Sportovní medicína - Zátěžové testy

 

Zátěžové testy slouží jednak ke zjištění trénovanosti (výkonnosti) sportovce a jednak ke zjištění reakce (reakce fyziologické i patologické) organizmu na zátěž. Zatímco určování výkonnosti slouží spíše pro objektivizaci tréninkového procesu pro další zdokonalení tréninkového procesu, tak reakce organizmu na zátěž může odhalit některé skryté chorobné stavy (poruchy srdečního rytmu, poruchy elektrického vedení v srdci, chorobné reakce průdušek na zátěž atd. atd.). Zátěžový test tedy může odhalit většinu rizikových faktorů, které se mohou podílet na poškození (i náhlé smrti) zdraví při aktivním sportu, zátěžový test odhaluje ekg změny a tím i podezření na ischemickou chorobu srdeční. Aby byl zátěžový test maximálním přínosem pro sportovce, tak je nezbytné, aby klient (sportovec) přišel k zátěžovému vyšetření přiměřeně odpočinutý, to znamená nikoli po absolvování namáhavého tréninku. Poslední lehké jídlo by měl požít asi 2 hodiny před testem. Při testu u nás se jedná vlastně o napodobení tělesné zátěže a proto je vhodné, aby si klient přinesl sportovní oblečení, příslušnou obuv (cyklisté mohou si mohou přinést i boty pro SPD) a základní hygienické potřeby včetně ručníku, protože po absolvování testu je možné se osprchovat.

Vyšetření sestává ze základního tělesného vyšetření (hmotnost, výška, procento tělesných tuků), rozboru anamnézy z vyplněného dotazníku, který je pro vyšetření u nás nezbytný. Jedná se o dotazník schválený Mezinárodním olympijským výborem a je možné si jej stáhnout na našich webových stránkách. stáhnout

Po rozboru dotazníku lékařem je sportovec (klient) komplexně lékařsky vyšetřen se zaměřením na srdečně cévní a dýchací aparát eventuelní svalové dysbalance.. Následuje klidové ekg vyšetření a klidové spirometrické vyšetření. Zátěžová fáze vyšetření spočívá ve spiroergometrickém (u děti do 14 let pouze ergometrickém) vyšetření na bicyklovém ergometru – po úvodní zátěži, která nahrazuje rozcvičení,  následuje postupně zvyšující se zátěž až do maxima. Samozřejmě, že pokud by došlo v  průběhu zátěžového testu ke zdravotním problémům či změnám ekg křivky, tak vyšetření přerušujeme.

Spiroergometrické respektive zátěžový vyšetření je v zásadě určeno všem sportovcům včetně sportovců rekreačních a příležitostných (například před cykloturistickou dovolenou). Hlavní smysl vyšetření spočívá v odkrytí  latentních odchylek zdravotního stavu, které by mohly vést ke zhoršení zdravotního stavu při tělesné námaze (včetně náhlé smrti)..

V současné době obecně celé vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, ale některé pojišťovny na toto vyšetření přispívají. Jednotlivé pojišťovny příspěvek na toto vyšetření poměrně často mění, a tak je vhodné se na tento příspěvek vhodné informovat přímo na příslušné zdravotní pojišťovně.

Cena tělovýchovně-lékařského vyšetření u nás se pohybuje – dle rozsahu požadovaných vyšetření mezi 570 – 1000 Kč, celkově vyšetření trvá asi 40-50 minut, samotná zátěž na ergometru asi 8-12 minut. Pokud jsou v průběhu vyšetření zjištěny nějaké odchylky zdravotního stavu, je sportovec (klient) indikován ke specializovaným vyšetřením – například k echokardiografickému, traumatologickému, ortopedickému vyšetření atd.

Výsledky vyšetření jsou pak sportovci interpretovány (přip. rodičům nezletilého sportovce, dle přání a po souhlasu rodičů rovněž trenérovi) tak, aby mohly být využity v tréninkovém procesu (například jaká tepová frekvence je optimální pro rozvoj vytrvalosti, jaká k redukci tukové tkáně, které svaly je třeba „protáhnout“ a které posílit, aby nedocházelo k prohloubení svalových dysbalancí aspod.).

Vyšetření se obvykle provádí 1x ročně, u vytrvalostních sportů častěji v závislosti na tréninkových cyklech. Vyšetření je vhodné opakovat, protože zdravotní stav i výkonnost se mohou měnit, mění se samozřejmě i optimální tepová frekvence pro rozvoj vytrvalostních schopností.


Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání