Personální složení

 

Zakladatel

PhDr. Dana Streitová, vrchní sestra ARK FNO (2005 - 2015)

Koordinátor

PhDr. Renáta Zoubková, vrchní sestra KARIM FNO (2005 – dosud)

 

Členové

PhDr. Andrea Vilímková, NOP FNO (2005 - dosud)

Mgr. Tomáš Glac, staniční sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Klára Rusková, staniční sestra KARIM FNO ( 2015 - dosud)

Mgr. Alice Haltofová, staniční sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Silvie Madziová, sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Markéta Kočí (2015 - dosud)

Mgr. Zuzana Kučerová (2015 - dosud)

 

Odborný garant

MUDr. Roman Kula, CSc., KARIM FNO


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání