Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703  168  466 / 704  682  540

Chirurgická klinika FNO a LF OU

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje komplexní léčebnou péči pro pacienty dospělého i dětského věku. Poskytuje jak základní, tak především specializovanou a superspecializovanou péči pro pacienty jak z města, tak z celého regionu, tedy 1,2 mil. obyvatel.

Naše klinika spolupracuje s nadacemi Kolečko, Nadace Multicraft, Nadace Pavla Novotného.
Dále spolupracujeme s dobročinnou organizací Křídla dětem. Máme navázanou spolupráce se sdružením stomiků České ILCO.

Ročně je na chirurgické klinice hospitalizováno průměrně 4 100 pacientů a je provedeno 3 400, z větší části, specializovaných operačních výkonů. Pozornost je zaměřena na diagnostiku a léčení chirurgických a především onkochirurgických onemocnění, problematiku cévní chirurgie, hrudní chirurgie a dětské chirurgie. Významným úsekem činnosti je problematika urgentních a akutních stavů, konziliární činnost a následné řešení závažných pooperačních stavů a komplikací, septických stavů a nutných reoperací, zejména u pacientů z jiných pracovišť.

V rámci všeobecné chirurgie jsou v plném rozsahu operováni zejména pacienti s onemocněním jícnu, žaludku, žlučníku a žlučových cest, jater a slinivky břišní. Významnou skupinu tvoří také pacienti s nezhoubným nebo zhoubným onemocněním tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. Rutinně jsou na klinice prováděny operace pro endokrinologická onemocnění, zahrnující zejména výkony na štítné žláze a miniinvazivní technikou prováděné operace nadledvinky.

Dominantním zaměřením chirurgické kliniky je miniinvazivní chirurgie. V této oblasti je Chirurgická klinika FN Ostrava mezinárodně uznávaným pracovištěm a zároveň republikovým a evropským školícím centrem. S využitím moderních přístrojů a instrumentária je zde prováděno kompletní spektrum miniinvazivních operací včetně nejkomplikovanějších výkonů. K běžným operacím patří plastiky kýl (tříselné, ventrální), operace žlučníku, operace slepého střeva, výkony pro refluxní nemoc jícnu, výkony na slezině, odstranění nadledvinek a řešení pooperačních komplikací na podkladě srůstů v dutině břišní. Pozornost je věnována také chirurgii obezity, kde spektrum chirurgických výkonů zahrnuje kromě nejčastěji prováděných bandáží žaludku a tubulizací žaludku (sleeve resekce) i další, vesměs již komplikovanější operace. Miniinvazivně jsou většinou prováděny rovněž rozsáhlé laparoskopické výkony především v oblasti chirurgie nádorových onemocnění. Tyto výkony zahrnují laparoskopické odstranění jícnu, laparoskopické operace žaludku a laparoskopické výkony v oblasti tlustého střeva a konečníku. Moderní instrumentárium a zkušenosti pracoviště pacientovi přináší benefit šetrnosti výkonu, lepšího pooperačního průběhu a například v případě nízko uložených nádorů konečníku umožňují radikální výkon bez nutnosti trvalého vývodu. Spektrum možností v případě onemocnění konečníku je dále rozšířeno využíváním techniky transanální endoskopické mikrochirurgie. Laparoskopicky asistovaně jsou prováděny také výkony na játrech, nejčastěji pro metastázy zhoubných nádorů. Chirurgická klinika provádí v rámci miniinvazivní chirurgie jako jedno z mála pracovišť v České republice odběry ledvin od příbuzenských dárců k transplantaci.

Cévní chirurgie zajišťuje komplexní diagnostiku a operační léčení na úseku cévně rekonstrukčních výkonů. Kombinují se zde chirurgické operační postupy s nejmodernějšími výkony intervenční angiologie (tzv. hybridní výkony). Klinika zajišťuje nepřetržitou službu pro akutní stavy zejména pak pro neodkladné řešení prasklých výdutí břišní aorty pro pacienty z širokého okolí.

Úsek mamologie zajišťuje péči o pacienty s nezhoubným i zhoubným onemocněním prsní žlázy, včetně následného sledování a léčby. Využitím detekce sentinelových uzlin se významně zkvalitnila terapie nejen u pacientů se zhoubným onemocněním prsu, ale rovněž u pacientů operovaných pro zhoubné kožní nádory (melanoblastom).

Úsek dětské chirurgie zajišťuje péči o pacienty dětského věku v plném rozsahu. Dominantně je věnována pozornost léčení vrozených vývojových vad včetně operací novorozenců, léčení akutních stavů, náhlých příhod břišních a léčení pacientů hospitalizovaných pro úrazy.

Úsek hrudní chirurgie zabezpečuje rozsáhlé spektrum hrudních výkonů jak diagnostických, tak terapeutických včetně využití možnosti miniinvazivních přístupů, mediastinoskopie a torakoskopie s benefitem lepšího pooperačního průběhu.

Objednání k vyšetření 597 373 732

Přednosta

doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Tel: 597 375 051
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář

MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 751
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Hana Horelová

Tel: 597 375 706
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 052

Tel: 597 375 015