Matrika

 

Matriční služby na detašovaném pracovišti Porodního sálu

Rodiče miminek, čerstvě narozených ve Fakultní nemocnici Ostrava, mohou využít přímo v porodnici služeb detašovaného pracoviště matriky Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba. Pro rodný list dítěte tak už nemusí chodit na úřad. Matrikářka přijde na vyžádání za maminkou i do pokoje. Matriku mohou rodiče využít i po propuštění maminky s miminkem z porodnice.

Tato „nemocniční matrika" je umístěna ve 2. patře porodnice FN Ostrava v Pavilonu péče o matku a dítě, dveře č. 201, vedle vstupu na porodní sály.

Úřední hodiny „nemocniční matriky“: pondělí - pátek 8:30 – 10:00 hod.

Telefonický kontakt: +420 702 272 041

 

Informace k vyřízení rodného listu dítěte narozeného ve Fakultní nemocnici Ostrava na pracovišti matriky ve FN Ostrava

Vyřízení rodného listu na tomto detašovaném pracovišti matriky je možné pouze v následujících případech a po předložení níže uvedených dokladů:

 

Dítě narozené za trvání manželství - jeden z rodičů předloží:

  • prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči – viz zadní strana
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad
  • oddací list (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice)

 

Dítě narozené mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství - jeden z rodičů předloží:

  • prohlášení o jménu dítěte podepsané oběma rodiči - viz zadní strana
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad
  • doklad o určení otcovství (pokud již nebyl předán po nástupu do porodnice)

 

Dítě narozené mimo manželství, k němuž nebude určeno otcovství a otec nebude do rodného listu zapsán – matka předloží:

  • prohlášení o jménu dítěte - viz zadní strana
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad
  • rodný list matky
  • je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu, je-li matka ovdovělá - úmrtní list manžela

 

Po předložení výše uvedených dokladů bude zpravidla do 2 pracovních dnů vystaven rodný list a připraven k vyzvednutí dle dohody s matrikářkou na detašovaném pracovišti matriky ve FN Ostrava nebo na matrice v budově Úřadu městského obvodu Poruba, případně zaslán poštou.

 

Formulář „dohoda o jménu dítěte" a další podrobné informace jsou k dispozici:
Informace k vyřízení rodného listu dítěte narozeného ve Fakultní nemocnici Ostrava


Přednosta
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 371 802
Emailondrej.simetka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Dlugoš Němečková
Telefon+420 597 371 803
Emailj.dlugos.nemeckova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 371 802
OBJEDNÁNÍ k vyšetření
RECEPCE OD 11:00 - 15:00
Telefon+420 597 371 310
Telefon+420 597 371 311
Telefon+420 597 371 810
×
PředchozíDalší
Načítání