Nabídka specializačních odborných stáží v gynekologii a porodnictví

Kontakt
Zájemci o specializační odbornou stáž se mohou hlásit na sekretariátu kliniky.
Ing. Yveta Brožová
Tel.: 597 371 802
E-mail: JavaScript@@eXZldGEuYnJvem92YUBmbm8uY3o%3D

Nabízíme strukturovaný program až 9-měsíčních odborných stáží pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. Absolvování této 9-ti měsíční stáže je jednou z podmínek získání specializační způsobilosti.

Cílem 9 měsíčního pobytu školence na pracovišti s akreditací je doplnění praxe, která nemůže být získána na domovském pracovišti.

Představení pracoviště

Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava je pracoviště s akreditací II. stupně pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví.

Patří mezi největší perinatologická centra v ČR se spádovým regionem 1,2 mil. lidí, s vysokou koncentrací rizikových a patologických gravidit, s vysokou koncentrací předčasných porodů (24 %), s vysokým počtem novorozenců s porodní hmotností pod 1 500 g (133 dětí v roce 2006) a vysokou koncentrací vícečetných gravidit (106 vícečetných gravidit v roce 2006).

V oblasti prenatální diagnostiky se na klinice provádí prvo- i druhotrimestrální screening a invazívní diagnostika, klinika slouží zároveň i jako konziliární pracoviště pro ultrazvukovou problematiku, včetně fetální echokardiografie.

Klinika rovněž patří mezi 3 největší onkogynekologická centra v ČR poskytující komplexní péči onkologickým gynekologickým pacientkám včetně chemoterapie. Velké počty léčených onkologických pacientek umožňují stážistům opakované asistence u radikální operativy. Na klinice je v současnosti řešen výzkumný úkol podpořený grantem MZd týkající se lymfatického mapování v onkogynekologii.

Klinika je jedním ze tří pracovišť v ČR s akreditací III. stupně v oboru dětské gynekologie.

Na pracovišti je rovněž prováděna kompletní urogynekologická diagnostika a operační léčba inkontinence.

FN Ostrava nabízí možnost ubytování po dobu stáže.


Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání