Screening rizika preeklampsie a IUGR

Co je to PREEKLAMPSIE ?

Jedná se o soubor dvou až tří symptomů (vysokého krevního tlaku, nálezu bílkoviny v moči a rozsáhlých otoků), vyskytujících se pouze v souvislosti s těhotenstvím - nejdříve však po jeho 20. týdnu. V souvislosti s ní dochází často k závažnému zpomalení růstu plodu v děloze, čímž se zvyšuje riziko nitroděložního odumření plodu. Nepoznaná preeklampsie může tak vyústit v těžké, někdy až fatální, poškození zdraví matky i dítěte a patří proto k nejobávanějším komplikacím těhotenství. Není nijak vzácná. Vyskytuje se až u 5% všech těhotných žen.

Co je to IUGR ?

Je to postupné zaostávání růstu plodu pod normu stanovenou pro dané stáří těhotenství v důsledku nedostatečného zásobení jeho organismu kyslíkem a živinami. Dítě v děloze trvale strádá a v konečném důsledku je ohroženo úmrtím v průběhu nitroděložního vývoje.

Proč PREEKLAMPSIE a IUGR vzniká?

Společnou příčinou je nedokonalé „uhnízdění" placenty v časných stádiích gravidity, což významným způsobem ovlivní průtok krve mateřskými cévami zásobujícími těhotnou dělohu živinami a kyslíkem. Následnými složitými procesy pak dochází postupně (někdy i náhle) k výše popsaným symptomům.

Lze PREEKLAMPSII a IUGR předvídat?

Ano. Změřením krevního tlaku v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením průtoků krve děložními tepnami a laboratorním vyšetřením placentárních faktorů v krvi těhotné můžeme vznik závažné formy preeklampsie předvídat až v 90%.

Lze snížit riziko vzniku PREEKLAMPSIE a IUGR?

Ano. Výsledky velkých studií ukazují, že u těhotných s vysokým rizikem pro tyto komplikace lze toto snížit až o 50% dlouhodobým užíváním malých dávek Aspirinu.

Chci znát své aktuální riziko vzniku preeklampsie!

Pokud je tomu tak, pak ideální variantou je kombinování tohoto vyšetření s provedením prvotrimestrálního screeningového testu na nejčastější chromozomální vrozené vývojové vady, jako je kupříkladu Downův syndrom, v období mezi 12. a 13. týdnem gravidity.

Jak mám postupovat ?

  1. Objednejte se na odběr krve v rozmezí přibližně 9.týdne + 0.dne až 11.týdne + 0.dne vašeho těhotenství (tel. 597 371 810) – odběr je totožný s odběrem pro prvotrimestrální screeningový test Downova syndromu. Pokud plánujete provedení také tohoto testu na našem pracovišti, pak postačí sdělit vaše přání současného vyšetření rizika preeklampsie a IUGR při jeho objednávání.

  2. Zároveň při objednávání odběru krve vám bude přidělen také termín ultrazvukového vyšetření a měření krevního tlaku na období mezi 12.týdnem + 0.dnem až 13.týdnem + 6.dnem vašeho těhotenství.

  3. V případě, že je pro vás nepohodlné či nemožné dostavit se na odběr a ultrazvukové vyšetření ve dvou rozdílných termínech, je možno obé vyšetření provést v jeden den, a to v rozmezí 12.týdne + 0. dne až 13.týdne + 6.dne vašeho těhotenství. Tato varianta je však na rozdíl od dvoufázového vyšetření nepatrně méně přesná. Sdělte, prosím, při objednávání vyšetření, kterou z variant preferujete.

  4. V případě, že jste již na odběry objednána v rámci provotrimestrálního screeningového testu Downova syndromu nebo byly-li již odběry provedeny, postačí sdělit vaše přání současného vyšetření rizika vzniku preeklamsie a IUGR před začátkem ultrazvukového vyšetření.

  5. V případě dalších dotazů nás neváhejte oslovit v naší internetové poradně.

Výsledek spolu s doporučením vám oznámíme na konci ultrazvukového vyšetření.

Cena vyšetření?

Aktuální cenu vyšetření naleznete na internetových stránkách Porodnicko-gynekologické kliniky FN Ostrava.Při provedení tohoto vyšetření v rámci prvotrimestrálního screeningového testu je cena výrazně nižší než při samostatném provedení mimo prvotrimestrální vyšetření.

Děkujeme vám za důvěru a těšíme se na vaši další návštěvu nebo porod u nás.

 

kolektiv lékařů a sester
Centra prenatální diagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava


Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání