Anestézie

 

ANESTEZIOLOGICKÁ PŘÍPRAVNA

 • Zde Vás osloví personál operačního sálu (anesteziologická sestra, lékař, perioperační sestra instrumentářka nebo obíhající sálová sestra) a bude započato s přípravou k operačnímu výkonu.
 • Opětovně proběhne kontrola identifikace a kontrola Vašeho stavu.
 • Na operačním sále Vám může být již zaveden periferní katétr do žíly anebo proveden jiný úkon nezbytný k přípravě na operaci.

 

OPERAČNÍ SÁL

Na operačním sále se setkáte s anesteziologickým týmem, operačním týmem (operatér, asistenti, perioperační sestra - instrumentářka a obíhající sálová sestra), sanitářem nebo sanitářkou, popř. s technickým a rentgenovým personálem.

Budete uvedeni do některé z anestézií:

 • celkové;
 • svodné (epidurální, spinální);
 • lokální (místní anestézie).

Po úvodu do anestézie Vás personál uvede do pozice nutné k operačnímu výkonu.

 

Celková anestézie

 • Jde o uměle navozenou ztrátu vědomí.
 • Jsou vyřazeny pocity bolesti.
 • Je provedeno zajištění volné průchodnosti dýchacích cest.
 • Pacient je napojen na dýchací přístroj.
 • Činnost srdce a dýchání jsou monitorovány.

Možná rizika anestézie

 • Každá anestézie je zásahem do organismu.
 • Rizika vychází z hodnocení Vašeho celkového zdravotního stavu.

Možné komplikace celkové anestézie:

 • nevolnost, škrábání v krku;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • vysoký / nízký krevní tlak;
 • jiné zdravotní problémy.

 

Svodná anestézie

 • Spočívá v zavedení anestetika cíleně k nervu nebo nervové pleteni pomocí jehly (epidurální, spinální); vyřadí vnímání bolesti v různých částech těla.
 • Někdy jde o kombinaci s analgosedací (stav sníženého vnímání bolesti a útlumu vědomí pomocí léků podaných nitrožilně).
 • Pacient je při vědomí, životní funkce jsou monitorovány.

Možné komplikace svodné anestézie:

 • technické problémy při lokalizaci místa pro vedení místní anestezie;
 • bolesti hlavy, bolesti v zádech.

 

Co vše provádíme pro Vaši bezpečnost

 • Sledujeme Vaše životní funkce po celou dobu operačního výkonu.
 • Jste pod stálým dohledem anesteziologického a operačního tymu.

Informace k průběhu operace

Získáte již na oddělení od lékaře - operatéra a také z informovaného souhlasu, který před provedením operačního výkonu podepisujete.

Ukončení operačního výkonu

Po ukončení operačního výkonu můžete být převezeni podle typu operace:

 • na dospávací pokoj v blízkosti operačního sálu, kde o Vás do doby převozu na lůžkové oddělení bude pečovat anesteziologická sestra;
 • na dispečink operačních sálů v doprovodu anesteziologického týmu a odtud na jednotku intenzivní péče příslušného oddělení nebo kliniky nebo na oddělení resuscitační a intenzivní medicíny Kliniky anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny.
 
 

Primář
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 372 471
Emailpavel.havranek@fno.cz
Manažer Centrálních operačních sálů
PhDr. Dana Streitová, Ph.D.
Telefon+420 597 372 602
Emaildana.streitova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 476
×
PředchozíDalší
Načítání