Před operací

Operace je volbou terapie, pokud Vaše srdeční onemocnění dospělo do fáze, kdy již nelze postupovat konzervativně.  Důležitou součástí rozhodnutí jsou absolvovaná cílená vyšetření, která prokáží, že nejvhodnější volbou je právě operace. Pokud souhlasíte s navrženou operační léčbou v KCHC FNO, přicházíte k nám k hospitalizaci.

Hospitalizace začíná většinou jeden den před plánovanou operací, kdy přicházíte na standardní oddělení KCHC. Zde se Vás ujme sesterský personál a ošetřující lékař, který s Vámi provede přijímací rozhovor, příjmové vyšetření a vysvětlí Vám vše, co Vás čeká v celém průběhu hospitalizace, eventuálně odpoví na Vaše dotazy. V průběhu dne se setkáte s chirurgem, který bude výkon provádět a anesteziologem, který Vás bude uvádět na operačním sále do celkové anestezie. Kardioanesteziolog s Vámi provede i nezbytné anesteziologické předoperační vyšetření a vysvětlující pohovor.

Přijímající lékař u příjmu zkontroluje, zda máte všechna potřebná předoperační vyšetření. U všech výkonu je nutné mít absolvovaná předoperační vyšetření:

koronarografické a echokardiografické - v případě chybějícího vyšetření doplníme echokardiografické vyšetření u nás na pracovišti,

vyšetření funkce plic – spirometrie,

ultrazvukové vyšetření krčních tepen – karotid,

biochemické vyšetření krve, krevního obrazu a krevní srážlivosti.

Poté provedeme vstupní rentgenový snímek srdce a plic (pokud jste jej neabsolvovali alespoň jeden měsíc před operací nebo není-li Váš RTG snímek dostupný, např. z jiného pracoviště)

V případě, že součástí operace bude našití aortokoronárního bypassu, doplňujeme dle indikace přijímacího lékaře ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin k ověření vhodnosti odběru žilního štěpu endoskopicky.

Pokud přicházíte k operaci srdečních chlopní, mezi další nutná specializovaná ambulantní vyšetření patří vyšetření posuzující možnou infekci, která by Vás mohla ohrozit v pooperačním období – tzv. fokusová vyšetření:

stomatochirurgické - pokud by byl Váš chrup kariézní, bylo by doporučeno ošetření eventuálně extrakce poškozeného chrupu,

ORL (ušní, nosní, krční) - se snímkem lebečních dutin ORL lékař posuzuje možnost zánětu v těchto lokalitách,

urologické (příp. gynekologické) – vyloučení možné fokální infekce

V případě, že některé z těchto vyšetření je pozitivní, je nutné operaci odložit a případný infekt přednostně vyléčit k minimalizaci operačního rizika.

V případě, že jste některé z fokusových vyšetření před hospitalizací neabsolvovali, můžeme doplnit potřebné vyšetření u nás v KCH centru. V tomto případě je možné odložení operace dle výsledku vyšetření. Pokud jsou všechna tato vyšetření negativní jste připraveni k operaci a budete zařazeni do operačního programu. Ten se sestavuje v průběhu dne a Vás o zařazení do operačního programu bude informovat ošetřující lékař. V ojedinělých případech, je-li nutné provést urgentní operaci u jiného pacienta, se může stát, že vaše operace bude odložena. Jsme si vědomi, že odklad operace je pro pacienta po všech stránkách nepříjemný, ale vždy je toto rozhodnutí podloženo závažnými okolnostmi. Stane-li se tak, zařadíme vás do operačního programu v nejkratší možné době. 
 
 

Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání