Ústav radiodiagnostický FNO a LF OU

Ústavu radiodiagnostiky bylo Ministerstvem zdravotnictví, na začátku roku 2009, uděleno rozhodnutí o akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru "Radiologie a zobrazovací metody". Pro zapsání se na povinnou 4-týdenní stáž na akreditovaném pracovišti magnetické rezonance, angiografickém pracovišti či na pracovišti intervenční radiologie, klikněte na odkaz Odborná veřejnost - Vzdělávání.

Radiodiagnostický ústav disponuje moderní technikou na CT pracovišti, na pracovišti vaskulárních intervencí, na mamografickém a na pracovišti magnetické rezonance. Tato pracoviště jsou navzájem propojena a v rámci nemocničního informačního systému dochází k využití systému PACS i na klinických pracovištích v rámci multidisciplinární spolupráce. Bez nadsázky lze říci, že dokážeme zobrazit a hodnotit všechny části lidského těla všemi známými zobrazovacími metodami všem pacientům bez rozdílu věku.

Náš pracovní tým je tvořen zkušenými profesionály: kvalifikovanými lékaři, radiologickými asistenty a specializovanými sestrami. Klienty jsou ambulantní i hospitalizovaní pacienti klinik i oddělení FNO, dále pacienti obvodních lékařů a ambulantních specialistů blízkého i vzdálenějšího okolí. V mnoha směrech je působnost ústavu nadregionální. Denně projde našimi pracovišti až 500 pacientů. Přednášková a publikační činnost pracovníků RDG ústavu je rozsáhlá, nejen z oblasti radiodiagnostiky, ale mnoho přednášek i publikací je mezioborových.


Pověřen řízením ústavu
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 172
Emailvaclav.prochazka@fno.cz
Primář
MUDr. Tomáš Jonszta, PhD.
Telefon+420 597 374 084
Emailtomas.jonszta@fno.cz
Vedoucí laborant
Mgr. Michaela Pomaki, MBA
Telefon+420 597 374 132
Emailmichaela.pomaki@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání