MUDr. STANISLAV JELEN Primář, Oddělení centrálního příjmu

 

Profesní historie

 • 1995-dosud: Primář Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava
 • 1991-1995: Samostatně pracující lékař Traumatologického centra FN Ostrava
 • 1985-1991: Samostatně pracující lékař Traumatologického ordinariátu chirurgického oddělení KNsP Ostrava
 • 1982-1985: Sekundární lékař chirurgického oddělení KNsP Ostrava

Vzdělání

 • 2007: Doktorský studijní program Ph.D., LF UP Olomouc
 • 2000: Atestace z urgentní medicíny
 • 1998: Atestace z traumatologie
 • 1992: Atestace II. stupně z oboru chirurgie
 • 1985: Atestace I. stupně z oboru chirurgie
 • 1982: Promoce na LF UP Olomouc, obor všeobecné lékařství
 • 1976-1972: Gymnázium
 • 1964-1972: ZŠ

Kurzy

 • 2004-2002: Organizace workshopů v ošetřování zlomenin na Ostravských traumatologických dnech s mezinárodní účastí
 • 2001: Kurz BATLS
 • 2001: Kurz traumatologie. Edinburgh
 • 1999: Kurz sepse a multiorgánového selhání
 • 1998: Kurz laparoskopické chirurgie
 • 1998: Kurz šití cévních anastamóz
 • 1998-1991: kurzy traumatologie ÚN Brno
 • 1989: Kurz RLP
 • 1989: Kurz válečné chirurgie

Pedagogická činnost

 • 2006: Výuka traumatologie v oboru Zdravotnický záchranář, FZS OU
 • 2006-2005: Výuka chirurgie na Vyšší zdravotnické škole Ostrava
 • 2005-1998: Výuka chirurgie na Střední zdravotnické škole Ostrava
 • 2001-dosud: Výuka traumatologie v předatestačních kurzech lékařské první pomoci IPVZ

Výzkumná činnost

 • Účast na výzkumném úkolu Prevence nosokomiálních nákaz v chirurgii, ve spolupráci s KHS Ostrava
 • Výzkum prevence trombembolické nemoci v ambulantní traumatologické praxi
 • Výzkum účinků preparátu NovoSeven u polytraumat
 • Výzkum endokrinologické odpovědi pacientů s polytraumatem

Granty

 • Žádost o Grant EU: Komplexní péče o nemocné s poraněním srdce a hrudní aorty, hlavní autor MUDr. Stanislav Jelen
 • Grant Ministerstva zdravotnictví (IGA): Zlepšení kvality péče poskytované týraným dětem v ostravském regionu, hlavní autor MUDr. Stanislav Jelen
 • Grant Moravskoslezského kraje: Rozšíření a rozvoj projektu zlepšení kvality péče o týrané děti v ostravském regionu, hlavní autor MUDr. Stanislav Jelen
 • Grant Moravskoslezského kraje: Zvýšení kvality přednemocniční péče na základě dostupnosti vitálních dat pacienta, spoluautor MUDr. Stanislav Jelen

Členství v odborných společnostech

 • Člen Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Člen výboru Sekce urgentních příjmů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Člen výboru Sekce medicíny katastrof Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Člen European Society for Emergency Medicine
 • Člen České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
 • Člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
 • Člen České společnosti pro trombózu a hemostázu
 • Člen Společnosti infekčního lékařství a cestovní medicíny
 • Člen Spolku lékařů Ostrava
 • Člen výboru Zdravotnické komise Českého horolezeckého svazu
 • Člen České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví

Spolupráce s MZ ČR

 • Člen akreditační komise MZ ČR pro obor urgentní medicína
 • Spoluřešitel projektu MATRA: Zlepšení systému plánování a efektivnosti investování ve zdravotnictví

Primář
MUDr. Stanislav Jelen, MBAce
Telefon+420 597 372 772
Emailstanislav.jelen@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bc. Marie Hegarová
Telefon+420 597 372 778
Emailmarie.hegarova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 442
×
PředchozíDalší
Načítání