Vy a Vaše anestezie

 

Kdo je anesteziolog?
Anesteziolog je lékař, který je speciálně vyškolený v péči o pacienty během Vaší operace.

Co anesteziolog dělá?
Před operací s Vámi bude anesteziolog konzultovat způsob znecitlivění a jeho rizika. Nejprve zjistí Váš zdravotní stav, a po dohodě s Vámi zvolí nejbezpečnější způsob péče o Vás v průběhu operace. Během operace pak monitoruje a zajišťuje podporu všech základních životních funkcí jako je dýchání a krevní tlak.

Jaké existují způsoby znecitlivění?
Existují dva typy znecitlivění, jednak celkové znecitlivění (celková anestezie), a jednak místní znecitlivění (regionální anestezie). Během celkové anestezie nejste při vědomí, a nevíte, co se s Vámi děje. Během regionální anestézie anesteziolog znecitliví oblast, kde bude probíhat operace, obvykle pomocí injekce. Někdy je možno podat sedativa, která zajistí, že jste spaví, ale ne v bezvědomí.

Dostanu premedikaci?
Premedikace je název pro léky, které jsou někdy podány před operací buď s cílem snížit strach z operace nebo s cílem snížit pooperační bolesti. Premedikace není nutná pro všechny pacienty.

Které léky si mám vzít v den operace?
Jestliže užíváte nějaké léky, měli by jste pokračovat v jejich užívání, pokud Vám anesteziolog nebo operatér nedoporučí opak. Jestliže užíváte léky proti srážení krve, léky na cukrovku nebo aspirin, dostanete speciální instrukce k jejich užívání.

Proč jsem dotazován na korunky, můstky a uvolněné zuby?
Během doby, kdy jste v bezvědomí může anesteziolog potřebovat zavést rourku do Vašeho krku, aby Vám pomohl dýchat. Jestliže Vaše zuby nejsou napevno, nebo jsou křehké, mohou být poškozeny. Jestliže máte uvolněné nebo zlomené zuby, korunky, které nejsou napevno, měli by jste před operací navštívit svého zubaře.

Jaká jsou rizika anestesie?
Moderní anestezie je obecně bezpečná, ale existují rizika. Tato rizika jsou různá pro různé pacienty, závisí na typu operace, typu anestezie, zdravotním stavu pacienta, včetně toho, zda má nadváhu či kouří. Pokud máte obavy, proberte je s Vaším anesteziologem.

Proč bych neměl jíst a pít před operací?
Jestliže je ve Vašem žaludku během anestezie jídlo nebo tekutiny, může se dostat zpět do krku, odtud do plic a poškodit je. Je normální nejíst 6 hodin před operací, ale menší množství čirých, nealkoholických tekutin je možno ještě 2 hodiny před operací. Čiré tekutiny jsou ty, přes které je možno číst noviny.

Proč anesteziolog někdy odloží operaci?
Občas může Váš anesteziolog zjistit něco, co se týká vašeho celkového zdravotního stavu, a co může zvyšovat riziko Vaší anestezie. V takovém případě může být lepší, jestliže se operace odloží do doby, než je problém dostatečně posouzen. Důvod pro odložení operace bude s Vámi prodiskutován.

Jak začne moje celková anestezie?
Váš anesteziolog Vás může nechat vdechovat kyslík přes obličejovou masku, a obvykle aplikuje injekci do žíly zavedené do vaší ruky. Po této injekci usnete. Děti mohou být někdy uspány vdechováním směsi plynů místo injekce.

Co se děje když usnu?
Váš zdravotní stav bude důkladně monitorován, Váš anesteziolog bude dohlížet na to, že nejste vzhůru, že nemáte bolesti, a že jste v pořádku.

Jak se vzbudím?
Jakmile je operace ukončena, léky které Vás udržují ve spánku jsou zastaveny, a Vy se budete probouzet na operačním sále nebo na dospávacím pokoji.

Za jak dlouhou dobu mohu z postele?
To závisí na druhu operace a typu anestezie. Nepokoušejte se opouštět postel, dokud Vám to zdravotní sestra nedovolí.

Kdy budu moci jíst a pít?
To opět závisí na druhu operace a typu anestezie. Zdravotní sestra Vám poradí, kdy je bezpečné jíst a pít.

Kdy mohu řídit?
Léky použité k anestezii zůstávají v lidském těle po dobu až 48 hodin. Proto by jste neměl(a), po dobu 48 hodin po ukončení celkové anestezie, řídit auto, kolo, obsluhovat stroje nebo dělat důležitá rozhodnutí.

Kde mohu získat další informace?
Anesteziolog, kterého uvidíte před operací, bude potěšen s Vámi diskutovat o Vaší anestezii. Další informace Vám můžou poskytnout webové stránky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání