Věda a výzkum Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO

 

Vědecko výzkumná činnost kliniky je orientována jednak do doktorandských studijních oblastí zaměstnanců Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve spolupráci s jinými subjekty (UP Olomouc, MEDIEKOS LABOR spol. s r.o. Zlín) a do oblastí výzkumu jiných klinik a center FNO.

 

Oblastmi vědecko-výzkumného zájmu je:

  • Výzkum vztahů rizikových faktorů a jednotlivých klinických forem dětské mozkové obrny. Formování rehabilitačně-ošetřovatelských postupů pro jednotlivé formy dětské mozkové obrny.
  • Analýza chůze u deformity předonoží (hallux valgus) - spolupráce s UP Olomouc
  • Problematika dysfunkce dolních močových cest – ve spolupráci s urologickým oddělením FNO
  • Problematika vertebro-algického pacienta – ve spolupráci s Klinikou neurochirurgie FNO
  • Diagnostika poruch sensomotorických funkcí ruky u stavů po cévní mozkové příhodě – spolupráce s UP Olomouc
  • Význam a vliv pohybových aktivit v léčbě osteoporosy – ve spolupráci s MEDIEKOS LABOR spol. s r. o.

Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání