MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • 1978: Ukončení středoškolského studia maturitní zkouškou na gymnáziu v Ostravě
 • 1984: Ukončení studia všeobecného lékařství LF UP v Olomouci
 • 1988: Specializace v oboru pediatrie I. stupně
 • 1993: Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • 2008: Ukončení doktorandského studia Trnavské university

Profesní historie

 • 1984-1989: pediatr - sekundární lékař Dětského oddělení MNO
 • 1989-1991: sekundární lékař rehabilitačního oddělení MNO
 • 1991-1995: vedoucí lékař Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO
 • 1995-2005: primářka Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO
 • 2005: Přednostka KLR FNO

Odborné kursy

 • Kurs Neurodevelopment Treatment - Bobath koncept (Londýn, 1997)
 • Kurs sensorické integrace (Ostrava, 2006)
 • Kurs manuální terapie (IPVZ Praha, 1995)
 • Kurs akupunktury (IPVZ Praha, 1991)

Odborné stáže

 • Bobath centrum, Londýn
 • Centrum pro léčbu DMO v Remeši, Francie

Členství v odborných společnostech

 • British Association of Bobath Trained Therapists (BABTT) - členka
 • ČADBT (Česká asociace dětských Bobath terapeutů) – členka výboru

Občanská angažovanost

 • Předsedkyně správní a dozorčí rady nadace PATRIK DĚTEM

Ocenění

 • 2008: Cena asociace TRIGON „Křišťálový kamínek“ za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o hendikepované občany
 

Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání