O pracovní skupině pro prevenci sepse

 

Pracovní skupiny pro prevenci sepse v intenzivní péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

 

Sepse je vážný celosvětový problém, protože zdravotní péče o takto postižené pacienty je spojena s vysokou mírou úmrtnosti, a to i přes výrazné možnosti dnešní medicíny řešit infekci. Nové postupy a řešení v léčbě sepse dospělých i pediatrických pacientů, které byly nedávno zveřejněny, jsou podloženy důkazy Evidence-based practise (EBP). Sestry, pracující na ICU, podílející se na péči o pacienty se sepsí, jsou schopny hodnotit pacienty s rizikem vzniku sepse, což může mít významný vliv na výsledky jejich léčby. Orientace a znalosti sester v nových doporučeních může pomoci zajistit pacientům se sepsí správnou péči, která je založena na nejnovějších vědeckých podkladech.

V návaznosti na vznik a činnost Česko-Slovenského fóra pro sepsi, které sdružuje významné odborníky z řad lékařů – intenzivistů České a Slovenské republiky, vznikla také v únoru roku 2005 ve FN Ostrava pracovní skupina zabývající se prevencí sepse z pohledu ošetřovatelské péče. Cíle a zájem pracovní skupiny vycházejí z dokumentu pojednávajícího o prevenci sepse, který vypracoval MUDr. Roman Kula a kolektiv lékařů KARIM FN Ostrava.

Pracovní skupina k projektu prevence sepse vznikla ve spolupráci s pedagogy Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří jsou také jejími členy. Hlavním úkolem pracovní skupiny je edukační činnost zdravotnických pracovníků intenzivních oborů a implementace doporučených postupů pro prevenci sepse v intenzivní péči do každodenní praxe. Zmíněná činnost se opírá o výsledky studií, dle Evidence Based Medicine, doporučených postupů odborných společností.

Garant celého projektu ve FN Ostrava je MUDr. Roman Kula, CSc.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání