Lůžková část

 

Standardní lůžkové stanice

  • Spinální jednotka

    Úkolem spinální jednotky je péče o pacienty s postižením míchy v akutní a subakutní fázi a léčba pozdních komplikací u těchto pacientů. Spinální jednotka v sobě zahrnuje léčbu operační, pooperační, která je často spojena s léčbou komplikací - patří sem zejména respirační obtíže, poruchy metabolismu, prevence vzniku proleženin a další.

    Po stabilizaci stavu pacientů s postižením míchy pak navazuje léčba rehabilitační jako nedílná a důležitá součást celkové léčby. Rehabilitační léčba je zajištěna rehabilitačními pracovníky, kteří jsou specializováni na tuto problematiku. Spinální jednotka je vybavena 15 polohovacími lůžky, přičemž každé lůžko je vybaveno matrací, která zabraňuje vzniku proleženin. Pokud to stav pacienta vyžaduje je možné pomocí speciálních monitorů sledovat jeho vitální funkce. Při dechové nedostatečnosti zajišťujeme dostatečnou ventilaci připojením pacienta na dýchací přístroj. I po propuštění ze spinální jednotky prochází pacient pravidelnými kontrolami v naší ambulanci.


Přednosta
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Telefon+420 597 375 401
Emailradim.lipina@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karla Kočí, MBA
Telefon+420 597 375 422
Emailkarla.koci@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 402
×
PředchozíDalší
Načítání