Lůžková část

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 1 - ORIM 1

   

  ORIM 1  disponuje 6 lůžky, na kterých je přístrojové i personální vybavení umožňující zajištění komplexní resuscitační a intenzivní péče. Hospitalizováni jsou zde především pacienti podrobující se náročným operačním výkonům na Chirurgické klinice FNO, ale v případě naléhavé potřeby jsou zde hospitalizováni i pacienti s diagnózami interními nebo po úrazech. Právě interdisciplinární charakter jednotky a úzce propojena spolupráce intenzivistů, anesteziologů a chirurgů je klíčem k úspěšné péči o naše klienty. Přístrojové a technické vybavení ORIM 1 je plně v souladu s požadavky odborných společností na vybavení jednotek resuscitační a intenzivní péče, a umožňuje provádět zde veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace, eliminační metody ("očišťování krve") nebo monitorování invazivní hemodynamiky.

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 2 - ORIM 2

   

  ORIM 2  nabízí na 5 lůžcích komplexní pooperační a resuscitační péči především o pacienty menších chirurgických oborů. Jedná se většinou o pacienty urologické, ortopedické, pacienty po rozsáhlých výkonech stomatochirurgických a otorinolaryngologických. Přístrojové a technické vybavení ORIM 2 je plně v souladu s požadavky odborných společností na vybavení jednotek resuscitační a intenzivní péče, a umožňuje provádět zde veškerou přístrojovou podporu a monitoraci základních životních funkcí jako jsou umělá plicní ventilace, eliminační metody ("očišťování krve") nebo monitorování invazivní hemodynamiky.

 • Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny 3 a 4

   

  Tato jednotka disponuje 12 lůžky a je určena pro nemocné s reverzibilním selháním životních funkcí a s nutností jejich podpory nebo dočasné náhrady. Obsahem je péče o těžce nemocné nebo poraněné, kteří by bez intenzivního léčení, ošetřování a diagnostiky pravděpodobně nepřežili. Resuscitační péče i péče o kriticky nemocné je pokračováním neodkladné resuscitace nebo navazuje na předchozí intenzivní péči.

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání