Hospitalizace
Hospitalizace

V Centru dětské traumatologie a chirurgie Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava jsou hospitalizovány děti od 1 měsíce do 18 let. Menší děti jsou hospitalizovány v doprovodu rodiče nebo jiné blízké osoby. Pobyt doprovodu do 6 let dítěte hradí zdravotní pojišťovna, u dětí nad 6 let je pobyt doprovodu hrazen dle ceníku FN Ostrava. Z bezpečnostních důvodů je lůžková část dětské chirurgie uzavřeným oddělením.

Prosíme o informování personálu oddělení o vašem příchodu a odchodu, pokud jste hospitalizováni jako doprovod k dítěti, případně o příchodu a odchodu návštěv.

Návštěvy

Dětským pacientům se snažíme umožnit co nejčastější kontakt s rodiči, sourozenci nebo jinými blízkými osobami, proto umožňujeme pobyt doprovodu nepřetržitě s ohledem na zdravotní stav dítěte, provoz oddělení a pokud přítomnost rodičů neomezuje soukromí a poskytování zdravotních služeb ostatním pacientům. Návštěvní hodiny u dětí na našem oddělení jsou stanoveny od 8.00 do 21.00 hodin. Případné návštěvy spolužáků nebo širšího okruhu rodiny doporučujeme v odpoledních hodinách.

Informace

O zdravotním stavu dítěte vás budeme informovat denně mezi 7. a 8. hodinou či mezi 14. a 15. hodinou. Informace v jinou dobu poskytujeme pouze na základě předchozí domluvy s ošetřujícím nebo službu konajícím lékařem.

Léky

Jestliže vaše dítě užívá nějaké léky, je nutné odevzdat je v originálním balení při přijetí. Léky budou dítěti podávány dle rozpisu lékaře s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav. Dle aktuálního stavu lze umožnit podávání léků rodičem, ale vždy po domluvě se zdravotním personálem.

Strava a dietní režim

Pravidelná a předem definovaná strava je nedílnou součástí léčebného režimu. V případě, že chcete svému dítěti přinést jiné jídlo nebo pití, vždy se prosím domluvte s ošetřujícím personálem. Při mnohých operačních výkonech je v pooperačním období dočasně změněn příjem stravy jako součást léčby.

Rozptýlení dětí

Na oddělení působí speciální škola při nemocnici. Paní učitelka připravuje program s ohledem na zájmy dětí, školní znalosti a aktuální zdravotní stav.

Na oddělení působí nemocniční klauni, kteří doprovázejí děti k operačním výkonům.

Divadlo loutek Ostrava přijíždí za hospitalizovanými dětmi s loutkovým představením nebo dílničkami.

Canis terapeuti přicházejí se svým psím kamarádem za dětskými pacienty.


Propuštění

Propuštění dítěte do domácí péče probíhá po předchozí domluvě s rodiči. Při propuštění budete informováni o zdravotním stavu vašeho dítěte a dalším léčebném postupu.


Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Vedoucí lékař
MUDr. Ivana Slívová, PhD.
Telefon+420 597 375 855
Emailivana.slivova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Natálie Cichá
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání