Dětská chirurgie

Centrum dětské traumatologie a chirurgie jako akreditované pracoviště dětské chirurgie zajišťuje komplexní péči o chirurgicky a traumatologicky nemocné děti ve věku od 1 měsíce do 18 let.

Zaměřujeme se na operace vrozených vývojových vad břišních, příp. hrudních orgánů. Mezi nejčastější novorozenecké diagnózy patří atrézie jícnu, střeva, gastroschíza, omfalokéla, Hirschsprungova choroba.

V rámci statutu traumacentra poskytujeme akutní poúrazovou péči.

Lůžková část oddělení zajišťuje zejména hospitalizaci chirurgických, urologických a úrazových dětských pacientů od 1 měsíce do 18 let, oddělení však poskytuje také lůžkovou péči pro dětské pacienty urologické kliniky, ortopedického oddělení, oční kliniky či oddělení plastické chirurgie.

Menší děti (zpravidla do 6 let) bývají hospitalizovány v doprovodu rodiče, který je s dítětem ubytován na společném pokoji, děti starší 6 let je možno hospitalizovat s rodičem, umožňuje-li to kapacita oddělení. Není-li z kapacitních důvodů možné zajištění lůžka pro rodiče, je možné ubytování rodiče v Domově sester, v každém případě není omezena možnost být s dítětem na lůžkovém oddělení po celou dobu hospitalizace.

Pracoviště se podílí na výuce mediků a na předatestační přípravě lékařů v oborech dětské chirurgie, všeobecné chirurgie, traumatologie a pediatrie, spolupracuje také s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Dále se podílí na výuce studentů dipolomované dětské sestry.

 

Spolupráce:

Nadační fond Pavla Novotného

Nadační fond Křídla dětem

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Bojovník

Badeor Meksico charitativní spolek z.s.

 

Program pro dětské hospitalizované pacienty:

Divadlo loutek Ostrava

Zdravotní klaun

Canis terapie

 

Aktivity pořádané na podporu Centra dětské traumatologie a chirurgie

Týden prevence dětských úrazů

Ostravský vánoční koncert

Charitativní běh NF Křídla dětem


Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Vedoucí lékař
MUDr. Ivana Slívová, PhD.
Telefon+420 597 375 855
Emailivana.slivova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Natálie Cichá
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání