Často kladené otázky

 

Co mám dělat, abych nedostal rakovinu?

Zhoubným nádorem onemocní každý třetí dospělý člověk. Ideální chování, které zaručí, že vás zhoubný nádor nepotká, neexistuje. Je ale možné riziko vzniku rakoviny podstatně snížit. Riziko vzniku nádorového onemocnění významně zvyšuje kouření, konzumace alkoholu (zejména piva a destilátů), obezita. Je třeba si dát pozor i na nadměrné slunění, zejména u lidí s citlivou kůží. Obecně lze říci, že zdravý životní styl snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny, ale toto pravidlo zdaleka neplatí absolutně.

Existují preventivní vyšetření?

Komplexní preventivní vyšetření, jestli „nemám rakovinu“ nebylo dosud vynalezeno. Přesto jsou k dispozici velmi účinné programy, které umožňují přijít na zhoubný nádor včas, v době, kdy je vyléčitelný – tzv. screening (čti skríning).
Jedním z nejlépe fungujících screeningových programů je mamografický screening, který slouží k odhalení velmi časných stádií karcinomu prsu. Tento screeningový program máte v naší nemocnici k dispozici. Dalším účinným preventivním programem je screening karcinomu děložního čípku. Zde je velmi často možné odhalit i přednádorové stavy a učinit preventivní opatření, aby se zhoubné bujení vůbec nerozvinulo. Bližší informace Vám podá centrum onkogynekologické prevence naší nemocnice.
Prevence je možná částečně i u nádorů tlustého střeva a konečníku – po 50. roce věku se provádí screeningová koloskopie, tj. endoskopické vyšetření tlustého střeva odhalující počáteční stádia rakoviny, kdy pacient ještě nemá potíže. U mužů starších 50 let se rovněž v rámci preventivních vyšetření provádí odběr Prostatického specifického antigenu (PSA) k diagnostice časných karcinomů prostaty.
Jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec je maligní melanom. Lidé s pigmentovými névy mohou využít melanomové poradny, která funguje na Kožním oddělení fakultní nemocnice.

Máme v rodině rakovinu. Jaké je riziko, že onemocní i naše děti?

Určité druhy zhoubných nádorů mají poměrně vysokou dědičnou zátěž – jde zejména o karcinom prsu, karcinom tlustého střeva, nádory vaječníků. Rodinnou zátěž můžete konzultovat s našimi lékaři, kteří posoudí závažnost situace a v případě potřeby vám zařídí onkogenetické vyšetření na Oddělení lékařské genetiky naší nemocnice.

Mám podezření, že mám rakovinu. Mohu přijít k vám?

Naše klinika léčí pacienty, kteří již mají stanovenou diagnózu zhoubného nádoru. Při podezření na zhoubné onemocnění je proto třeba se obrátit na praktického lékaře nebo specialistu příslušného oboru. Pokud však již jste naším pacientem a máme Vás v poléčebném sledování, je samozřejmě možné se obrátit na nás.

Jak se dostanu k léčbě do vašeho centra?

Naše pracoviště je dostupné pro každého bez ohledu na místo bydliště. Pokud si přejete být léčeni na naší klinice, rádi vám to umožníme. Je však třeba si obstarat lékařskou dokumentaci o vašem případu. Rozsah této dokumentace s námi můžete bez obav konzultovat, poradíme vám, jaké informace k zahájení správné léčby potřebujeme.

Mám jistotu, že jste dobré pracoviště?

Patříme mezi 13 Komplexních onkologických center garantovaných Českou onkologickou společností. Máme nejmodernější přístrojové vybavení, na léčbě se podílí 15 kvalifikovaných radiačních či klinických onkologů. Máme stanoveny takzvané indikátory kvality, tj. v podstatě výsledky léčby určitých diagnóz, které sledujeme v čase a posuzujeme, zda se zlepšují či nikoli. Sledujeme bezpečnost pacientů – pády, proleženiny, nemocniční infekce – a podnikáme preventivní opatření k jejich minimalizaci. Měříme stav výživy a bolest pacientů a v případě potřeby podnikáme kroky ke zmírnění obtíží. V pravidelných intervalech provádíme výzkum spokojenosti pacientů a snažíme se odstraňovat jejich námitky.

Jaké vedlejší účinky má onkologická léčba?

Onkologická léčba patří mezi léčby náročné, s častými vedlejšími účinky. Tyto účinky se velmi výrazně liší v závislosti na způsobu léčby. Obecně se dá říci, že radioterapie má vedlejší účinky lokální, tedy v místech kde se pacient ozařuje. Naproti tomu chemoterapie a biologická léčba mají účinky celkové. Bližší informace o konkrétních vedlejších účincích dostanete od svého ošetřujícího onkologa nebo si je můžete přečíst na poučeních pro pacienty, které jsou u nás k dispozici pro všechny hlavní diagnózy.

Pokud chodím na ozařování, vyzařují ze mě paprsky?

V žádném případě! Paprsky ionizujícího záření se v tkáni okamžitě promění v jiné druhy energie. Ozařovaný pacient se tak může bez problémů stýkat se svým okolím včetně novorozenců či malých dětí.

Jak se dozvím jestli byla léčba úspěšná?

To záleží jednak na diagnóze a jednak na druhu léčby. Léčebná odpověď se u některých druhů zhoubných nádorů dá zjistit prakticky okamžitě (nádory varlat, maligní lymfomy), u jiných onemocnění je třeba čekat i řadu měsíců po ukončení léčby (karcinom prostaty). Během chemoterapie se dá účinek léčby posoudit většinou dříve než během radioterapie, ale existuje spousta výjimek. Protože se nádorové onemocnění může vrátit, je většinou nutné i poléčebné sledování s kontrolními vyšetřeními v pravidelných intervalech. Trvání poléčebného sledování je různé, někdy stačí 3 roky, jindy je nutné až 10 let, v závislosti na diagnóze a rozsahu onemocnění.

 

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání