Prevence krvácivé nemoci

Prevence krvácení u novorozenců, způsobené nedostatkem vitamínu K, je součásti běžné péče o novorozence. Nedostatek vitamínu K je způsoben nedostatečným přenosem od matky přes placentu k plodu a jeho nedostatečnou tvorbou v prvních týdnech života dítěte.

Prevence krvácivé nemoci novorozenců spočívá v podání vitamínu dítěti aplikací injekce do svalu nebo podáním ústy.

Na našem oddělení se maminky donošených novorozenců mohou rozhodnout, jakou formu podání u dítěte upřednostní.

 

Vitamín K aplikovaný do svalu:

  • Dítěti je aplikován vitamín injekcí do stehna.
  • Aplikace je provedena při první očistě novorozence v období 2 – 6 hodin po porodu.
  • Injekce je jednorázová, podání vitamínu K se nemusí v dalších dnech opakovat.
  • Děťátko může pocítit krátkou bolest.
  • Aplikace je bezpečná i u dětí, které by mohly trpět malabsorpcí (poruchou vstřebávání ve střevě).

 

Vitamín K aplikovaný ústy:

  • Dítěti je podán vitamín formou kapek.
  • Kapky jsou podány v období 2 – 6 hodin po porodu.
  • V podání kapek je nutné pokračovat 1 x týdně do 12 týdnů věku dítěte. S praktickým lékařem pro děti a dorost se domluvíte, zda budete za účelem podání vitamínu K docházet do ordinace nebo zda jej budete podávat dítěti doma sami.
  • Při podání kapek nepociťuje dítě bolest, jako je tomu u injekčního podání.
  • Účinnost se snižuje, jestliže by dítě trpělo malabsorpcí (poruchou vstřebávání ve střevě) nebo opakovaně zvrací.

Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání