MUDr. Radim Lipina, Ph.D.Publikační a přednášková činnost

 

Zástupce přednosty pro VVČ

Zaměření

 • Dětská neurochirurgie - operativa vrozených vývojových vad, nádorů mozku a míchy, úrazových stavů a hydrocefalu
 • Neuroendoskopie - miniinvazivní operativa hydrocefalu, cystických a nádorových procesů v komorovém systému, miniinvazivní operace adenomů hypofýzy a dalších procesů v oblasti lebeční baze
 • Onkoneurochirurgie - komplexní operativa nádorů mozku a míchy
 • Hydrocefalus - komplexní operativa hydrocefalu u dětských i dospělých pacientů za použití zkratových operací nebo endoskopické techniky

Vědecká a pedagogická činnost

 • 2004-2009: Doktorandské studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ukončeno obhajobou disertační práce s názvem "Chirurgická léčba posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců" v březnu 2009
 • 2008-dosud: Externí pedagogická činnost na zdravotně - sociální fakultě Ostravské Univerzity
 • 2009-dosud: Externí pedagogická činnost na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Členství ve společnostech

 • Česká neurochirurgická společnost
 • Česká spondylochirurgická společnost
 • European Society for Pediatric Neurosurgery
 • International Society for Hydrocephalus and CSF disorders
 • International Federation of Neuroendoscopy

Publikační a přednášková činnost

Články

 • Lipina R, Paleček T, Reguli S, Kovářová M. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy. Child Nerv Syst 2007, 2: 815-819
 • Lipina R, Reguli S, Doležilová V, Kunčíková M, Podešvová H. Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus in children younger than 6 months of age. Is it a first-choice method? Child Nerv Syst 2008, 24: 1021-1027
 • Lipina R, Paleček T. Chirurgické řešení hydrocefalu v dětském věku. Pediatrie pro praxi 2004, 3: 133-136

Publikovaná abstrakta přednášek

 • Lipina R, Paleček T, Veselský P. Tumory krční míchy. Operační výsledky. Acta Spondylologica 2004(2): 68, ISSN 1336-121X (Abstract)
 • Lipina R, Podešvová H, Nováčková L. Může endoskopická ventrikulo-cisternostomie vést k vyléčení posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců? Sborník abstrakt, Kuncův memoriál 2005: 35 (Abstract)
 • Lipina R, Paleček T, Kovářová M. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy. Case report. Childs Nerv Syst 2006 22: p.1043 (Abstract)
 • Lipina R, Paleček T, Kovářová M. Endoskopická ventrikulo-cisternostomie jako léčba obstrukčního hydrocefalu u dětí do 6 ti měsíců věku. Metoda první volby? Čes a Slov Neurolog a Neurochir 2006 69/102/ Suppl 3: p.32 (Abstract)
 • Lipina R, Kovářová M. Úmrtí následkem pozdního selhání endoskopické ventrikulo-cisternostomie. Kazuistika. Sborník abstrakt: 40.dny Dětské neurologie 2006, Jánské Lázně:70, ISBN 80-7254-820-4 (Abstract)
 • Lipina R., Nováčková H., Podešvová H., Reguli Š. Vliv hladiny TGF beta 1 v likvoru na výsledky ETV u posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců. Sborník abstrakt, Kuncův memoriál 2008, 24
 • Lipina R., Chlachula M. Role endoskopie při operační léčbě nádorů komorového systému. Cesk Slov Neurol N 2008: 71/104(suppl 2), 34 (Abstrakt)
 • Lipina R, Kunčíková M, Dvořák P. Kraniostenózy- operační léčba, výsledky. Cesk Slov Neurol N 2008: 71/104(suppl 3), 47 (Abstrakt)
 • Lipina R., Nováčková H., Podešvová H., Reguli Š. Vliv hladiny TGF beta 1 v likvoru na výsledky ETV u posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců. Neurológia pre prax S2/2008, 9, 12 (Abstrakt)
 • Lipina R, Nováčková H, Podešvová M, Brichtová E, Reguli Š. Relation between TGF beta 1 CSF levels and ETV outcome in premature newborns with posthemorrhagic hydrocefalus. Child Nerv Syst 2008 24: 641 (Abstract)
 • Lipina R, Podesvova H, Novackova L. Endoscopic treatment for posthemorrhagic hydrocephalus in premature newborns. Child Nerv Syst 2009 25: 737 (Abstract)

Přednášky

 • Lipina R.,Podešvová H. Posthemoragický hydrocefalus nezralých novorozenců. Českokrumlovský seminář Dětské neurologie, 06/2001
 • Lipina R., Paleček T., Veselský P., Nytra T. Intrakraniální arachnoidální cysty: náš přístup k léčbě, výsledky. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, České Budějovice 10/2001
 • Lipina R. Vývoj a současné možnosti léčby hydrocefalu. Sjezd mladých neurologů, Martin 02/2002
 • Lipina R. Endoskopie v neurochirurgii. Žilinské neurochirurgické dni,03/ 2003
 • Lipina R., Paleček T.,Medřická H. Arachnoidální cysty. Diagnostika a léčba. Pracovní dny Dětské neurologie, Luhačovice, 05/2004
 • Lipina R., Paleček T. Léčba posthemoragického hydrocefalu. VI.Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava, 09/2004
 • Lipina R., Veselský P. Tumory krční míchy. Operační výsledky, V. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti, Praha, 12/2004
 • Lipina R.Význam dekompresivní kraniotomie u těžkých kraniotraumat dětí, 3. minisymposium sepse a aktualit v intenzivní péči v pediatrii, Ostrava, 02/2005
 • Lipina R, Podešvová H .Může endoskopická ventrikulo-cisternostomie vést k vyřešení posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců? Kuncův memoriál 2005, Praha, 03/2005
 • Lipina R., Paleček T.,Kovářová M. Endoskopická ventrikulo-cisternostomie jako léčba obstrukčního hydrocefalu u dětí do 6 ti měsíců věku. Metoda první volby? Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Plzeň, 12/2006
 • Lipina R.,Paleček T., Kovářová M.: Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy. Case Report. 34th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Taipei, Taiwan 09/2006
 • Lipina R., Podešvová H. Intracerebrální krvácení u novorozenců. Interim meeting, Tále , 03/2007
 • Lipina R. Posthemoragický hydrocefalus nezralých novorozenců. Postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové, 04/2007
 • Lipina R., Paleček T., Kunčíková M., Podešvová H.: Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus in children younger then 6 moths of age. Is it a first choice method? 4 th World Conference of the International Study Group of Neuroendoscopy, Paris-Versailles, France, 05/2007
 • Lipina R., Náhlovský J.,Podešová H. Endoskopické řešení posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Špinlerův Mlýn, 06/2007
 • Lipina R., Nováčková H., Podešvová H., Reguli Š. Vliv hladiny TGF beta 1 v likvoru na výsledky ETV u posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců. Kuncův memoriál,Praha 03/2008
 • Lipina R., Chlachula M. Role endoskopie při operační léčbě nádorů komorového systému. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ústí na Labem, 11/2008
 • Lipina R, Kunčíková M, Dvořák P. Kraniostenózy- operační léčba, výsledky. Pracovní dny Neurologické společnosti, Olomouc, 12/2008
 • Lipina R, Nováčková H, Podešvová M, Brichtová E, Reguli Š. Relation between TGF beta 1 CSF levels and ETV outcome in premature newborns with posthemorrhagic hydrocefalus. XXIst ESPN Biennial Meeting, Monteux, Switzerland, 05/ 2008
 • Lipina R, Podesvova H, Novackova L. Endoscopic treatment for posthemorrhagic hydrocephalus in premature newborns. 5th World Congress of the Neuroendoscopy, Athens, Greece, 06/2009

Přednosta
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Telefon+420 597 375 401
Emailradim.lipina@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karla Kočí, MBA
Telefon+420 597 375 422
Emailkarla.koci@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 402
×
PředchozíDalší
Načítání