Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Předčasné propuštění novorozence

Předčasné propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození

Vážení rodiče,

rozhodli jste se či zvažujete předčasné propuštění novorozence a my, lékaři Oddělení neonatologie, se vám na těchto řádcích budeme snažit vysvětlit, čím je předčasné propuštění pro novorozence nebezpečné a jak minimalizovat případná rizika, pakliže na předčasném propuštění budete trvat.

Předčasné propuštění novorozence není v naší zemi standardem. Česká neonatologická společnost nedoporučuje propuštění novorozence před 72. hodinou života a to hned z několika důvodů – v této době může dojít k odhalení celé řady patologických procesů, které při časném propuštění nemusí být zachyceny a následně mohou vaše děťátko ohrozit na zdraví i životě. Patří mezi ně především infekce novorozence, vrozené vývojové vady trávicího systému, nervového systému, apod. V době hospitalizace se navíc provádějí povinná i dobrovolná screeningová vyšetření, která ve vašem případě bude nutno absolvovat až po propuštění. Velkou pomocí pro rodiče je již předem oslovený praktický lékař pro děti a dorost, který je ochoten novorozence do 24 hodin po předčasném propuštění z porodnice prohlédnout, popř. jej natrvalo převzít do své péče.

Ve snaze sjednotit postup při propouštění novorozenců z lůžkové péče do jejich vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jejich narození, vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodický návod, který je součástí Věstníku MZ ČR č. 8 (ze dne 9.12.2013)

– plné znění viz http://mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html

 

Dovolujeme si vás v krátkosti seznámit s několika podmínkami, které jsou nezbytné pro realizaci předčasného propuštění:

  1. Předčasné propuštění se může týkat pouze fyziologického novorozence s dobrou poporodní adaptací, tj. donošeného novorozence (trvání těhotenství 37+0 až 41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2500 gramů a který je bez zjevných známek patologie

  2. Zákonný zástupce byl náležitě informován o možných důsledcích vyplývajících z propuštěním novorozence před uplynutím 72 hodin od jeho narození (dokument Informace pro zákonné zástupce v souvislosti s předčasným propuštěním novorozence naleznete v záložce „Ke stažení")

  3. Zákonný zástupce dítěte předložil písemný Záznam o odmítnutí hospitalizace novorozence a poskytnutí zdravotnických služeb (revers) – formulář je k dispozici v záložce „Ke stažení"

  4. Zákonný zástupce je povinen do 24 hodin od předčasného propuštění zajistit novorozenci zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, dále zajistit provedení odběru na screening dědičných metabolických poruch (48-72 hod. po narození) a další dosud neprovedená screeningová vyšetření novorozence.

Tým lékařů Oddělení neonatologie

Zpět