Jak probíhá ošetření

Veškeré podrobnosti léčby jsou každému pacientovi sděleny během konzultace, kterou provádíme vždy před zahájením laserové terapie. Zákrok se provádí ambulantně. Celé ošetření probíhá rychle (řádově minuty). Délka ošetření závisí pouze na velikosti, množství a charakteru ošetřovaných lézí.

Při ošetření je vždy nutné používat speciální ochranné brýle, které chrání oči před průnikem laserového paprsku. Zákrok je jen minimálně bolestivý. U rozsáhlejších lézí, v dětském věku a u citlivějších osob je možné provést ošetření v místním znecitlivění. U většiny pacientů je potřeba ošetření s odstupem 4 – 6 týdnů jednou až dvakrát zopakovat.

×
PředchozíDalší
Načítání