MUDr. ZDENĚK CICHÝ Primář, Oddělení ortopedické

 

Vzdělání

 • 1989: II. atestace z ortopedie
 • 1983: I. atestace z ortopedie
 • 1974-1980: LF Karlova univerzita v Hradci Králové

Profesní organizace

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii - člen
 • Americká ortopedická společnost - mezinárodní člen

Profesní historie

 • 1995-dosud: Primář, Ortopedické oddělení FN Ostrava
 • 1991-1995: Vedoucí lékař, Ortopedie KÚNZ Ostrava-Poruba
 • 1980-1991: Ortopedie MNOF

Stáže a stipendia

 • 1996, 1997, 1998, 2000: Ortopedické oddělení Steyr Rakousko
 • 1992: Ortopedická klinika Siegen SRN

Vědecká činnost

 • Doktorandské studium na LF Masarykovy univerzity v Brně - 2. ročník kombinovaného studia. Téma připravované disertační práce - Řešení postdysplastického acetabula závitořeznou bikonickou jamkou.

Publikační činnost

 • Mb.Paget-kazuistické sdělení. Acta Chir. orthop. Traum.čech, 55:181-182,1988
 • Zkušenosti s léčbou juvenilní kostní cysty. Acta Chir. orthop. Traum.čech, 61:230-233, 1994.
 • Osteoid osteoma v os trapezium-kazuistika méně častého výskytu. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 64:245-246, 1997.
 • Syndrom tukové embolie v kostní chirurgii. Úrazová chirurgie, 6:30-33, 1998.
 • ATB profylaxe v ortopedické chirurgii a kostní traumatologii. Úrazová chirurgie, 6:23-26, 1998
 • Řešení postdysplastického acetabula - naše střednědobé výsledky. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 73, 2006, 340-344

Přednášková činnost

 • Celkem 22 přednášek v rámci mezinárodních, celostátních ortopedických kongresů.
×
PředchozíDalší
Načítání