Hospitalizace

Hospitalizace začíná Vaším plánovaným příjmem na standardní oddělení KCHC, odkud jste v den operace transportován na kardiochirurgický operační sál. Po skončení operace budete převezeni na jednotku intenzivní péče (JIP 1), kde strávíte zpravidla jeden až tři dny. Budete pod neustálým dohledem lékaře a všeobecné sestry a vaše životní funkce budou nepřetržitě sledovány pomocí přístrojové techniky. Bezprostředně po operaci, dokud plně neodezní účinky narkózy, bude vaše dýchání podpořeno přístrojem pro umělé dýchání (ventilátor). Jedná se o překlenovací období, kdy nebudete moci s personálem hovořit, budete však schopni v základních věcech komunikovat jiným způsobem. Jakmile to váš zdravotní stav dovolí, bude umělé dýchání ukončeno, v převážné většině do 24 hod.

V následující fázi bude velmi důležitá vaše aktivní spolupráce s ošetřujícím personálem, zejména při dechové rehabilitaci a odkašlávání. Pacienti se obvykle obávají bolesti v operační ráně. Bolest bude tlumena dostatkem prostředků tišících bolest, kdykoliv to bude zapotřebí.

Jakmile to váš stav dovolí, budete převezeni na jednotku intermediární péče (JIP 2). Zde sice ještě budete napojeni na monitorovací systém vašich základních životních funkcí, ale celkové prostředí je již mnohem klidnější. Pobyt na jednotce intermediární péče trvá podle potřeby jeden až několik dní.

Poslední část hospitalizace strávíte zpět na lůžkovém pokoji standardního oddělení KCHC. V této fázi bude pozornost zaměřena především na šetrnou tělesnou rehabilitaci a na poslední úpravy v dávkování léků. Pokud bude průběh bez komplikací, budete moci opustit nemocnici přibližně za 7-10 dnů po operaci.

Postupně by se měla zlepšovat vaše fyzická výkonnost, měly by ustupovat bolesti v operačních ranách. V prvních třech měsících je třeba se vyvarovat velké fyzické zátěže, nezvedat těžká břemena. Toto období slouží k dokonalému zahojení všech ran a také k tomu, aby se organismus celkově "vypořádal" s velkým operačním zákrokem. Po tuto dobu doporučujeme pracovní neschopnost.

Vhodná je následná lázeňská léčba, na kterou máte nárok do 3 měsíců po operaci. Je možné ji nastoupit bezprostředně po operační hospitalizaci nebo s odstupem, po propuštění do domácí péče. V tomto případě vám bude lázeňský návrh vydán při kontrole na naší ambulanci cca měsíc po operaci, jejíž termín bude uveden v propouštěcí zprávě.


Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání