Důležité upozornění - NEPŘEHLÉDNĚTE

 

Vážení sportovci, vážení rodiče, vážení klienti,

v roce 2013 vstoupila v platnost vyhláška č.391/2013 Ministerstva zdravotnictví, která upravuje podmínky, za kterých lze vydat vyjádření či potvrzení o způsobilosti resp. nezpůsobilosti pro provádění sportu, tělesné výchovy atd. (vyhláška 391/2013). Mimo jiné, vyhláška obsahuje ve své příloze č.2 seznam chorob, jejichž přítomnost vylučuje či omezuje aktivní provozování sportu. Protože některé z těchto chorob nejsou v rozsahu běžného vyšetření prováděného tělovýchovným lékařem zjistitelné, nezbývá než požadovat výpis ze zdravotní dokumentace příslušného praktického či dětského lékaře. Jsme si vědomi toho, že tento požadavek vám přináší komplikace, avšak novelizovaná legislativa neumožňuje jiný postup.

Pro snadnější průběh tělovýchovně-lékařského vyšetření doporučujeme již před prohlídkou zajistit vyplnění obou dotazníků tak, aby je sportovec mohl odevzdat vyplněné v průběhu vyšetření na našem pracovišti:

  1. dotazník pro sportovce (u sportovců mladších 18 let musí dotazník vyplnit a podepsat jeden z rodičů)
  2. povinný výpis ze zdravotní dokumentace (výpis přineste s sebou k vyšetření od dětského nebo praktického lékaře.)

Součástí tělovýchovně-lékařského vyšetření je i bicyklový zátěžový test, který slouží – kromě zjištění celkové tělesné zdatnosti - k odhalení skrytých, zvláště srdečních, krevních a průduškových chorob. Aby bylo zátěžové vyšetření maximálním přínosem pro sportovce, tak je nutné, aby sportovec nepřišel k vyšetření unavený; poslední jídlo před testem by mělo být jen lehké a mělo by být snědeno asi 2 hodiny před vyšetřením. Zátěžové vyšetření je vlastně jakýmsi napodobením maximální sportovní zátěže (včetně pocení atd.), a proto je vhodné, aby si sportovec sebou přinesl sportovní oblečení, sportovní obuv (cyklisté si mohou vzít i SPD obuv) a základní hygienické potřeby včetně ručníku, protože po vyšetření je možno se u nás osprchovat.

Na setkání s Vámi se těší

Kolektiv centra zátěžové medicíny Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Martin Rydlo, Ph.D., MUDr. Antonín Bartusek, s. Jana Netopilíková,

 

Cena tělovýchovně-lékařského vyšetření u nás se pohybuje – dle rozsahu požadovaných vyšetření mezi 570 – 1000 Kč, celkově vyšetření trvá asi 40-50 minut, samotná zátěž na ergometru asi 8-12 minut.


Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání