O Centru plastické chirurgie a chirurgie ruky

Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice Ostrava se specializuje na širokou škálu operačních výkonů v oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie (nejsou prováděny primární operace rozštěpových vad obličeje).

Zajišťujeme operativu kožních nádorů benigní i maligní povahy, včetně krytí defektů po odběru a následných pooperačních úprav. Spolupracujeme s Melanomovou poradnou a Onkologickou klinikou FN Ostrava v problematice řešení melanomů a ostatních zhoubných nádorů postihujících kůži a jiné měkké tkáně. Standardem oddělení je biopsie sentinelové uzliny a následné operace na lymfatických uzlinách. Provádí se zde rovněž plasticko-chirurgické výkony řešící problematiku krytí defektů měkkých tkání celého těla, které nejsou řešitelné zvyklými chirurgickými postupy, včetně rekonstrukčních výkonů po ablacích prsů.

V oblasti chirurgie ruky naše pracoviště zajišťuje 24 hodinovou replantační pohotovost pro úrazy ruky v Moravskoslezském kraji. Provádíme operace vrozených vývojových vad, poúrazových stavů, korekce revmatické ruky, operace Dupuytrainovy kontraktury, úžinových syndromů jako např. syndromu karpálního kanálu, skákavé prsty. Řeší se zde poranění šlach, cév a nervů ruky.

Na našem pracovišti se dále zabýváme komplexním řešením operací vrozených vývojových vad (VVV) urogenitálu chlapců, v končetinových deformitách a vrozených anomálií ostatních lokalit těla. Dále jsou prováděny sekundární operace za účelem zlepšení vzhledu i funkce u postižených.

V rekonstrukční chirurgii se zaměřujeme na krytí defektů jakékoli etiologie, na rekonstrukci prsou a rekonstrukci pohlavních orgánů u transsexualismu typu male to female a female to male.

Centrum také provádí estetické a kosmetické úpravy obličeje, operace očních víček, korekce nosu, ušních boltců, zmenšovací i augmentační operace prsou, břicha, body – sculpturing (včetně liposukcí vhodných tělesných partií).


Primář
MUDr. Martin Paciorek, MBA
Telefon+420 597 375 556
Emailmartin.paciorek@fno.cz
Pověřena funkcí vrchní sestry
Barbora Dluhoschová
Telefon+420 597 375 552
Emailbarbora.dluhoschova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání