Publikační činnost

 

Přednosta doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

 • Šimetka, Ondřej, Císařský řez v primitivních podmínkách rozvojových zemí, Moderní gynekologie a porodnictví, ISSN časopisu: 1211-1058, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 100-106
 • Hynek Hrankay, Ondřej Šimetka, Heterotopická gravidita po IVF s nálezem intersticiální gravidity po předchozí salpingektomii pro tubární graviditu = Heterotopic pregnancy after IVF with interstitial pregnancy after previous salpingectomy for Fallopian tube gravidity, Gynekolog, ISSN časopisu: 1210-1133, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 16-17
 • Šimetka, Ondřej, , P. Brychtová, J. Procházková, M. Procházka, Laboratorní změny aktivace endotelu u syndromu HELLP = Changes of endothelium activation in HELLP syndrome , Gynekolog, ISSN časopisu: 1210-1133, Roč. 17, č. 2 (2008), s. 54-56
 • Šimetka, Ondřej, Neúspěšný domácí porod hydrocefalického plodu v poloze koncem pánevním a jeho následky = Failed home breech vaginal delivery of hydrocephalic fetus and it´s consequences, Česká gynekologie, ISSN časopisu: 1210-7832, Roč. 73, č. 4 (2008), s. 260-262
 • Šimetka O: Medikamentózní potrat v prvním trimestru – komentář, Gynekologie po promoci, 4, 2008, str. 26-28
 • Šimetka O, Michalec I, Zewdiová H, Kolářová R. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP, Česká gynekologie, Roč. 75, č.3 (2010), s. 242-247 
 • Šimetka O, Pětroš M, Podešvová H. Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu = Prevention of early-onset neonatal group B streptococcal infection: neonatal outcome after introduction of national screening guideline, Česká gynekologie, Roč. 75, č. 1 (2010), s. 41-46
 • Procházková J., Dhaifallah I., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O, et al. Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity, Česká gynekologie, Roč. 75, č. 2 (2010), s. 92-100.
 • Šimetka O. Zmenšující (destruktivní) operace. Moderní gynekologie a porodnictví, , roč. 18, č. 3 (2009) , s. 285-289
 • Šimetka O. Vakuumextrakce. Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 18, č. 3 (2009) , s. 257-265
 • Brychtová P, Šimetka O, Procházková, J, et al. Trombocytopenie v graviditě = Trombocytopenia in pregnancy, Gynekolog, Roč. 18, č. 1 (2009), s. 22-24
 • Procházková J, Pilka R, Měchurová A, Šimetka O, et al. Markery aktivace endoteliálních buněk - možnosti jejich vyšetření a klinický význam v gynekologii a porodnictví = Endotelial activation markers - possibilities of their detection and clinical signification in gynaecology and obstetric. Česká gynekologie, roč. 74, č. 1 (2009) , s. 279-281
 • Pětroš M, Kuldanová E, Matura D, Šimetka O. Dvouleté zkušenosti s neinvazivním managementem inkompatibility v krevních systémech matky a plodu. Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Brno, 15. – 17. 5. 2009. Sborník abstrakt, s.25
 • Šimetka O. Neúspěšný domácí porod hydrocefalického plodu v poloze koncem pánevním a jeho následky, Česká gynekologie. Roč. 73, č. 4 (2008), s. 260-262
 • Šimetka O, Brychtová P, Procházková J, Procházka M. Laboratorní změny aktivace endotelu u syndromu HELLP. Gynekolog. Roč. 17, č. 2 (2008), s. 54-56
 • Šimetka O. Císařský řez v primitivních podmínkách rozvojových zemí, Moderní gynekologie a porodnictví, ISSN časopisu: 1211-1058, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 100-106
 • Šimetka O. Medikamentózní potrat v prvním trimestru – komentář, Gynekologie po promoci, č. 4 (2008), s. 26-28
 • Šimetka O. Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí. Porodnické operace. s. 351-370. - Praha : Grada Publishing (2007) (kapitola v odborné knize)
 • Hrankay H, Šimetka O. Heterotopická gravidita po IVF s nálezem intersticiální gravidity po předchozí salpingektomii pro tubární graviditu, Gynekolog. Roč. 17, č. 1 (2008), s. 16-17
 • Hrankay H, Šimetka O, Kula R. Tuberózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace. Gynekolog. Roč. 16, č. 3 (2007), s. 110-111

 

Book of abstracts

 • O. Simetka, S. Huseyn-Zade, and J. Revilla: Completing abortion safely – how ‘little’ is needed to save lives, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, Volume 13, Issue S2 2008 , pages 22 – 46
 • Šimetka O, Procházka M, Zade SH, et al. Abortion induced by a foreign body with artificial perforation of the uterus, followed by sepsis, coma, necrosis of the uterus and hysterectomy. A case report. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, Volume: 49, Issue: 3 (2009), p. 337-338
 • Šimetka O, Pětroš M, Sklienka P, et al. Prolongation of pregnancy from 25th to 28th week of gestation on behalf of the fetus in a woman who sustained brain death - a case report. (Abstracts of XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 04-09 October 2009). International Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 107, no. Suppl.2 (2009), p. 518-519
 • Zapletalová O, Hradilek P, Woznicová I, Petzel M, Šimetka O. Outcome of pregnancy in MS patients - child´s point of view. (25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 9-12 September 2009, Düsseldorf, Germany) / Multiple Sclerosis (2009), Vol. 15, No. 9 Suppl, p. 31- 150
 • Procházka M., Procházková J, Pilka R., Slavík L, Švehlová, Měchurová A, Šimetka O. The significance of endothelial markers activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. (XXII. Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis, Boston, USA, 11-16 July 2009), Journal of Thrombosis and Heamostasis. 2009, vol. 7, no. S2 , p. 752
 • Šimetka O, Huseyn-Zade S, Sevilla J. Completing abortion safely – how ‘little’ is needed to save lives, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, Volume 13, Issue S2 (2008) , p. 22 – 46.

 

MUDr. Libor Ševčík, PhD.

 • Ševčík L., Klát J.1, Gráf P., Čuřík R., Kraft O., Jalůvková Z.
  Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního
  Klinická onkologie,2008, roč. 21, č.1, str.26-30
 • Martínek L., Dostalík J., Ihnát P., Ševčík L., Klát J.
  Laparoscopic therapy of deep endometriosis in the septum rectovaginale.
  European Surgery , Vol. 40, no. Suppl. 223 (2008), p. 49-50
 • Vantuchová Y., Ševčík L.
  Extramamární Pagetova choroba anogenitální oblasti
  Dermatologie v kazuistikách, Kolektiv autorů, Praha: Mladá fronta a.s. 2008, 1 vydání str 63-67
 • Ševčík L, Vantuchová Y. Nemoci zevních rodidel –část I, Dermatologie pro praxi, roč.3 (2009), čís.3, str. 131-135
 • Ševčík L, Klát J, Šimetka O, Jalůvková Z, Gráf P. Karcinom děložního hrdla v graviditě. Sborník abstrakt z Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP15. - 17. 5. 2009, Brno.
 • Kraft.O, Mrhač L,Širůček P, Dvořáčková J,Chmelová J, Gráf P, Ševčík L. I-131 Uptake in and Ovarian Tumor : Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. Clinical Nuclear Medicine,Vol. 34, no. 6 (2009), p. 390-392
 • Klát J, Ševčík L, Šimetka O, Gráf P, Waloschek T, Kraft O, Jalůvková Z, Procházka M. Characteristics of sentinel lymph nodes' metastatic involvement in early stage of vulvar cancer . Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology,Volume: 49, Issue: 6 (2009), p. 672-676
 • Klát J, Ševčík L. Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – review. Gynekolog, 2009 vol. 19, č.1, s. 8-12
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Čuřík R, Kraft O, Jalůvková Z. Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního. Klinická onkologie, , roč. 21, č.1 (2008), str. 26-30
 • Martínek L, Dostalík J, Ihnát P, Ševčík L, Klát J. Laparoscopic therapy of deep endometriosis in the septum rectovaginale. European Surgery , Vol. 40, no. Suppl. 223 (2008), p. 49-50
 • Vantuchová Y, Ševčík L. Extramamární Pagetova choroba anogenitální oblasti
  Dermatologie v kazuistikách, Kolektiv autorů, Praha: Mladá fronta a.s. 2008, 1 vydání str. 63-67.
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Koliba P, Čuřík R, Kraft O. Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu technecia Tc99 a patentní modři. Česká gynekologie. Roč. 72, č. 2 (2007), s. 120-125.

Práce ve vědeckých sbornících

 • CHEMOTHERAPY AND CESAREAN SECTION FOLLOWED BY RADICAL SURGERY IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER DURING PREGNANCY
  L. Ševčík, O. Šimetka, H. Podešvová, J. Klát, P. Gráf,. Z. Jalůvková, T.Waloschek,
  O. Kraft Dept. of Ob./Gyn., Dept. of Neonatology, Dept. of Pathology, Dept. of Nuclear Medicine,University Hospital, Ostrava, Czech Republic
 • PREOPERATIVE AND INTRAOPERATIVE DETECTION OF SENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH CERVICAL CANCER UNDERGOING RADICAL SURGERY
  L. Ševčík, P. Gráf, J. Klát, O. Kraft, T.Waloschek
  Dept. of Ob./Gyn., Dept. of Pathology, Dept. of Nuclear Medicine
  University Hospital, Ostrava, Czech Republic
 • SENTINEL LYMPH NODE DETECTION IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE VULVAR CANCER
  J. Klát, L. Ševčík, Šimetka, P. Gráf,. T. Waloschek, O. Kraft
  Dept. of Ob./Gyn., Dept. of Pathology, Dept. of Nuclear Medicine
  University Hospital, Ostrava, Czech Republic
 • Šimetka, Ondřej, Neúspěšný domácí porod hydrocefalického plodu v poloze koncem pánevním a jeho následky = Failed home breech vaginal delivery of hydrocephalic fetus and it´s consequences, Česká gynekologie, ISSN časopisu: 1210-7832, Roč. 73, č. 4 (2008), s. 260-262
 • Šimetka O: Medikamentózní potrat v prvním trimestru – komentář, Gynekologie po promoci, 4, 2008, str. 26-28

MUDr. Zdenka Jalůvková

 • Ševčík L., Klát J., Gráf P., Čuřík R., Kraft O., Jalůvková Z.Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního Klinická onkologie,2008, roč. 21, č.1, str.26-30
 • Klát J, Ševčík L, Šimetka O, Gráf P, Waloschek T, Kraft O, Jalůvková Z, Procházka M.Characteristics of sentinel lymph nodes' metastatic involvement in early stage of vulvar cancer . Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology,Volume: 49 Issue: 6 (2009), p. 672-676
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Čuřík R, Kraft O, Jalůvková Z. Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního. Klinická onkologie, roč. 21, č.1 (2008), str. 26-30

Publikace ve sborníku abstrakt

 • CHEMOTHERAPY AND CESAREAN SECTION FOLLOWED BY RADICAL SURGERY IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER DURING PREGNANCYL. Ševčík, O. Šimetka, H. Podešvová, J. Klát, P. Gráf,. Z. Jalůvková, T.Waloschek, O. Kraft Dept. of Ob./Gyn., Dept. of Neonatology, Dept. of Pathology, Dept. of Nuclear Medicine,University Hospital, Ostrava, Czech Republic

MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.

 • Ševčík L., Klát J., Gráf P., Čuřík R., Kraft O. Jalůvková Z.Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložníhoKlinická onkologie,2008, roč. 21, č.1, str.26-30
 • Martínek L., Dostalík J, Ihnát P., Ševčík L., Klát J.Laparoscopic therapy of deep endometriosis in the septum rectovaginale. European Surgery , Vol. 40, no. Suppl. 223 (2008), p. 49-50
 • Klát J. Karcinom endometria u obézních pacientek: laparoskopický, nebolaparotomický přístup?Gynekolog, Vol. 19 (2010), 2, s. 55-57
 • Klát J, Ševčík L, Šimetka O, Gráf P, Waloschek T, Kraft O, Jalůvková Z, Procházka M.
 • Characteristics of sentinel lymph nodes' metastatic involvement in early stage of vulvar cancer . Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, December 2009 Volume: 49 (2009), Issue: 6, p. 672-676
 • Klát J, Ševčík L. Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – review.Gynekolog, vol. 19, č.1 (2009), s. 8-12
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Čuřík R, Kraft O, Jalůvková Z. Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního. Klinická onkologie, roč. 21, č.1 (2008), s. 26-30
 • Martínek L, Dostalík J, Ihnát P, Ševčík L, Klát J. Laparoscopic therapy of deep endometriosis in the septum rectovaginale. European Surgery , Vol. 40, no. Suppl. 223 (2008), p. 49-50
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Koliba P, Čuřík R, Kraft O. Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu technecia Tc99 a patentní modři. Česká gynekologie. Roč. 72, č. 2 (2007), s. 120-125

Práce ve vědeckých sbornících

 • L. Ševčík, O. Šimetka, H. Podešvová, J. Klát, P. Gráf,. Z. Jalůvková, T.Waloschek, O. Kraft
  CHEMOTHERAPY AND CESAREAN SECTION FOLLOWED BY RADICAL SURGERY IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER DURING PREGNANCY
  IGCS 12th Biennial Meeting, 25-28 October 2008, Bangkok, Thailand
 • L. Ševčík, P. Gráf, J. Klát, O. Kraft, T.Waloschek
  PREOPERATIVE AND INTRAOPERATIVE DETECTION OF SENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH CERVICAL CANCER UNDERGOING RADICAL SURGERY
  IGCS 12th Biennial Meeting, 25-28 October 2008, Bangkok, Thailand
 • J. Klát, L. Ševčík, Šimetka, P. Gráf,. T. Waloschek, O. Kraft
  SENTINEL LYMPH NODE DETECTION IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE VULVAR CANCER
  IGCS 12th Biennial Meeting, 25-28 October 2008, Bangkok, Thailand

MUDr. Marcel Gärtner

 • Gärtner M. Syndrom deficitu estrogenů a uroinfekce v postmenopauze. Medicína po promoci. Roč. 8, č. Suppl.3 (2007), s. 37-40
 • Gärtner M. Inkontinence moči. Medicína po promoci. Roč. 8, č. Suppl.3 (2007), s. 30-36
 • Krhut J, Holáňová R, Muroňová I, Gärtner M.Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Česká gynekologie. Roč. 72, č. 6 (2007), s. 406-409
 • Krhut J, Gärtner M. Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Česká gynekologie. Roč. 72, č. 5 (2007), s. 360-365

MUDr. Hedvika Geržová

 • Geržová H. Poruchy somatosexuální diferenciace, Sborník abstrakt Beskydské pediatrické dny 16.-17.10.2009, s. 13
 • Kopecký J, Krhut J, Mika D, Geržová H. Ošetření iatrogenně přerušeného močovodu laparoskopicky provedenou Boariho plastikou. (Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Plzeň, 10.-12 10. 2007), Česká urologie, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 49
 • Geržová H. Antikoncepce a adolescentka. Pediatrie pro praxi. Roč. 8, č. 1 (2007), s. 20-23
 • Geržová H. Současný pohled na hormonální antikoncepci u adolescentek. (Kongres pediatrů a dětských sester, XXIV. dny klinické a praktické pediatrie, Olomouc, 18.-19. května 2006), Pediatrie pro praxi, č. Abstrakta (2006), s. 18, Roč. 11, č. 1 (2007), s. 49

 MUDr. Petar Gráf

 • Klát J, Ševčík L, Šimetka O, Gráf P., Waloschek T, Kraft O, Jalůvková Z, Procházka M. Characteristics of sentinel lymph nodes' metastatic involvement in early stage of vulvar cancer . Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology, December 2009 Volume: 49 Issue: 6 (2009), p. 672-676
 • Kraft O, Mrhač L,Širůček P, Dvořáčková J,Chmelová J, Gráf P, Ševčík L. I-131 Uptake in an Ovarian Tumor, Clinical Nuclear Medicine, Clinical Nuclear Medicine,Vol. 34, no. 6 (2009), p. 390-392
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Čuřík R, Kraft O, Jalůvková Z. Lymfatické mapování u karcinomu čípku děložního. Klinická onkologie, roč. 21, č.1 (2008), s. 26-30
 • Ševčík L, Klát J, Gráf P, Koliba P, Čuřík R, Kraft O. Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu technecia Tc99 a patentní modři. Česká gynekologie. Roč. 72, č. 2 (2007), s. 120-125

MUDr. David Matura

 • Pětroš M, Kuldanová E, Matura D, Šimetka O. Dvouleté zkušenosti s neinvazivním managementem inkompatibility v krevních systémech matky a plodu. Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Brno, 15. – 17. 5. 2009. Sborník abstrakt, s.25<

MUDr. Igor Michalec

 • Šimetka O, Michalec I, Zewdiová H, Kolářová R. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP, Česká gynekologie, Roč. 75, č.3 (2010), s. 242-247

MUDr. Martin Petzel, Ph.D.

 • Petzel M.Medroxyprogesteron acetát, Klimakterická medicína, ročník 14, č.1 (2009), s. 14-17
 • Petzel M, Švesták M, Hejduk P, Sporová L, Stejskal D. A-FABP, osteoprotegerin a chirurgicky indukovaná menopauza. Vnitřní lékařství, Roč. 55, č. 12-příl. (2009), s. 35 – 36
 • Stejskal D, Humeňanská V, Vrtal R, Solichová P, Karpíšek M, Petzel M, Švesták M. Stanovení koncentrace N,N'-diacetylsperminu v moči novou metodou ELISA / Chemické listy, Roč. 103, č. 1 (2009), s. 73-75
 • Sporová L, Švesták, P, Petzel M, Stejskal D. Chemerin jako ukazatel metabolického syndromu; vliv chirurgicky indukované menopauzy a hormonální substituční terapie na jeho sérovou koncentraci. Vnitřní lékařství, Roč. 55, č. 12-příl. (2009), s. 38- 39
 • Zapletalová O, Hradílek P Woznicová I, Petzel M, Šimetka O.Outcome of pregnancy in MS patients - child´s point of view. (25th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 9-12 September 2009, Düsseldorf, Germany) / Multiple Sclerosis, Vol. 15, No. 9 Suppl (2009), s. 31 - 150
 • Petzel M, Stejskal D, Jedelský L, Kadalová L. The Influence of estradiole and tibolone administration on leptin levels in women with surgically induced menopause. Biomedical Papers. Vol. 152, no. 1 (2008), p. 101-105
 • Stejskal D, Karpíšek M, Humeňanská V, Hanulová Z, Stejskal P, Kušnierová P, Petzel M. Lipocalin-2: Development, Analytical Characterization, and Clinical Testing of a New ELISA, Hormone and Metabolic Research. Vol. 40, no. 6 (2008), p. 381-385
 • Stejskal D, Karpíšek M, Reutová H, Humeňanská V, Petzel M, Kušnierová P, Vařeka I, Vařeková R, Stejskal P. Angiopoietin-like protein 4: development, analytical characterization, and clinical testing of a new ELISA, General Physiology and Biophysics. Vol. 27, no. 1 (2008), p. 59-63
 • Stejskal D, Vavroušková J, Mareš J, Vranová H, Karpíšek M, Kušnierová P, Petzel M. Fosforylovaná neurofilamenta typu H (pNF-H) jako nový laboratorní ukazatel roztroušené sklerózy. Agel Academy, č. 2 (2008), s. 1-4
 • Stejskal D, Karpíšek M, Hanulová Z, Švesták M, Petzel M. Chemerin is an independent marker of the metabolic syndrome in a Caucasian population – A pilot study. Biomedical papers ; 152 (2008), p. 217-223
 • Petzel M. Action of leptin on bone and its relationship to menopause, Biomedical Papers. Vol. 151, no. 2 (2007), p. 195-199
 • Petzel M, Koliba P, Zapletalová O. Menopauza a roztroušená skleróza mozkomíšní. Medicína po promoci. Roč. 8, č. Suppl.3 (2007), s. 48-51

MUDr. Michal Pětroš

 • Šimetka O, Pětroš M, Podešvová H. Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu = Prevention of early-onset neonatal group B streptococcal infection: neonatal outcome after introduction of national screening guideline /, Česká gynekologieISSN časopisu: 1210-7832, Roč. 75, č. 1 (2010), s. 41-46
 • Pětroš M, Kuldanová E, Matura D, Šimetka O.Dvouleté zkušenosti s neinvazivním managementem inkompatibility v krevních systémech matky a plodu. Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Brno, 15. – 17. 5. 2009. Sborník abstrakt, s.25
 • Šimetka O, Pětroš M, Sklienka P, et al. Prolongation of pregnancy from 25th to 28th week of gestation on behalf of the fetus in a woman who sustained brain death - a case report. (Abstracts of XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa, 04-09 October 2009). International Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 107 ( 2009), no. Suppl.2 , p. 518-519
 • Jabůrek L, Pětroš M. Dopplerometrie ductus venosus. Prakt Gyn 2009, 13(4), 214-17. Přehledový článek.
 • Pětroš M, Šimetka O, Matura D, Čuřík D, Koliba P.  Limb-body wall complex: a case report , Journal of maternal-fetal & neonatal medicineISSN časopisu: 1476-7058, Vol. 19, no. Suppl.1 (2006), p. 16

 

MUDr. Andrea Polová

 • Polová A. Amenorhea u dívek s mentální anorexií. Cíl hormonální léčby. Beskydské pediatrické dny 16.-17. října 2009, Abstrakt 18., str. 23

MUDr. Hana Zewdiová

 • Šimetka O, Michalec I, Zewdiová H, Kolářová R. Průběh a výsledky 34těhotenství komplikovaných syndromem HELLP, Česká gynekologie, Roč. 75, č.3 (2010), s. 242-247

Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání