Lůžková část

 • Jednotka intenzivní péče

  Staniční lékař JIP
  MUDr. Jaroslav Kretek

  Staniční sestra JIP
  Ilona Šašecí, DiS.

  Počet lůžek: 6

  Návštěvní doba:
  Návštěvy jsou možné po domluvě s ošetřujícím lékařem denně od 15:00 do 17:00 hod. Nedoporučují se v den operace pacienta.

   

  Je vybavena 6 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími a diagnostickými přístroji včetně přístrojů pro umělou plicní ventilaci.

  Jednotka je rozčleněna na čtyři boxy (2x 2 lůžka a 2x 1 lůžko).

  Svým charakterem je zaměřena na:

  • léčbu náhle vzniklých, život ohrožujících stavů,
  • monitorování životních funkcí a léčbu jejich poruch v předoperačním i pooperačním období,
  • poskytování intenzivní péče pacientům po náročných chirurgických operacích z širokého spektra výkonů prováděných na chirurgické klinice.

   

  Telefonické informace (pouze základní údaje) o aktuálním zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař, a to jen kontaktní osobě, uvedené v příjmovém protokolu.

 

Lůžkové stanice

Chirurgická klinika má k dispozici celkem 99 lůžek.

 

 • Stanice A - Chirurgická klinika

  Návštěvní doba:
  Denně: 15.00-18.00 hod.

  Stanice A bude od 22.9.2023 přemístěná do 7. patra monobloku.

   

  Staniční lékař
  MUDr. Milan Tesař

  Staniční sestra
  Jitka Rutarova, DiS.

  Počet lůžek: 15

   

  Stanice A hospitalizuje dospělé chirurgicky nemocné pacienty s maligními onemocněními a septickými chirurgickými komplikacemi. Dále soustřeďuje pacienty se syndromem diabetické nohy a pacienty s cévními uzávěry dolních končetin s infekčními komplikacemi. Úzce spolupracuje se všemi chirurgickými obory fakultní nemocnice, o jejichž septicky komplikované pacienty se stará.

 • Stanice B - Chirurgická klinika

  Návštěvní doba:
  Denně: 15,00-18,00

  Stanice B bude od 24.7.2023 umístěná v 1. patře monobloku.

   

  Staniční lékař
  MUDr. Aleš Zatloukal

  Staniční sestra
  Bc. Nikol Jiravová

  Počet lůžek: 30

   

  Stanice B je koncipována jako aseptická jednotka. Na oddělení jsou přijímání pacienti jednak k došetřování nejasných chirurgických stavů, např. bolestí břicha, ale především pacienti k operačním zákrokům. Především jsou zde hospitalizování pacienti po operacích kýl, žlučníku, tlustého střeva, konečníku, ale i po operaci plic, slinivky břišní, varixů dolních končetin a po ostatních aseptických operacích.

 • (Dětská traumatologie a chirurgie)

  Stanice Centrum dětské traumatologie a chirurgie

  Návštěvní doba:
  Denně: 15,00 -18,00

   

  Lůžkové oddělení Centrum dětské traumatologie a chirurgie bude od 5.5.2023 umístěno do 7. patra monobloku.


   

  Staniční lékař
  MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.

  Staniční sestra
  Simona Nováková

  Počet lůžek: 24

   

  Centrum dětské traumatologie a chirurgie je součástí chirurgické kliniky, hospitalizuje dětské chirurgicky nemocné pacienty včetně traumat a urologických dětských pacientů podstupující operační zákrok. Zajišťuje plánovaná i akutní přijetí k hospitalizaci a došetření nemocných dětí s chirurgickou diagnózou. Dle kapacity je možná hospitalizace dětí s doprovodem rodiče či prarodiče.

 • (Stanice D)

  Stanice D Chirurgické kliniky

  Návštěvní doba:
  Denně: 15,00-18,00

  Staniční lékař
  MUDr. Robert Žídek

  Staniční sestra
  Petra Tkáčová, DiS

  Počet lůžek: 30

   

  Stanice D je aseptická jednotka. Jsou zde přijímání pacienti k došetření nejasných chirurgických stavů, dále jsou zde hospitalizování pacienti po operacích tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní, žaludku, chirurgické léčbě onemocnění tepen dolních končetin, varixů dolních končetin, a po ostatních aseptických operacích.

   

  Návštěvní doba:
  Ve zvláštních případech je možná po domluvě s ošetřujícím personálem i návštěva mimo vyhrazené hodiny.


Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Primář
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 751
Emailales.foltys@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. MUDr.Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 701
Emailpeter.ihnat@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
prof. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.

Emailcestmir.neoral@upol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Sekretariát chirurgické kliniky
Mgr. Monika Hlaváček Ulmannová
Telefon+420 597 375 052
Emailmonika.ulmannova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Cichá Natálie
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Ivana Pytlíková
Telefon+420 597 375 705
Emailivana.pytlikova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání