika aj.), ale také s renomovanými pracovišti jak v ČR (Thomayerova nemocnice v Praze, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha či Masarykův onkologický ústav), tak v zahraničí (Innsbruck, Rakousko).

Péči o pacienty urologické kliniky zajišťuje celkem 13 lékařů (z toho 8 lékařů s atestací), 21 zdravotních sester, 5 ošetřovatelů/sanitářek a 1 dokumentační pracovnice.

Ročně je na klinice hospitalizováno v průměru 2 800 pacientů, provedeno cca 1 500 endoskopických zákroků a přibližně 1 100 operací, v rámci ambulancí je pak ročně ošetřeno v průměru 13 000 pacientů.

Dále se pracovníci urologické kliniky podílí také na výuce studentů a studentek jednak místní střední zdravotnické školy, ale také Ostravské univerzity. A jsou rovněž zapojeni do řady výzkumných projektů.


Přednosta
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.

Emailmichal.grepl@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Ivanka Baumová
Telefon+420 597 375 302
Emailivanka.baumova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání