Předčasné propuštění novorozence

 

Předčasné propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození

Vážení rodiče,

rozhodli jste se či zvažujete předčasné propuštění novorozence a my, lékaři Oddělení neonatologie, se vám na těchto řádcích budeme snažit vysvětlit, čím je předčasné propuštění pro novorozence nebezpečné a jak minimalizovat případná rizika, pakliže na předčasném propuštění budete trvat.

Předčasné propuštění novorozence není v naší zemi standardem. Česká neonatologická společnost nedoporučuje propuštění novorozence před 72. hodinou života a to hned z několika důvodů – v této době může dojít k odhalení celé řady patologických procesů, které při časném propuštění nemusí být zachyceny a následně mohou vaše děťátko ohrozit na zdraví i životě. Patří mezi ně především infekce novorozence, vrozené vývojové vady trávicího systému, nervového systému, apod. V době hospitalizace se navíc provádějí povinná i dobrovolná screeningová vyšetření, která ve vašem případě bude nutno absolvovat až po propuštění. Velkou pomocí pro rodiče je již předem oslovený praktický lékař pro děti a dorost, který je ochoten novorozence do 24 hodin po předčasném propuštění z porodnice prohlédnout, popř. jej natrvalo převzít do své péče.

Ve snaze sjednotit postup při propouštění novorozenců z lůžkové péče do jejich vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jejich narození, vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodický návod, který je součástí Věstníku MZ ČR č. 8 (ze dne 9.12.2013)

– plné znění viz https://mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html

 

Dovolujeme si vás v krátkosti seznámit s několika podmínkami, které jsou nezbytné pro realizaci předčasného propuštění:

  1. Předčasné propuštění se může týkat pouze fyziologického novorozence s dobrou poporodní adaptací, tj. donošeného novorozence (trvání těhotenství 37+0 až 41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2500 gramů a který je bez zjevných známek patologie

  2. Zákonný zástupce byl náležitě informován o možných důsledcích vyplývajících z propuštěním novorozence před uplynutím 72 hodin od jeho narození (dokument Informace pro zákonné zástupce v souvislosti s předčasným propuštěním novorozence naleznete v záložce „Ke stažení")

  3. Zákonný zástupce dítěte předložil písemný Záznam o odmítnutí hospitalizace novorozence a poskytnutí zdravotnických služeb (revers) – formulář je k dispozici v záložce „Ke stažení"

  4. Zákonný zástupce je povinen do 24 hodin od předčasného propuštění zajistit novorozenci zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, dále zajistit provedení odběru na screening dědičných metabolických poruch (48-72 hod. po narození) a další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence.

Tým lékařů Oddělení neonatologie

 

Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání