O KARIM

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je nedílnou součástí Fakultní nemocnice Ostrava. Jde o moderní kliniku, která zajišťuje celé spektrum činností příslušejících oboru - péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči, léčbu bolesti.

Klinika disponuje 12 lůžky resuscitační péče, 11 lůžky intenzivní péče a vlastními ambulancemi. Pracoviště jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou, která je obsluhována erudovanými profesionály.

Anesteziologický úsek poskytuje anesteziologickou péči pro všechny operační i neoperační obory. Poskytuje všechny druhy celkové i regionální anestezie, dle největšího benefitu pro pacienta. K bezpečnému zotavení po resuscitaci slouží 3 dospávací pokoje, které jsou taktéž vybaveny moderní monitorovací technikou a kvalifikovaným personálem.

Úsek resuscitace poskytuje komplexní resuscitační péči všem kriticky nemocným bez ohledu na vyvolávající příčinu jejich stavu. Na pracovišti je tradičně rozvíjena problematika výživy kriticky nemocných a nově jsou zaváděny do praxe eliminační metody u septických pacientů.

Jednotky intenzivní péče poskytují intenzivní péči pacientům s akutním selháním a pacientům s hrozícím selháním životních funkcí, dále pooperační péči pacientům po náročnějších operačních výkonech - poresuscitační péči.

Centrum pro studium a léčbu bolesti se zabývá řešením těžkých, běžnými postupy neřešitelných bolestivých stavů, především u maligních a chronických onemocnění s využitím komplexní farmakoterapie a invazivních anesteziologických postupů.

Anesteziologická ambulance zajišťuje činnosti směřující k optimalizaci přípravy pacientů s komplikovaným onemocněním před plánovaným operačním výkonem.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
EmailJavaScript@@cGF2ZWwuc2V2Y2lrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
EmailJavaScript@@cmVuYXRhLnpvdWJrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@cGV0ZXIuc2tsaWVua2FAZm5vLmN6
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLmRpdmFrQGZuby5jeg%3D%3D
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@amFuLm1hY2FAZm5vLmN6
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
EmailJavaScript@@YWxlbmEubWF0bG92YUBmbm8uY3o%3D
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@bWFydGluLmt1dGVqQGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát (referentka)
Soňa Olšovská
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@c29uYS5vbHNvdnNrYUBmbm8uY3o%3D
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
EmailJavaScript@@aXZhbmEuaGxhZGthQGZuby5jeg%3D%3D
×
PředchozíDalší
Načítání