Sportovní medicína - Co diagnostikujeme

 

Pracoviště se specializuje na tři základní okruhy činností:

  1. celkové zhodnocení zdravotního stavu se zvláštním zaměřením na odhalování skrytých, dosud nepoznaných srdečních a plicních chorob, které mohou mít fatální následky – PREZENTACE
  2. přímou diagnostiku oběhové, plicní a metabolické zdatnosti a trénovanosti organizmu s následnou aplikací a interpretací pro tréninkový procesu tak, aby používané tréninkové metody byly maximálně možně efektivní (spiroergometrická vyšetření, konzultace s trenéry atd.)
  3. stanovení optimální intenzity i typ tělesné zátěže při redukci tělesné hmotnosti

Provádíme následující vyšetření

  • Základní tělovýchovně lékařská vyšetření ke zjištění způsobilosti provádět určitý sport se zvláštním zaměřením na prevenci náhlé smrti při sportu (vyšetření pro "tzv. lékařské razítko").
  • Vyšetření základních antropometrických parametrů, základní spirometrická i spiroergometrická vyšetření event. další stanovení základních hematologických i biochemických parametrů nezbytných při provozování určitých sportů. Doporučení nezbytných specializovaných vyšetření v návaznosti na zjištění odchylky zdravotního stavu.
  • Objektivizace zdravotního stavu a zjištění optimální intenzity tělesného vytrvalostního zatížení při závodním i rekreačním sportu (včetně vyšetření sportující populace s některými dlouhodobými změnami zdravotního stavu – např. pacienti s cukrovkou, bronchiálním astmatem apod.). Vyšetření jsou prováděna se zamřením na primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění.
  • Vyšetření pro výkonnostní i vrcholové sportovce se zaměřením na optimalizovaný průběh tréninkového procesu Vyšetření za účelem stanovení optimální zátěže při redukci tělesné hmotnosti.
  • Vyšetření pro uchazeče o studium na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením včetně vojenských vysokých škol, kde k přijetí je požadováno doporučení od tělovýchovného lékaře.

 


Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání