Projekty

 
Název projektu: Optimalizace rekonstrukce prsu – lipomodelace jako miniinvazivní technika autologní rekonstrukce prsu u onkologických pacientů

 

Název dotačního titulu: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Kód programu: RRC/07/2015

Doba řešení projektu: 1.7. 2015 – 31.3. 2017

Stručný popis projektu:

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním žen a je tak závažným celospolečenským problémem. Cílem projektu je zavedení lipomodelace – nové méně invazivní metody pro ženy s částečným nebo úplně chybějícím prsem po onkologické léčbě do každodenní praxe. Výhodami lipomodelace oproti ostatním metodám rekonstrukce prsu jako jsou např. mikrochirurgické operace, je především nízká invazivita, nízký počet chirurgických komplikací, kratší doba hospitalizace a rychlejší rekonvalescence po zákroku. Finanční prostředky projektu byly využity na nákup speciální operační centrifugy a odsávačky s příslušenstvím a dále pak na nákup speciálního zdravotnického materiálu určeného pro realizaci projektu. Zbývající finanční prostředky byly využity na edukaci lékařského a nelékařského zdravotnického personálu pečujícího o ženy s karcinomem prsu.

 

logo_jpg


Primář
MUDr. Martin Paciorek, MBA
Telefon+420 597 375 556
Emailmartin.paciorek@fno.cz
Pověřena funkcí vrchní sestry
Barbora Dluhoschová
Telefon+420 597 375 552
Emailbarbora.dluhoschova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání