Podpořte nás

Vážení sponzoři, mecenáši a potenciální dárci,

dovolte mi, abych Vás touto cestou požádal o několik minut k přečtení níže uvedených řádků.

Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) patří mezi špičková pracoviště, jejímž posláním je léčit pacienty v nejtěžších situacích, kdy selhává činnost životně důležitých orgánů s následkem bezprostředního ohrožení života. Vynakládáme maximální úsilí, abychom tyto kritické stavy zvládli a pacienty v podstatně zlepšeném, již stabilizovaném, stavu předali na další pracoviště, kde se naši kolegové věnují navazující léčbě až, je-li to možné, do úplného uzdravení.

K tomu, abychom zajistili profesionální péči o naše pacienty, potřebujeme v prvé řadě kvalitní, vzdělaný a zkušený personál, který má možnosti a prostředky se neustále zdokonalovat a vzdělávat a současně moderní diagnostické a terapeutické vybavení. Velkou část naší péče zajišťují finance plynoucí ze zdravotního pojištění. Nicméně k dalšímu vzdělávání, výcviku a profesionálnímu zdokonalování personálu jsou potřebné další prostředky.
V tomto segmentu jsme odkázáni především na sponzorskou a mecenášskou podporu naší kliniky. Prostředky, které s vděkem přijímáme, jsou transparentně využívány především na zajištění vzdělávání našeho personálu formou financování seminářů, kurzů a školení, ale i pro pořízení moderního vybavení pro léčebné i výzkumné účely. Existuje řada způsobů, jak podpořit práci naší kliniky. Ať už je to přímá finanční podpora nebo jiná forma daru, jsme rádi Vaší pomoci. V případě Vašeho zájmu podpořit naši kliniku budeme rádi, budete-li nás kontaktovat stran bližších informací, jakým způsobem tak lze učinit.

Za Vaši podporu a pomoc velice děkujeme.

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání