MUDr. JAN KRHUT, Ph.D. Primář, Oddělení urologické

 

Vzdělání

 • 2004-2007: Postgraduální studium na Jesseniově lékařské fakultě UK Martin, obhajoba dizertační práce na téma - Využití botulinumtoxinu v terapii neurogenních dysfunkcí dolních cest močových.
 • 2000: II. atestace v oboru urologie
 • 1995: I. atestace v oboru urologie
 • 1992: Promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc

Profesní organizace

 • Česká urologická společnost (ČUS) - člen
 • Sekce urodynamiky a neurourologie ČUS - sekretář
 • Česká urogynekologická společnost (ČUGS) - člen
 • Paraplegiologické fórum - člen
 • Evropská urologická společnost (EAU) - člen
 • Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS) - člen
 • Evropská urogynekologická asociace (EUGA) - člen

Profesní historie

 • 2006: Primář Urologického oddělení FN Ostrava
 • 2003: Zástupce primáře Urologického oddělení FNsP Ostrava
 • 1992-dosud: Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

Oblasti zájmu

 • Dysfunkce dolních cest močových
 • Inkontinence moči
 • Ženská urologie
 • Neuro-urologie

Stáže a stipendia

 • 2002: stipendium Evropské urologické asociace - roční pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Insbruck - Rakousko
 • 2001: studijní pobyt School of Biomedical medicine Leeds - Velká Británie
 • 1999: studijní pobyt Neurourologická jednotka Universitätskliniken Innsbruck - Rakousko
 • 1998: tříměsíční stipendium Německé urologické společnosti - Urologická klinika Wismar - SRN

Publikační činnost

Monografie, kapitoly v monografiích

 • Krhut J. et al.: Neurourologie. Galén, Praha 2005, 141 s.
 • Otčenášek M, Feyereisl J., Krhut J.: Inkontinence a hyperaktivní močový měchýř. Elektronická univerzita, www.euni.cz, Praha 2006
 • Krhut J., Doležel J., Zachoval R.: Doporučené postupy pro urologickou péči o pacienty po poškození míchy. In Kříž J.( Ed.): Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacientů po poškození míchy. Svaz paraplegiků, Praha 2006, 1- 20
 • Krhut J.: Hyperaktivní močový měchýř. Jessenius Maxdorf, Praha 2007, 148 s.

Odborné články

 • Krhut J., Mainer K.: Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění. Česká urologie 1999; 1: 22
 • Krhut J., Mainer K.: Vyšetření introitální sonografií u žen s genuinní stresovou inkontinencí léčených uretrosuspenzí fasciální smyčkou. Česká urologie 2000; 4: 23
 • Krhut J.: Aferentní neurostimulace - nové možnosti v léčbě urgentní inkontinence. Medicína v praxi 2000; 8: 55
 • Krhut J., Mainer K.: Roční zkušenosti s využitím aferentní neurostimulace v léčbě hyperaktivního měchýře a syndromu pánevní bolesti. Praktická gynekologie 2001; 3:44
 • Krhut J.: Současné možnosti léčby hyperaktivního měchýře u žen. Medicína v praxi 2001; 5: 61 Krhut J.: Močové infekce v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař 2001; 81: 348
 • Krhut J., Mainer K.: Laser v terapii hyperaktivního měchýře. Praktická gynekologie 2001; 6: 6
 • Horák A., Krhut J., Mainer K.: Využití nizkovýkonného laseru v terapii Peyronovy choroby. Česká urologie 2001; 3: 18
 • Mainer K., Krhut J.: Pubovaginální sling: univerzální metoda k operační korekci všech typů stresové inkontinence. Česká urologie 2001; 3: 26
 • Krhut J., Zapletalová O., Mainer K.: Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi 2002; 1: 41
 • Krhut J., Mainer K.: Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby. Urologie pro praxi 2002; 2: 56
 • Mainer K., Krhut J.: Pubovaginální sling - komplikace a jejich řešení. Česká urologie 2002; 1: 17
 • Mainer K., Krhut J., Němec D., Kopecký J.: Invaze gynekologických malignit do močových cest. Praktická gynekologie 2002; 2: 26
 • Mainer K., Haring Z., Malý T., Kopecký J., Krhut J., Němec D.: Řešení urologických komplikací gynekologických a kolorektálních malignit. Česká urologie 2003; 1: 16
 • Krhut J., Hammerer D., Herring S., Madersbacher H.: Exprese káliových kanálů v humánním detruzoru. Česká urologie 2003; 1: 25
 • Krhut J., Kopecký J., Mainer K.: Transuretrální injekce botulinumtoxinu v léčbě neurogenní hyperaktivity detruzoru. Česká urologie 2003; 1: 29
 • Krhut J., Mainer K.: Nežádoucí účinky léčiv na funkci dolních cest močových. Urologie pro praxi 2003; 2: 55
 • Kopecký J., Mainer K., Krhut J.: Poranění zevního genitálu muže. Urologie pro praxi 2003; 4: 145
 • Krhut J.: Elektrofyziologické vyšetřovací metody v urologii. Urologie pro praxi 2003; 4: 153
 • Krhut J.: Inkontinence moči u geriatrických pacientů. Česká geriatrická revue 2003; 3: 40
 • Krhut J.: Klasifikace a diagnostika neurogenních poruch mikce. Urologie pro praxi 2004; 3: 127
 • Krhut J.: Neurourologické vyšetření - praktický postup. Urologie pro praxi 2004; 4: 43
 • Mainer K., Krhut J., Kopecký J., Záťura F.: Slingové metody v chirurgické léčbě stresové inkontinence moči u žen. Česká urologie 2004; 3: 34
 • Mainer K., Horák A., Pleva L., Krhut J., Häring Z., Cakirpaloglu J.: Pozdní rozpoznání abrupce ledvinné pánvičky při polytraumatu. Urologie pro praxi 2004; 6: 259
 • Pilloni S., Krhut J., Mair D., Madersbacher H., Kessler TM: Intermittent catheterization in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter? Age and Ageing 2005; 34: 57
 • Krhut J., Mainer K., Holaňová R.: Paruréza - klinický obraz a současná terapie. Urologie pro praxi 2005; 1: 15
 • Krhut J.: Hyperaktivní měchýř- současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu. Urologie pro praxi 2005; 5: 159
 • Krhut J., Hradílek P., Mainer K., Zapletalová O.: Nové schéma v diagnostice a terapii dysfunkcí dolních cest močových u pacientů s roztroušenou sklerózou. Urologie pro praxi 2005; 5: 173
 • Krhut J., Holaňová R., Muroňová I.:"Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Rehab. fyz. Lék. 2005; 12: 122 -128
 • Krhut J., Zachoval R., Ženíšek J., Hanuš T., Zámečník L.: Intermitentní katetrizace - indikace, technika, komplikace. Čas. Lék. čes. 2005; 144: 674
 • Krhut J., Holaňová R., Muroňová I.: Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence. Klin. Urol. 2005; 1: 47
 • Krhut J., Holaňová R., Muroňová I.: Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře. Rehabilitácia 2005; 42: 131
 • Krhut J., Kopecký J., Mainer K.: Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Čes Gynek 2006; 71: 24
 • Krhut J.: Farmakologická léčba stresové inkontinence. Urologie pro praxi 2006; 2: 52
 • Fojtík P., Mainer K., Krhut J., Horák A.: Fraktura penisu u pacienta s morbus Peyroni. Urologie pro praxi 2006; 2: 69
 • Vávra P., Krhut J., Dostalík J., Kopecký J., Mainer K., Vávrová M., Spurný P.: Raritní případy akutní urinózní peritonitidy způsobené spontánní rupturou močového měchýře. Rozhl Chir 2006; 85(4): 190 -192
 • Krhut J.: Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace. Klin Farmakol Farm 2006; 20(4):215-218
 • Krhut J., Hradílek P., Mainer K., Zapletalová O.: Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie 2006; 1: 27
 • Mainer K., Krhut J., Kopecký J., Häring Z.: Heterotopická neovezika - Hadera pouch. Česká urologie 2006; 1: 23
 • Krhut J.: Hyperaktivní měchýř. Practicus 2006; 6: 248
 • Krhut J.: Solifenacin (Vesicare) v terapii hyperaktivního měchýře. Moderní gynekologie a porodnictví 2006; 2(supl.1): 331
 • Krhut J., Slíva J.: Trospium chlorid. Farmakoterapie 2006; 5: 509 -513
 • Krhut J.: Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití. Urolog pro Praxi 2006; 7(6): 278-282
 • Zachoval R., Krhut J., Zámečník L., Hanuš T., Čelko AM: Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog pro Praxi 2006; 7(6): 286-292
 • Doleček R., Krhut J., Němec D.: Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů. Urol List 2006; 4(4): 38-44
 • Krhut J.: Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře. Urolog pro praxi 2007; 8(2): 71-74
 • Holaňová R., Krhut J., Muroňová I.: Funkční vyšetření pánevního dna. Rehab. fyz. Lék. 2007; 14(2): 87-90
 • Borovička V., Krhut J., Zachoval R.: orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - bed side assessment. Urolog pro praxi 2007; 8(5): 230-232
 • Krhut J.: Komentář ke studii VOLT (Vesicare Open-Label Trial). Farmakoterapie 2007; 3(2): 475
 • Krhut J., Gärtner M.: Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Čes Gynek 2007; 72(5): 360-365
 • Krhut J., Kopecký J.: Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem. Čes Gynek 2007; 72(6): 402-406
 • Krhut J., Holaňová R., Muroňová I., Gärtner M.: Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Čes Gynek 2007; 72(6): 406-409

Přednosta
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.

Emailmichal.grepl@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Ivanka Baumová
Telefon+420 597 375 302
Emailivanka.baumova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání