Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Ambulantní část

Všeobecná chirurgická ambulance

Přímé objednávání pacientů:

735 146 530

 

Lékaři:

MUDr. Libor Kříž

 

Kontakt:
597 373 732


Umístění:

Hlavní vstup do FNO, přízemí
(prostory Oddělení centrálního příjmu)

 

Ordinační doba:
po–pá: 7,00–15,00

Všeobecná chirurgická ambulance poskytuje péči pacientům s akutním i chronickým onemocněním, které vyžaduje chirurgickou léčbu.

  • Péče o stavy vyžadující neodkladnou chirurgickou léčbu („náhlé příhody břišní“ - zánět červovitého přívěsku slepého střeva, akutní neprůchodnost střev, proděravění žaludečního vředu apod.).
  • Péče o pacienty s chorobami, které lze vyléčit pouze operací (kýly, chronické záněty žlučníku a červovitého přívěsku slepého střeva apod.).
  • Zabezpečení diagnostiky a léčení akutních i chronických chirurgických onemocnění. (Při návštěvě ambulance jsou provedena potřebná vyšetření, je doporučen další diagnostický postup a v případě operační léčby je po dohodě s pacientem stanoven termín operace a nástupu hospitalizace. Pacient je informován o typu operace a o potřebných předoperačních vyšetřeních. Tyto informace dostává v písemné podobě spolu se zprávou pro ošetřujícího lékaře.)
  • Léčba chorob, které jsou doménou jiných lékařských oborů, u nichž však neoperační léčení selhalo (vředové kožní leze, akutní hnisavá kožní onemocnění vyžadující chirurgický zákrok apod.).
  • Léčení chorob, u kterých je nutná chirurgická léčba za účelem přesné diagnózy (podkožní a kožní útvary, pigmentové skvrny apod.).
  • Léčení dekubitů a diabetické nohy.
  • Léčení pooperačních komplikací.

 

Gastroenterochirurgická ambulance

Lékaři:

MUDr. Petr Ostruzska - lichý týden

MUDr. Aleš Zatloukal - sudý týden

 

Kontakt:
597 373 068


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:
po: 8,30-14,00
kylní poradna - sudý týden 8,30 - 9,30

V této specializované ambulanci jsou poskytovány konsiliární služby na doporučení odborných lékařů týkajících se onemocnění horního zažívacího traktu, onemocnění jater, žlučových cest a slinivky břišní. Tato ambulance slouží rovněž pacientům indikovaným k chirurgické léčbě morbidní obezity (laparoskopické bandáže žaludku, by-passové [čti bajpásové] operace na zažívacím traktu apod.). Dále se tato ambulance zabývá sledováním pacientů po operačních výkonech v oblasti horního zažívacího traktu a po chirurgické léčbě obezity.

 

Cévní chirurgická ambulance

Lékaři:

Prim. MUDr. Pavel Havránek

MUDr. František Jalůvka

MUDr. Petr Jelínek

 

Kontakt:
597 373 068


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

st: 9.00 – 14.00

MUDr. František Jalůvka

 

pá: 7.30 – 14.30

prim. MUDr. Petr Havránek

MUDr. Pavel Jelínek

Plánovaná vyšetření včetně konsiliárních a další dispenzarizace pacientů s cévně chirurgickým onemocněním je prováděna na cévní chirurgické ambulanci umístěné ve 3. patře polikliniky FN Ostrava. Cévní chirurgie v rámci chirurgické kliniky se zabývá veškerou cévně chirurgickou problematikou onemocnění tepen a žil vyjma onemocnění hrudního úseku aorty. Zajišťuje nepřetržitý provoz včetně akutních příjmů a řešení náhlých příhod cévních. Oddělení se spolu s katetrizační laboratoří jako jediné v ČR účastní mezinárodní multicentrické randomizované studie Caesar zkoumající efekt endovaskulární léčby u nemocných s aneuryzmaty břišní aorty a mezinárodní multicentrické Zilver PTX studie zaměřené na potahované stenty v periferním tepenném řečišti. Ročně se provádí kolem 500 cévních operací. Vyšetření a další dispenzarizace pacientů je zajištěna cestou cévní chirurgické ambulance, kde je ročně provedeno kolem 2000 vyšetření. Během ošetření jsou prováděna i dopplerometrická vyšetření cévního systému. Dle potřeby lze během  jedné návštěvy nemocnice zajistit i podrobnější paraklinické dovyšetření (duplexní sonografie, CT angiografie) ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením. V rámci ambulantních ošetření jsou prováděny i léčebné zákroky (převazy, sklerotizace varixů, atd.). Pacienti s akutními cévními potížemi jsou mimo ordinační dobu cévní chirurgické ambulance vyšetřování na akutním příjmu v přízemí monobloku nemocnice.

 

Koloproktologická ambulance

Kontakt:

597 373 068 (3. patro)

597 373 120 (2. patro)

 

Umístění: budova A

Poliklinika, 3. patro

(rektoskopická vyšetření se provádějí ve 2. patře polikliniky – tel. č. 597 373 045)

 

Ordinační doba:

po: 7.30 – 14.30 (2. patro)

doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA

 

út: 7.30 – 14.30 (3. patro)

MUDr. Petra Guňková, Ph.D.

 

st:12.30 – 14.30 (3. patro)

MUDr. Daniel Toman

 

čt: 7.30 – 14.30 (2. patro)

MUDr. Milan Tesař

Koloproktologická ambulance FN Ostrava zajišťuje zdravotní péči o pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku. Je určena především pro pacienty s potížemi s vyprazdňováním a s krvácením z konečníku. V rámci ambulance provádíme rektoskopická a anoskopická vyšetření. Ambulance úzce spolupracuje jak s Ústavem radiodiagnostickým, kde se provádí vyšetření tlustého střeva rentgenologicky, tak také s Endoskopickým centrem, které zajišťuje pro naše pacienty kolonoskopická vyšetření. Spektrum poskytované péče je tedy komplexní.

Koloproktologická ambulance úzce spolupracuje rovněž se stomickou poradnou. Tato se nachází v těsné blízkosti koloproktologické ambulance ve 3. poschodí polikliniky a její činnost je zajištěna s. Bc. Blankou Pupíkovou.

Ordinační hodiny Stomické poradny:

  • pondělí 7.00 – 15.00, středa 7.00 – 17.00

 

Onkoproktologická ambulance

Kontakt:

597 373 067


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3. patro 

(rektoskopická vyšetření se provádějí ve 2. patře polikliniky)

 

Ordinační doba:

pá: 9.00 – 12.00

prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.

Onkochirurgická ambulance se zaměřuje hlavně na onkologická onemocnění tlustého střeva a konečníku a zhoubná onemocnění zažívacího ústrojí. Na ambulanci jsou vyšetřovaní a dlouhodobě sledovaní klienti - pacienti s podezřením, nebo již diagnostikovaným převážně zhoubným nádorem chirurgicky řešitelným a léčeným.

U těchto nemocných na základě klinického nálezu, rektoskopického nebo kolonoskopického, ultrazvukového, CT, laboratorního a případně dalšího vyšetření je stanoven léčebný plán v závislosti na činnosti jednotlivých pracovišť naší nemocnice. V indikovaných případech se provádí i biopsie k histologickému vyšetření vzorků postižené tkáně.

 

Dětská chirurgická ambulance

Kontakt:
597 373 067 - sestra


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3.patro

 

Ordinační doba:

út: 7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30

MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.

 

čt: 13:00 – 14:30

MUDr. Ivana Slívová

MUDr. Eva Bednaříková

Dětská chirurgická ambulance zajišťuje komplexní péči o dětské pacienty, kteří vyžadují chirurgickou léčbu, ve věku od 0 do 15 let (a v určitých indikacích do 18 let věku). Zaměřuje se hlavně na diagnostiku vrozených vývojových vad, indikaci k operačnímu léčení a sledování pacientů po operacích. Dále se jedná o indikace k operaci pro kýly, hydrokély, retence varlat, vrozených anomálií hrudníku a nitrohrudních orgánů a jiných chirurgických onemocnění dětského věku. Sleduje novorozence a kojence po korekčních operacích vrozených vad zažívacího traktu a provádí diagnostiku chronických onemocnění v souvislosti s chirurgickými onemocněními. Ambulance zajišťuje konsiliární činnost pro dětská oddělení regionu. Ročně tato ambulance vyšetří 2700 dětských pacientů.

 

Ambulance hrudní chirurgie

Lékaři:

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS

MUDr. Lubomír Tulinský, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Kretek

 

Kontakt:
597 373 120


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 2. patro

 

Ordinační doba:
út: 9,00-13,00

Ve specializované ambulanci hrudní chirurgie jsou poskytována odborná vyšetření a konsultace na doporučení odborných lékařů, nejčastěji pneumologů, u onemocnění týkajících se zejména plic, orgánů mezihrudí s výjimkou srdce, hrudní stěny, onemocnění jícnu. Zde je pacient po náležitém uvážení a poučení indikován k operačnímu výkonu. Indikace se však ještě může upřesnit co do rozsahu výkonu a přístupu k němu (otevřeně nebo videoskopicky) během následné hospitalizace pacienta. Dále se v této ambulanci děje další pravidelné sledování pacientů po hrudních chirurgických operacích.

 

Mamologická ambulance

Kontakt:
597 374 398 - sestra

Umístění: Budova A
Poliklinika, 1. patro

 

Ordinační doba

po: 7.30 – 10.00

MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.

 

po: 10.00 – 13.30

MUDr. Jiřina Heroková

 

út: 7.30 – 12.00

MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

 

st: 7.30 – 15.00

MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.

 

čt: 7.00 – 15.00

MUDr. Jiřina Heroková

V této ambulanci je zajišťována komplexní chirurgická péče o pacienty s onemocněním prsu (většinou ženy, ale i muži). Jedná se o pacienty se zhoubnými, ale i nezhoubnými nádory prsu, zánětlivými onemocněními a chronickými či vývojovými změnami prsu. Nejdůležitější je zaměření na diagnostiku a léčbu nejzávažnějších onemocnění prsu, tj. rakoviny (karcinomu) prsu. V diagnostice velmi úzce spolupracujeme s mamodiagnostickým oddělením radiodiagnostického ústavu, který má k dispozici celou škálu moderních diagnostických metod k odhalení časných a klinicky dosud nezjistitelných fází onemocnění. V rámci operační léčby provádíme celou škálu operačních výkonů na prsu, včetně mamoplastických prs záchovných výkonů, v indikovaných případech doplněných o moderní a cílenou radiačně navigovanou chirurgii sentinelové (strážní) uzliny, kde úzce spolupracujeme s Klinikou nukleární medicíny. V rámci komplexní léčby o pacienty s karcinomem prsu spolupracujeme s Onkologickou klinikou, kde je zajišťována komplexní onkologická léčba s uplatněním nejnovějších léčebných postupů. Všechny pacientky (pacienti) s karcinomem prsu procházejí konzultacemi na mezioborové mammární komisi, kde je týmem lékařů (mamodiagnostik, onkolog, chirurg, patolog) každému pacientovi navrhnuta nejvhodnější léčba, vzhledem k jeho konkrétnímu zdravotnímu stavu a nálezu. Pooperačně jsou dále pacienti v naší ambulanci i dispenzarizováni.

 

Stomická poradna

Stomické sestry:

Radomíra Fierlová

 

Kontakt:
597 373 208
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

po: 7.00 – 15.00

st: 7.00 – 15.00

 

Poradna zajišťuje komplexní péči a poradenství pro dospělé i dětské pacienty se založenou stomií (umělým vývodem) v oblasti gastrointestinálního traktu. Činnost je zaměřena na poradenství v oblastech péče o vývod, hygieny, oblékání, vhodné fyzické aktivity, výživy, vyhledávání a řešení možných komplikací.

 

 

 

 

  

Stomická poradna pro děti

Kontakt:

Bc. Blanka Pupíková

735 704 817


E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Umístění:
Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:
první út. v měsíci: 8,00 - 12,00

Stomická poradna pro dětské pacienty je zajišťována vždy první úterý v měsící. Péči zajišťuje stomická sestra za účasti lékaře dětské chirurgické ambulance, koloproktologa.

 

 

 

 

 

Hepatální poradna

Kontakt:
597 373 068

Umístění: Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

st: 8.00 – 12.00

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

 

Tato specializovaná ambulance je určena pacientům s již diagnostikovaným, chirurgicky léčitelným onemocněním jater (nezhoubné i zhoubné nádory jater, jaterní metastázy jiných nádorů, jaterní cysty, onemocnění žlučových cest včetně jejich nádorů apod.). Pacientům je zde dle potřeby ve spolupráci s dalšími specialisty poskytována další komplexní diagnostika a léčba. Je-li indikován operační výkon, v této poradně pak probíhá též pooperační sledování pacienta.

 

Viscerální poradna

Kontakt:

597 373 067

 

Umístění: Budova A

Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

pondělí 9.00 – 13.00

prim. MUDr. Aleš Foltys, Ph.D.

Viscerální poradna je specializovaná ambulance primáře kliniky, určená pro chirurgicky řešitelné diagnózy celého trávicího traktu, ale jsou zde vyšetřováni a k operaci indikováni i pacienti s morbidní obezitou, kýlami apod. Do ambulance je nutné se objednat.

 

 

 

Chirurgická melanomová ambulance

Kontakt:

597 373 067

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

čt: 8.00 – 12.00

MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

Chirurgická melanomová poradna je určena pro pacienty s chirurgicky řešitelným zhoubným nádorem kůže (nejen pro pacienty s maligním melanomem, ale i s ostatními typy zhoubných kožních nádorů). Diagnostika i léčba probíhá vždy v úzké spolupráci s dalšími specialisty, kteří se věnují problematice zhoubných kožních nádorů (dermatolog, onkolog, plastický chirurg), a to tak, aby byla každému pacientovi zajištěna komplexní, moderní a individualizovaná léčba. Součástí chirurgické léčby je v indikovaných případech i biopsie sentinelové (strážní) uzliny podobně jako u nádorů prsu, kde spolupracujeme se specialisty z Kliniky nukleární medicíny. Dále jsou v melanomové poradně prováděny pooperační kontroly pacientů po chirurgickém výkonu pro zhoubný nádor kůže.

 

 

Cévní transplantační ambulance

Kontakt:

597 373 067

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 3. patro

 

Ordinační doba:

st: 8.00 – 15.00

prim. MUDr. Pavel Havránek

Sem je soustředěna ambulantní péče v návaznosti na činnost Transplantačního centra FN Ostrava: zde jsou sledováni pacienti po transplantaci ledviny, v této ambulanci probíhá zařazení pacientů do transplantačního programu (tzv. waiting listu). Pacienti jsou sem odesíláni obvykle na doporučení specialisty pro choroby ledvin (nefrolog).

 

 

Ambulance chronických ran

Kontakt:

597 373 278

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

 

Lékař:

MUDr. Ján Hrubovčák

 

Sestra:

Michaela Balažecová

 

Ordinační doba:
po - pá: 8,00-14,00

Specializovaná odborná ambulance chronických rán se zabývá problematikou defektů v terénu diabetické nohy, léčbou nehojících se operačních ran, defektů na podkladě cévních ischemických změn dolních končetin, dekubitů a jiných dlouhodobě se nehojících defektů. O pacienty pečuje tým vyškolený v této problematice. K léčbě jsou využívány moderní metody a prostředky. Je zajištěná multioborová spolupráce.

 

 

 

Zákrokový sálek

Kontakt:

59 737 3068

 

Umístění: Budova A
Poliklinika, 2. patro

 

Ordinační doba:
čt: 8,00-14,30 hod.

 

 

Na zákrokovém sálku provádíme drobné chirurgické zákroky v místní anestézii.

Jedná se především o odstranění pigmentových névů, mateřských znamének, menších kožních a podkožních útvarů jako např. lipomu, fibromu, cystických útvarů.

Zákroky provádíme po předchozím telefonickém objednání a kontrole chirurgem, který se vyjádří k možnosti ambulantního odstranění v lokální anestezii.

 

 

 

Zpět
Objednání k vyšetření 597 373 732

Přednosta

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Tel: 597 375 051
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář

MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 751
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Hana Horelová

Tel: 597 375 706
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 052

Tel: 597 375 015