Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Odborná veřejnost

 

Konzultace cévních nálezů neurologických pacientů

Na našem pracovišti jsou konzultováni a event. indikováni k intervencím na karotických, vertebrálních a intrakraniálních tepnách pacienti s patologickými nálezy cestou pravidelných multioborových cévních seminářů, kterých se účastní neurolog, neurochirurg a intervenční radiolog. Dále jsou konzultováni pacienti se srdeční zkratovou vadou (PFO) jako susp. etiologií CMP.

Komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji probíhá elektronickou cestou:

  1. Obrazová dokumentace je přijímána výhradně systémem ePACS na frontu Fakultní nemocnice Ostrava. (dokumentace zasílaná na nosičích, foliích apod. není akceptována).
  2. Žádosti o konzultaci jsou přijímány výhradně přes zabezpečenou aplikaci poslat.fno.cz/neu
  3. Podrobnější informace o indikacích ke konzultaci, omezeních, potřebných klinických údajích sdělíme odborné veřejnosti na vyžádání na emailu kcc@fno.cz.
×
PředchozíDalší
Načítání