Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Odborná veřejnost

Konzultace cévních nálezů neurologických pacientů

Na našem pracovišti jsou konzultováni a event. indikováni k intervencím na karotických, vertebrálních a intrakraniálních tepnách pacienti s patologickými nálezy cestou pravidelných multioborových cévních seminářů, kterých se účastní neurolog, neurochirurg a intervenční radiolog. Dále jsou konzultováni pacienti se srdeční zkratovou vadou (PFO) jako susp. etiologií CMP.

 

Komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji probíhá elektronickou cestou:

  1. Obrazová dokumentace je přijímána výhradně systémem ePACS na frontu Fakultní nemocnice Ostrava. (dokumentace zasílaná na nosičích, foliích apod. není akceptována).
  2. Žádosti o konzultaci jsou přijímány výhradně přes zabezpečenou aplikaci www.sendbox.cz a musí být směřovány na cílový email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  3. Podrobnější informace o indikacích ke konzultaci, omezeních, potřebných klinických údajích sdělíme odborné veřejnosti na vyžádání na výše uvedeném emailu.