Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Centrum pro děti s vadami zraku

 

Kontakt:

Centrum pro děti s vadami zraku

Oční klinika – Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

tel.: 597  372 118

Veškeré služby Centra pro děti s vadami zraku jsou poskytována ambulantní formou s výjimkou operaci šilhání, kdy jsou děti hospitalizovány na Dětské klinice, případně Oddělení dětské neurologie a dospělí pacienti na Oční klinice FN Ostrava (lůžková část – 9. patro monoblok).

 

Struktura pracoviště

Dětská a strabologická poradna

Pracovní doba:

Po 7:00 – 15:00

Út 7:00 – 15:00

St 7:00 – 15:00

Čt 7:00 – 15:00

Pá 7:00 – 15:00

Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro děti s vadami zraku nejrůznější příčiny. Primárně se specializuje na diagnostiku a léčbu všech forem konkomitantního i inkomitantního šilhání jak u dětí, tak i dospělých pacientů, včetně chirurgického řešení všech typů šilhání. Nedílnou součástí komplexní péče je rovněž následná rehabilitace mono i binokulárního vidění. Specializovaná ambulance dále nabízí profesní poradenství – doporučení nejvhodnějšího pracovního uplatnění, zprostředkování kontaktů na rehabilitační a rekvalifikační pracoviště, konzultační spolupráci s ostatními očními odděleními v regionu, ambulantními oftalmology, Střediskem rané péče, společnosti Kafira a Tyfloservisem.  

 

Poradna pro slabozraké – předpis speciálních optických pomůcek

Pracovní doba:

Út 7:00 – 14:30

Specializovaná poradna pro slabozraké se primárně zabývá komplexním vyšetřením, přezkoušením a předpisem nejvhodnější speciální optické pomůcky (SOP) pro pacienty se slabozrakostí nejrůznější příčiny (věkem podmíněná makulární degenrace, dědičná dystrofická onemocnění sítnice apod.). Poradna dále nabízí poradenské služby a zprostředkování kontaktů na Středisko rané péče, společnost Kafira, Tyfloservis a Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR.   

 

Poradna pro novorozence

Pracovní doba:

Čt 7:00 – 15:00

Poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro nezralé i donošené novorozence s postižením oka a očních adnex nejrůznější příčiny. Primárním zaměřením specializované poradny je především komplexní diagnostická a léčebná péče o nezralé novorozence s retinopatii nedonošených. Poradna disponuje nejmodernějším digitálním zobrazovacím systémem RetCam 3. generace umožňující fotodokumentaci očního pozadí u nezralých i donošených novorozenců, s možností posouzení dynamiky vývoje změn na očním pozadí v čase a možností konzultací nálezů na dálku s předními experty v ČR i zahraničí. Poradna dále disponuje moderním přístrojovým vybavením zahrnující ruční štěrbinovou lampu, přenosný autorefraktokeratometr, transpupilární laser a vybavení pro ošetření sítnice mrazem.   

 

Kamerou i laserem proti retinopatii, Pořad TEP 24 České televize

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/413231100222016/video/283819

 

Neurooftalmologická poradna a elektrofyziologická laboratoř

Pracovní doba:

Elektrofyziologická laboratoř

Pá 7:00 – 15:00

Poskytuje v návaznosti na Dětskou a strabologickou poradnu a Vitreoretinální centrum Oční kliniky FN Ostrava komplexní diagnostickou a ve vybraných případech i léčebnou péči o dětské i dospělé pacienty se sporadickými i dědičnými dystrofickými onemocněními sítnice a zrakového nervu. Specializovaná laboratoř disponuje nejmodernější diagnostickou jednotkou pro hodnocení elektrických potenciálů sítnice (ERG) a vizuálních evokovaných potenciálů zrakového nervu (VEP). Ve spolupráci s Oddělením lékařské genetiky FN Ostrava nabízí diagnostickou péči a poradenství pro dětské i dospělé pacienty s hereditárními očními nemocemi.   

 

Neurooftalmologická poradna

Pracovní doba:

St 7:00 – 15:00

Poskytuje primárně komplexní péči pro dospělé pacienty s inkomitantní formou šilhání a dvojitým viděním nejrůznější příčiny, včetně následné chirurgické a rehabilitační péče. Ve spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty se zlomeninou očnice, ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Ostrava zejména péči pro pacienty s roztroušenou sklerózou, ve spolupráci s Endokrinologickou ambulanci a ORL klinikou FN Ostrava péči o pacienty s endokrinní orbitopatií. Poradna obecně poskytuje konziliární služby neurologickým, neurochirurgickým, endokrinologickým a stomatochirurgickým pacientům.   

 

Pleopticko-ortoptická rehabilitace

Pracovní doba:

Pleopticko-ortoptická rehabilitace – ambulantní cvičení ve FN Ostrava

Po - Pá 7:00 – 15:00 , objednání na 597 372 113

 

Pleopticko-ortoptická rehabilitace – MŠ

MŠ Ignáta Hermanna

Ignáta Hermanna 1550/23

700 30 Ostrava – Hrabůvka

tel.: 734 288 116

 

MŠ V Zahradách

V Zahradách 2148

708 00 Ostrava – Poruba

tel.: 603 144 986

Centrum pro děti s vadami zraku FN Ostrava poskytuje pleoptická a ortoptická cvičení u dětí s tupozrakostí a / nebo poruchami jednoduchého binokulárního vidění. Nápravu tupozrakosti a stimulaci binokulárních funkcí ambulantní formou je možné absolvovat na pracovišti Centra pro děti s vadami zraku ve FN Ostrava nebo v rámci detašovaného pracoviště ve specializovaných ortoptických MŠ v Ostravě – Hrabůvce a Ostravě – Porubě.   

 

 

 

Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956

EmailJavaScript@@amFuLm5lbWNhbnNreUBmbm8uY3o%3D
Vrchní sestra
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS.
Telefon+420 597 375 952

EmailJavaScript@@bHVrYXMua29sYXJjaWtAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání