Lůžkové oddělení
 • O Oddělení centrálního příjmu

  Úsek administrativního příjmu zabezpečuje úkoly související s administrativním příjmem pacientů. Administrativní příjem pacientů zajišťují THP zaměstnanci úseku v souladu s určenými postupy prostřednictvím nemocničního informačního systému s využitím programu CLINICOM (tj. vypsání chorobopisu s osobními údaji, zadání kmenových dat pacienta, tisk stanovené dokumentace, poučení o cenných věcech a svršcích a jejich úschově, vypisování, evidence a rozesílání vystavených pracovních neschopností).

  Administrativní příjem pacienta probíhá ve třech oddělených boxech, které jsou umístěny u hlavního vstupu do nemocnice. Provoz je zajištěn, nepřetržitě, 24 hodin denně. Ve všední dny od 6.00 hodin do 15.30 hod. Mimo tuto dobu zajišťuje službu podle měsíčního rozpisu vždy jeden pracovník z kmenových zaměstnanců Centrálního příjmu.

  Po založení kmenových dat do NIS, poučení pacienta o úschově cenných věcí, souhlasu pacienta a stvrzení těchto sdělení podpisem je pacient odveden do kabiny centrální šatny.

 • O Oddělení centrálního příjmu

   

  Úsek administrativního příjmu zabezpečuje úkoly související s administrativním příjmem pacientů. Administrativní příjem pacientů zajišťují THP zaměstnanci úseku v souladu s určenými postupy prostřednictvím nemocničního informačního systému s využitím programu CLINICOM (tj. vypsání chorobopisu s osobními údaji, zadání kmenových dat pacienta, tisk stanovené dokumentace, poučení o cenných věcech a svršcích a jejich úschově, vypisování, evidence a rozesílání vystavených pracovních neschopností).

  Administrativní příjem pacienta probíhá ve třech oddělených boxech, které jsou umístěny u hlavního vstupu do nemocnice. Provoz je zajištěn, nepřetržitě, 24 hodin denně. Ve všední dny od 6.00 hodin do 15.30 hod. Mimo tuto dobu zajišťuje službu podle měsíčního rozpisu vždy jeden pracovník z kmenových zaměstnanců Centrálního příjmu.

  Po založení kmenových dat do NIS, poučení pacienta o úschově cenných věcí, souhlasu pacienta a stvrzení těchto sdělení podpisem je pacient odveden do kabiny centrální šatny.

   

 • Centrální šatna pacientů

  po:6:00-14:30
  út:6:00-14:30
  st:6:00-14:30
  čt:6:00-14:30
  pá:6:00-14:30
  so:7:00-12:00

   

  Centrální šatna slouží k přejímání, evidování, ukládání a vydávání osobních svršků a cenností pacientů. K převlečení pacientů jsou k dispozici převlékací kabiny. Osobní věci se ukládají v určených prostorách na šatní stojany. Cenné věci jsou uloženy v centrálním trezoru. Provoz centrální šatny je ve všední dny od 6.00 hod. do 14.30 hod. V sobotu od 7.00 hod. do 12.00 hod. Mimo tuto dobu se osobní svršky a cennosti pacientům z centrální šatny nevydávají.

  Zaměstnanci centrální šatny odvádějí, či odvážejí připravené pacienty na oddělení a předávají je sestře daného oddělení s veškerou dokumentací.

 • Úsek urgentního příjmu

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Jiří Bílek
  597 372 794


  Staniční sestra
  :
  Mgr. Michal Bijok
  597 373 712

   

  Urgentní příjem, který je nezastupitelným pracovištěm v ošetřování kriticky nemocných pacientů z celého regionu, je nezbytnou součástí Traumatologického centra.

  Po rozsáhlé rekonstrukci, která byla koncem července 2011 ukončena, se toto pracoviště stalo jedním z nejmodernějších urgentních příjmů v České republice.

  Úkolem Urgentního příjmu je ošetřování a přijímání pacientů se selháváním či selháním základních životních funkcí, pacientů polytraumatizovaných a pacientů se sdruženými poraněními a závažnými monotraumaty.

  Pacienti jsou přiváženi na základě výzvy Centra tísňového volání (přímé spojení telefonické i rádiové) prostředky přednemocniční neodkladné péče (rychlá lékařská pomoc, rychlá zdravotnická pomoc, letecká záchranná služba) v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Tito pacienti jsou přijímáni a ošetřování na hale Urgentního příjmu. Po stabilizaci základních životních funkcí, provedení neodkladných výkonů, event. operace a stanovení diagnózy jsou směrováni k hospitalizaci na JIP jednotlivých oborů a ARK FN Ostrava.

  Oddělení úzce spolupracuje se všemi odděleními a klinikami FN Ostrava, nonstop jsou dostupné konziliární služby všech hlavních odborností, laboratorní vyšetření a komplementární vyšetřovací metody, zejména sonografie, RTG a CT, angio vyšetření. Tato dostupnost je zárukou rychlého zhodnocení zdravotního stavu nemocného a jeho předání do další péče na příslušné oddělení, kde mu je poskytnuto další ošetření na vysoké odborné úrovni.

  Úkolem Urgentního příjmu je rovněž v rámci FNO Ostrava konziliární činnost v případech akutního ohrožení života (kardiopulmonální resuscitace).Tato činnost je zajištěna resuscitačním týmem (lékař, sestra, ošetřovatel).

  Urgentní příjem je kromě standardního vybavení pro běžné klinické vyšetření vybaven přístroji pro provádění kardiopulmonální resuscitace. Disponuje také transportní monitorovací a ventilační technikou.

×
PředchozíDalší
Načítání