Individualizovaná vývojová péče o novorozence 

Pojmem vývojová péče označujeme péči, která je zaměřena na podporu správného vývoje novorozence. Časté označení NIDCAP pro tuto péči vychází z anglického Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program. S vývojovou péčí se můžete setkat na JIRP pro novorozence a Stanici intermediární péče.

 

Prvky vývojové péče

  • Kontakt s rodiči  a zapojení rodičů do péčeRodiče patří k dítěti, proto usilujeme o co nejčasnější kontakt rodičů s dítětem. Na miminko působí pozitivně blízký kontakt s matkou, který jim poskytuje klokánkování. Není-li klokánkování možné ze zdravotního důvodu dítěte, můžete jej nahradit fyzickým kontaktem formou hlazení miminka. Dle aktuálního zdravotního stavu děťátka Vás sestra naučí miminko přebalovat, měřit mu tělesnou teplotu, pečovat o kůži, polohovat, nakojit nebo nakrmit miminko alternativním způsobem.  Budete rovněž seznámeni s prvky bazální stimulace, které můžete do péče o miminko zařadit. Do péče o dítě se můžete zapojit také tehdy, je- li miminko v inkubátoru. Během péče o dítě se naučíte rozpoznat signály, kterými děťátko dává najevo spokojenost, únavu, bolest apod. Porozumění těmto projevům můžete využít v načasování péče o dítě nebo správnému reagování na potřeby miminka. Ideální pro vývoj nezralého novorozence je co nejčasnější společný pobyt maminky s dítětem. Na Stanici intermediární péče máme plně vybavené pokoje pro poskytování vývojové péče během společného pobytu matky se svým nedonošeným dítětem. Lékař s Vámi probere možnosti a vhodné načasování tohoto pobytu.
  •  
  • Eliminace hlukuNezralí novorozenci by měli být chráněni před nadměrným hlukem. Zdrojem hluku bývá nejen hlasitý hovor, ale také zvonění mobilních telefonů, hlasité alarmy přístrojů, odkládání předmětů na inkubátor, opírání se o inkubátor nebo klepání na okýnka inkubátoru. Všechny tyto zdroje hluku se snažíme co nejvíce omezit.  Není však naší snahou vytvořit pro dítě prostředí bez jakýchkoliv zvuků. Je vhodné, abyste na miminko promlouvali tlumeným, klidným hlasem. Budete-li chtít děťátku číst pohádky, rádi Vám na oddělení zapůjčíme knihy. Pro zklidnění miminka je možné pouštět mu relaxační hudbu.
  • Na boxech pro miminka jsou umístěny monitory hluku. Zeleně svítící obrys ucha signalizuje miminky dobře tolerovanou úroveň hluku.

 

  • Regulace světlaInkubátor miminka je krytý přehozem, který brání dopadu přímého světla na děťátko.  Na boxech jsou rovněž zatažené žaluzie, abychom zajistili přítmí i pro miminka umístěna na vyhřívaném lůžku.  Je – li nutné ošetřovat dítě pod světelným zdrojem, zdravotnický personál chrání oči nezralého miminka dečkou, polohovací rukavičkou nebo přetažením čepičky přes oči miminka. Stejným způsobem chráníme oči miminka po očním vyšetření, pro které je nutné miminku zajistit pomocí očních kapek mydriázu (rozšíření zornic).

 

  • Eliminace stresuNedonošená miminka reaguji často, z důvodu nezralé nervové soustavy, nepřiměřeně na vnější podněty. Proto je nezbytné, abychom jim dopřáli dostatek času pro nerušený spánek.  Budete-li se chtít zapojit do zmírnění bolesti při odběrech krve nebo jiném zákroku, který musí být u miminka proveden, ošetřující sestra Vám ukáže, jakým způsobem se můžete na této aktivitě podílet.

 

  • Plánování péčeAbychom zajistili dostatečně dlouhý a nerušený spánek u Vašeho dítěte, bude s Vámi ošetřující sestra nebo lékař plánovat čas klokánkování nebo péče, kterou budete miminku poskytovat.  V případě, že se nebudete moci v dohodnutém čase z nějakého důvodu dostavit, můžete tuto změnu nahlásit personálu telefonicky.

Primář
MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 401
Emailhana.wiedermannova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Telefon+420 597 371 405
Emailjana.kucova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání