MUDr. MILAN STOLIČKA Primář, Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

 

Vzdělání

 • 2010: Doktorský studijní program Ph.D., LF OU Ostrava
 • 2005: atestace v oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebná rehabilitace
 • 1999: atestace v oboru geriatrie
 • 1996: I. atestace v oboru vnitřního lékařsví
 • 1991: Lékařská Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor všeobecné lékařství
 • 1985: Gymnázium Kroměříž

Profesní organizace

 • Česká lékařská komora - člen
 • Česká gerontologická a geriatrická společnost - člen
 • Člen přípravného výboru kongresu "Gerontologické dny Ostrava"

Profesní historie

 • 2007-dosud: Primář, LDN Klokočov
 • 2004-2007: Zástupce primáře, LDN Klokočov
 • 1993-2004: Sekundární lékař, LDN Klokočov
 • 1992-1993: ORL oddělení, nemocnice Kroměříž

Oblasti zájmu

 • Léčebná rehabilitace v geriatrii

Přednášková činnost

 • 2011: vystoupil na na XIII. Brněnském geriatrickém dni s příspěvkem: “Možnosti rehabilitace u seniorů s kardiovaskulárními nemocemi”
 • 2010: vystoupil na kongresu XIV. Gerontologické dny Ostrava s příspěvkem “Fyzikální terapie v léčbě seniorů”
 • 2006: vystoupil na Ostravských gerontologických dnech s příspěvkem - Rehabilitace fraktury krčku femoru ve vyšším věku
 • 2008: vystoupil na kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava s příspěvkem - Rozdíly v paliativní péči u onkologicky a neonkologicky nemocných
 • 2009: vystoupil na kongresu XIII. Gerontologické dny Ostrava s příspěvkem - Maladaptace a psychické poruchy hospitalizovaných pacientů

Primář
MUDr. Milan Stolička, Ph.D.
Telefon+420 556 455 511
Emailmilan.stolicka@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Jana Klementová
Telefon+420 556 455 509
Emailjana.klementova@fno.cz
Sociální pracovnice pro sociální lůžka
Michaela Formánková, DiS.
Telefon+420 556 455 599
Emailmichaela.formankova@fno.cz
Sociální pracovnice pro zdravotní lůžka
Lenka Maderová, DiS.
Telefon+420 556 455 599
Emaillenka.maderova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání