Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Ambulantní část

 • Všeobecná chirurgická ambulance

  po–pá:7.00–15.00

   

  Přímé objednávání pacientů:  735 146 530

  Lékaři: Dle rozpisu lékařů

  Umístění: Hlavní vstup do FNO, přízemí (prostory Oddělení centrálního příjmu)  

   

  Všeobecná chirurgická ambulance poskytuje péči pacientům s akutním i chronickým onemocněním, které vyžaduje chirurgickou léčbu.

  • Péče o stavy vyžadující neodkladnou chirurgickou léčbu („náhlé příhody břišní“ - zánět červovitého přívěsku slepého střeva, akutní neprůchodnost střev, proděravění žaludečního vředu apod.).
  • Péče o pacienty s chorobami, které lze vyléčit pouze operací (kýly, chronické záněty žlučníku a červovitého přívěsku slepého střeva apod.).
  • Zabezpečení diagnostiky a léčení akutních i chronických chirurgických onemocnění. (Při návštěvě ambulance jsou provedena potřebná vyšetření, je doporučen další diagnostický postup a v případě operační léčby je po dohodě s pacientem stanoven termín operace a nástupu hospitalizace. Pacient je informován o typu operace a o potřebných předoperačních vyšetřeních. Tyto informace dostává v písemné podobě spolu se zprávou pro ošetřujícího lékaře.)
  • Léčba chorob, které jsou doménou jiných lékařských oborů, u nichž však neoperační léčení selhalo (vředové kožní leze, akutní hnisavá kožní onemocnění vyžadující chirurgický zákrok apod.).
  • Léčení chorob, u kterých je nutná chirurgická léčba za účelem přesné diagnózy (podkožní a kožní útvary, pigmentové skvrny apod.).
  • Léčení dekubitů a diabetické nohy.
  • Léčení pooperačních komplikací. 

 • Gastroenterochirurgická ambulance

  kylní poradna - sudý týden 8.30 - 9.30

   

  Lékaři:
  MUDr. Petr Ostruzska - lichý týden
  MUDr. Aleš Zatloukal - sudý týden

   

  V této specializované ambulanci jsou poskytovány konsiliární služby na doporučení odborných lékařů týkajících se onemocnění horního zažívacího traktu, onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní. Tato ambulance slouží rovněž pacientům indikovaným k chirurgické léčbě morbidní obezity (laparoskopické bandáže žaludku, by-passové [čti bajpásové] operace na zažívacím traktu apod.). Dále se tato ambulance zabývá sledováním pacientů po operačních výkonech v oblasti horního zažívacího traktu a po chirurgické léčbě obezity. 

 • Cévní chirurgická ambulance

  st:9.00 – 14.00
  pá:7.30 – 14.30

   

  st:  MUDr. František Jalůvka
  pá: prim. MUDr. Pavel Havránek, MUDr. Petr Jelínek

  Lékaři:
  Prim. MUDr. Pavel Havránek
  MUDr. František Jalůvka
  MUDr. Petr Jelínek

   

  Plánovaná vyšetření včetně konsiliárních a další dispenzarizace pacientů s cévně chirurgickým onemocněním je prováděna na cévní chirurgické ambulanci umístěné ve 3. patře polikliniky FN Ostrava. Cévní chirurgie v rámci chirurgické kliniky se zabývá veškerou cévně chirurgickou problematikou onemocnění tepen a žil vyjma onemocnění hrudního úseku aorty. Zajišťuje nepřetržitý provoz včetně akutních příjmů a řešení náhlých příhod cévních. Oddělení se spolu s katetrizační laboratoří jako jediné v ČR účastní mezinárodní multicentrické randomizované studie Caesar zkoumající efekt endovaskulární léčby u nemocných s aneuryzmaty břišní aorty a mezinárodní multicentrické Zilver PTX studie zaměřené na potahované stenty v periferním tepenném řečišti. Ročně se provádí kolem 500 cévních operací. Vyšetření a další dispenzarizace pacientů je zajištěna cestou cévní chirurgické ambulance, kde je ročně provedeno kolem 2000 vyšetření. Během ošetření jsou prováděna i dopplerometrická vyšetření cévního systému. Dle potřeby lze během  jedné návštěvy nemocnice zajistit i podrobnější paraklinické dovyšetření (duplexní sonografie, CT angiografie) ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením. V rámci ambulantních ošetření jsou prováděny i léčebné zákroky (převazy, sklerotizace varixů, atd.). Pacienti s akutními cévními potížemi jsou mimo ordinační dobu cévní chirurgické ambulance vyšetřování na akutním příjmu v přízemí monobloku nemocnice.

 • Koloproktologická ambulance

  po:7.30 - 14.30
  po:12.30 - 14.30
  út:7.30 - 14.30
  čt:7.30 - 14.30
  pá:8.00 - 13.00

   

  (rektoskopická vyšetření se provádějí ve 2. patře polikliniky – tel. č. 597 373 045)

   

  Lékaři:
  Prim. MUDr. Pavel Havránek
  MUDr. František Jalůvka
  MUDr. Petr Jelínek

   

  po: 7.30 - 14.30 (2. patro) - doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
  po: 12.30 - 14.30 (3. patro) - doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
  út: 7.30 - 14.30 (3. patro) - MUDr. Petra Guňková, Ph.D.
  čt: 7.30 - 14.30 (2. patro) - MUDr. Milan Tesař
  pá: 8.00 - 13.00 - MUDr. Robert Žídek

   

  Koloproktologická ambulance FN Ostrava zajišťuje zdravotní péči o pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku. Je určena především pro pacienty s potížemi s vyprazdňováním a s krvácením z konečníku. V rámci ambulance provádíme rektoskopická a anoskopická vyšetření. Ambulance úzce spolupracuje jak s Ústavem radiodiagnostickým, kde se provádí vyšetření tlustého střeva rentgenologicky, tak také s Endoskopickým centrem, které zajišťuje pro naše pacienty kolonoskopická vyšetření. Spektrum poskytované péče je tedy komplexní.

  Koloproktologická ambulance úzce spolupracuje rovněž se stomickou poradnou. Tato se nachází v těsné blízkosti koloproktologické ambulance ve 3. poschodí polikliniky a její činnost je zajištěna s. Radomírou Fierlovou. 

 • Onkoproktologická ambulance

  st:12.30 – 14.30

   

  (rektoskopická vyšetření se provádějí ve 2. patře polikliniky)

   

  prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.

  Onkochirurgická ambulance se zaměřuje hlavně na onkologická onemocnění tlustého střeva a konečníku a zhoubná onemocnění zažívacího ústrojí. Na ambulanci jsou vyšetřovaní a dlouhodobě sledovaní klienti - pacienti s podezřením, nebo již diagnostikovaným převážně zhoubným nádorem chirurgicky řešitelným a léčeným.

  U těchto nemocných na základě klinického nálezu, rektoskopického nebo kolonoskopického, ultrazvukového, CT, laboratorního a případně dalšího vyšetření je stanoven léčebný plán v závislosti na činnosti jednotlivých pracovišť naší nemocnice. V indikovaných případech se provádí i biopsie k histologickému vyšetření vzorků postižené tkáně.

 • Dětská chirurgická ambulance

  út:7.00 – 12.00
  út:12.30 – 14.30
  čt:13.00 – 14.30

   

  Lékaři:

  MUDr. Ivana Slívová, Ph.D. (úterý)
  MUDr. Eva Bednaříková (čtvrtek)

   

  Dětská chirurgická ambulance zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty, kteří vyžadují chirurgickou léčbu, ve věku od 0 do 15 let (a v určitých indikacích do 18 let věku). Zaměřuje se hlavně na diagnostiku vrozených vývojových vad, indikaci k operačnímu léčení a sledování pacientů po operacích. Dále se jedná o indikace k operaci pro kýly, hydrokély, retence varlat, vrozených anomálií hrudníku a nitrohrudních orgánů a jiných chirurgických onemocnění dětského věku. Sleduje novorozence a kojence po korekčních operacích vrozených vad zažívacího traktu a provádí diagnostiku chronických onemocnění v souvislosti s chirurgickými onemocněními. Ambulance zajišťuje konsiliární činnost pro dětská oddělení regionu. Ročně tato ambulance vyšetří 2700 dětských pacientů.

 • (ambulantni-hrudni-chirurgie)

  Ambulance hrudní chirurgie

  Lékaři:

  MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS
  MUDr. Lubomír Tulinský, Ph.D.
  MUDr. Jaroslav Kretek

   

  Ve specializované ambulanci hrudní chirurgie jsou poskytována odborná vyšetření a konsultace na doporučení odborných lékařů, nejčastěji pneumologů, u onemocnění týkajících se zejména plic, orgánů mezihrudí s výjimkou srdce, hrudní stěny, onemocnění jícnu. Zde je pacient po náležitém uvážení a poučení indikován k operačnímu výkonu. Indikace se však ještě může upřesnit co do rozsahu výkonu a přístupu k němu (otevřeně nebo videoskopicky) během následné hospitalizace pacienta. Dále se v této ambulanci děje další pravidelné sledování pacientů po hrudních chirurgických operacích.

 • (Chirurgie - Mamologie)

  Mamologická ambulance

  po:7:30 - 13:00 hod.
  út:7:30 - 12:00 hod.
  st:7:30 - 15:00 hod.
  čt:7:00 - 15:00 hod.

   

  Lékaři:

  MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
  MUDr. Jiřina Heroková
  MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
  MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
  MUDr. Jiřina Heroková

   

  V této ambulanci je zajišťována komplexní chirurgická péče o pacienty s onemocněním prsu (většinou ženy, ale i muži). Jedná se o pacienty se zhoubnými, ale i nezhoubnými nádory prsu, zánětlivými onemocněními a chronickými či vývojovými změnami prsu. Nejdůležitější je zaměření na diagnostiku a léčbu nejzávažnějších onemocnění prsu, tj. rakoviny (karcinomu) prsu. V diagnostice velmi úzce spolupracujeme s mamodiagnostickým oddělením radiodiagnostického ústavu, který má k dispozici celou škálu moderních diagnostických metod k odhalení časných a klinicky dosud nezjistitelných fází onemocnění. V rámci operační léčby provádíme celou škálu operačních výkonů na prsu, včetně mamoplastických prs záchovných výkonů, v indikovaných případech doplněných o moderní a cílenou radiačně navigovanou chirurgii sentinelové (strážní) uzliny, kde úzce spolupracujeme s Klinikou nukleární medicíny. V rámci komplexní léčby o pacienty s karcinomem prsu spolupracujeme s Onkologickou klinikou, kde je zajišťována komplexní onkologická léčba s uplatněním nejnovějších léčebných postupů. Všechny pacientky (pacienti) s karcinomem prsu procházejí konzultacemi na mezioborové mammární komisi, kde je týmem lékařů (mamodiagnostik, onkolog, chirurg, patolog) každému pacientovi navrhnuta nejvhodnější léčba, vzhledem k jeho konkrétnímu zdravotnímu stavu a nálezu. Pooperačně jsou dále pacienti v naší ambulanci i dispenzarizováni.

 • (Chirurgie - Stomická poradna)

  Stomická poradna

  pondělí:7.00 – 15.00
  středa:7.00 – 15.00

   

  Stomické sestry:

  Radomíra Fierlová

  E-mail: JavaScript@@cmFkb21pcmEuZmllcmxvdmFAZm5vLmN6

   

  Poradna zajišťuje komplexní péči a poradenství pro dospělé i dětské pacienty se založenou stomií (umělým vývodem) v oblasti gastrointestinálního traktu. Činnost je zaměřena na poradenství v oblastech péče o vývod, hygieny, oblékání, vhodné fyzické aktivity, výživy, vyhledávání a řešení možných komplikací.

 • Hepatální poradna

  st:8.00 – 12.00

   

  Lékaři:

  MUDr. Daniel Toman

   

  Tato specializovaná ambulance je určena pacientům s již diagnostikovaným, chirurgicky léčitelným onemocněním jater (nezhoubné i zhoubné nádory jater, jaterní metastázy jiných nádorů, jaterní cysty, onemocnění žlučových cest včetně jejich nádorů apod.). Pacientům je zde dle potřeby ve spolupráci s dalšími specialisty poskytována další komplexní diagnostika a léčba. Je-li indikován operační výkon, v této poradně pak probíhá též pooperační sledování pacienta.

 • Viscerální poradna

  pondělí:9.00 – 13.00

   

  Lékaři:

  prim. MUDr. Aleš Foltys, Ph.D.

   

  Viscerální poradna je specializovaná ambulance primáře kliniky, určená pro chirurgicky řešitelné diagnózy celého trávicího traktu, ale jsou zde vyšetřováni a k operaci indikováni i pacienti s morbidní obezitou, kýlami apod. Do ambulance je nutné se objednat.

 • Chirurgická melanomová ambulance

  čt:8.00 – 12.00

   

  Lékaři:

  MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

   

  Chirurgická melanomová poradna je určena pro pacienty s chirurgicky řešitelným zhoubným nádorem kůže (nejen pro pacienty s maligním melanomem, ale i s ostatními typy zhoubných kožních nádorů). Diagnostika i léčba probíhá vždy v úzké spolupráci s dalšími specialisty, kteří se věnují problematice zhoubných kožních nádorů (dermatolog, onkolog, plastický chirurg), a to tak, aby byla každému pacientovi zajištěna komplexní, moderní a individualizovaná léčba. Součástí chirurgické léčby je v indikovaných případech i biopsie sentinelové (strážní) uzliny podobně jako u nádorů prsu, kde spolupracujeme se specialisty z Kliniky nukleární medicíny. Dále jsou v melanomové poradně prováděny pooperační kontroly pacientů po chirurgickém výkonu pro zhoubný nádor kůže.

 • Cévní transplantační ambulance

  st:8.00 – 15.00

   

  Lékaři:

  prim. MUDr. Pavel Havránek

   

  Sem je soustředěna ambulantní péče v návaznosti na činnost Transplantačního centra FN Ostrava: zde jsou sledováni pacienti po transplantaci ledviny, v této ambulanci probíhá zařazení pacientů do transplantačního programu (tzv. waiting listu). Pacienti jsou sem odesíláni obvykle na doporučení specialisty pro choroby ledvin (nefrolog).

 • (ambulance-chronickych-ran)

  Ambulance chronických ran

  po-pá: 8,00-14,00

   

  Lékaři:

  MUDr. Ján Hrubovčák

   

  Sestra:

  Michaela Balažecová

   

  Specializovaná odborná ambulance chronických rán se zabývá problematikou defektů v terénu diabetické nohy, léčbou nehojících se operačních ran, defektů na podkladě cévních ischemických změn dolních končetin, dekubitů a jiných dlouhodobě se nehojících defektů. O pacienty pečuje tým vyškolený v této problematice. K léčbě jsou využívány moderní metody a prostředky. Je zajištěná multioborová spolupráce.

 • Zákrokový sálek

  čt:8.00-14.30 hod.

   

  Na zákrokovém sálku provádíme drobné chirurgické zákroky v místní anestézii.

  Jedná se především o odstranění pigmentových névů, mateřských znamének, menších kožních a podkožních útvarů jako např. lipomu, fibromu, cystických útvarů.

  Zákroky provádíme po předchozím telefonickém objednání a kontrole chirurgem, který se vyjádří k možnosti ambulantního odstranění v lokální anestezii.

  

 
 

Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051

EmailJavaScript@@bHVib21pci5tYXJ0aW5la0Bmbm8uY3o%3D
Primář
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 751

EmailJavaScript@@YWxlcy5mb2x0eXNAZm5vLmN6
Zástupce přednosty pro vědeckovýzkumnou činnost
doc. MUDr.Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 701

EmailJavaScript@@cGV0ZXIuaWhuYXRAZm5vLmN6
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
prof. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.


EmailJavaScript@@Y2VzdG1pci5uZW9yYWxAdXBvbC5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání